Is de steinerpedagogie christelijk?

Vizier Lezing door Myriam Driesens
22 Mei 2024

Op deze avond snijden we al onmiddellijk een moeilijk thema aan, zeker in de huidige tijd waarin de katholieke kerk in het oog van de storm staat vanwege ontoelaatbare feiten. Vele mensen maken geen onderscheid tussen deze kerk als instituut en het daarvan losstaande geloof in het bestaan van een geestelijke wereld. Het lijkt wel of er in toenemende mate een aversie is voor het woord Christus. Toch is het antwoord op de vraag of onze steinerpedagogie christelijk is in wezen een ‘Ja’. Dat is echter afhankelijk van het hanteren van een radicaal zuiver Christusbegrip.

De voordracht wordt gegeven door Myriam Driesens die priester is in de Christengemeenschap (zie hieronder), een beweging voor religieuze vernieuwing. Voor zij priester werd, was ze als pionier-leraar verbonden aan de bovenbouw van de steinerschool in Leuven.

De Christengemeenschap is ontstaan toen jonge theologiestudenten 100 jaar geleden met een indringende vraag leefden. Hoe kunnen na een schokkende wereldoorlog mensen en gemeenschappen waardig hun levensweg oppakken en vervolgen?

Het werd ook een vraag naar vernieuwing van het christelijke leven zelf die recht doet aan de zich steeds verder van instituties, nationaliteit, ras en gender emanciperende mensenziel.

Een 45-tal protestantse en katholieke studenten en theologen zijn daartoe in 1922 eenvoudigweg begonnen met het stichten van gemeenten in Duitsland en Zwitserland en later over de hele wereld. Deze stichters van de Christengemeenschap kwamen met hun vernieuwingsvragen naar Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie. Zijn geesteswetenschap bleek de vruchtbare basis voor de uitbreiding en verdieping van de theologie

VAKLEERKRACHT L.O.

Eerste, tweede en derde graad aso en tso
voor een lesopdracht van 16 lestijden
vanaf 15 april 2024 tot en met het einde van het schooljaar

De kandidaat beschikt over:
o een subsidieerbaar diploma (bachelor of master)
o kennis van het vak L.O.
o ervaring in of kennis van de steinerpedagogie is een plus punt

De opdracht:
o 2 uren L.O. in de 7e klas (1e jaar van de 1e graad)
o 2 uren L.O. in de 8e klas (2e jaar van de 1e graad)
o 4 uren L.O. in de 9e klas aso en tso(1e jaar van de 2e graad)
o 4 uren L.O. in de 10e klas aso en tso (2e jaar van de 2e graad)
o 2 uren L.O. in de 11e klas aso (1e jaar van de 3e graad)
o 2 uren L.O. in de 12e klas aso (2e jaar van de 3e graad)

Peter Adriaenssens – Het puberbrein in stressvolle tijden

Vizier Editie #2: Op maandag 19 februari

Deze editie is intussen volzet.

Het puberbrein in stressvolle tijden, met Prof. Peter Adriaenssens

Hoe helpen we de jeugd goed voorbereid te zijn op andere tijden, Covid, oorlog, de klimaatcrisis?

Jongeren vandaag moeten leren weerbaar en flexibel in te spelen op een realiteit die aan hoge snelheid wijzigt. Vanzelfsprekend leven kan vandaag niet meer. Een instabiele wereld beukt in op een puberbrein in ontwikkeling. Dat heeft impact op aandacht en concentratie, planning van schoolwerk, kwaliteit van geheugen. Maar ook op het bereiken van een evenwicht in de emotionele huishouding. Plezier vinden in het leven en ook verdriet en woede er een plek in geven. Sociale media verontrusten ons door hun impact op impulsieve hersenzones. Maar het gaat niet alleen over dat brein, de omgeving heeft er een enorme invloed op. Hoe leren jongeren van een generatie ouders die weinig tegenslag kenden, die overtuigd waren dat alles te regelen valt?

Angst regeert de wereld wordt gezegd, maar zo dramatisch moeten we het niet zien. Uit wat nu gebeurt leren jongeren ook nieuwe vaardigheden die hen zullen sterken tijdens hun traject. Hoe omarmen we samen het complexe van deze wereld, hoe houden we hun droom vast en bieden we perspectief op een wereld die op hen wacht.

Lees meer en reserveer uw plaats

30 januari: Eerste editie “Vizier”

Is het onderwijs binnen de steinerpedagogie fundamenteel anders dan in de meer gangbare scholen? Het antwoord hierop is volmondig ja. 

In deze voordracht van Herman Meyvis worden de verschilpunten besproken en beleefd waarbij het niet de bedoeling is een abstracte of oordelende vergelijking te maken tussen beide vormen van aanpak. Wel zal getracht worden om de kernideeën helder en beleefbaar te schetsen aan de hand van ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Er is zeker geen voorkennis binnen de pedagogie of antroposofie noodzakelijk maar uiteraard zal de spreker er niet van terugschrikken om z’n gedachten te verbinden met de opvoedings- en spirituele wetmatigheden uit de onderliggende geesteswetenschap.

De eerder geplande voordracht ‘Rudolf Steiner en de Bremer stadsmuzikanten’
door Arnout De Meyere en Sylvie De Vogelaere zal in het najaar doorgaan.

Vrijwilligers Gezocht

We zoeken enkele mensen met een groot hart voor de school die ons op verschillende vlakken uit de nood kunnen helpen. 

ONDERHOUD BUITENRUIMTES
We zijn op zoek naar een onderhoudsmedewerker die op vrijwillige basis mee wilt instaan voor het onderhoud van de buitenruimtes van de middelbare school. Iemand die met plezier buiten werkt en oog heeft voor netheid, graag een borstel ter hand neemt, de snoeischaar in het vele groen zet, het niet erg vindt om afval te sorteren en kleine klusjes te doen op de speelplaats. Dit voor twee halve dagen, in te zetten naar keuze, per week. We voorzien een vrijwilligerscontract en fijne werkomgeving! Interesse of ken je iemand die hier zin in heeft? 

ONDERSTEUNING/VISIE BOUWPLANNEN
Momenteel worden de voorbereidingen opgestart voor de tweede fase van de nieuwbouw. We zoeken iemand met kennis van zaken in bouwdossiers die voorlopig op vrijwillige basis mee wilt nadenken, advies kan geven, kritische vragen kan stellen, aanwezig wilt zijn op overlegmomenten met architecten en – indien mogelijk – vertrouwd is met subsidiedossiers. Interesse om mee je schouders te zetten onder de toekomst van de school? 

ENTHOUSIASTE OUDERS VOOR DE VRIENDEN VAN DE STEINERSCHOOL
De vzw Vrienden van de Steinerschool Gent vervangt de voormalige Oudervereniging en is op zoek naar versterking. De vzw heeft niet enkel als doel de lagere en middelbare school financieel ondersteunen, maar ambieert ook de ouders en sympathisanten meer te betrekken in het schoolgebeuren. Dit bv. door middel van verbindende en fijne evenementen. De vzw wil zijn werking verder uitbouwen en zoekt daarvoor mensen die kleine en grote engagementen willen opnemen. Eens één actie helpen ondersteunen? Creatieve ideeën in overvloed? Of wie weet ben je een financieel genie/expert? Alex Maryns hoort graag van je! 

VERSTERKING BAZARTEAM
Als bij wonder organiseren Jasmien, Tobias en Annemie al enkele jaren op hun drieën de volledige Bazar. Heb je zelf wel wat organisatorische vaardigheden en heb je zin om je schouders mee onder de leukste, meest hartverwarmende dag van het jaar te zetten? Neem gerust contact op met Jasmien De Bruycker

GEMACHTIGD OPZICHTERS
Op woensdagen verlaten alle leerlingen op hetzelfde uur de school. Dat zorgt voor een geweldige drukte in de Eendrachtstraat. Daarom hebben we bij de stad een aanvraag tot een schoolstraat gedaan, waardoor de Eendrachtstraat zou afgesloten worden voor doorgaand verkeer tussen 12.15 uur en 12.45 uur. Daarvoor zijn we echter op zoek naar twee gemachtigde opzichters die op dit moment de uiteinden van de straat kunnen bewaken. Wil je ons hiermee uit de nood helpen?

Inschrijving tijden kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie is de school gesloten, het secretariaat is niet bereikbaar en mails zullen niet opgevolgd worden. Enkel op 5 januari (14.00 uur – 17.00 uur) organiseren we kennismakingsgesprekken met geïnteresseerde ouders en leerlingen. Momenteel zijn alle klassen volzet, behalve 8, 9 aso en 10 aso. 

Aanmelden kan via onderstaande links. Als er plaats vrij is, volgt er een uitnodiging per mail om op gesprek te komen op 5 januari. Als de klas volzet is, komen jullie op de wachtlijst.

Aanmelden voor klas 7 

Aanmelden voor klas 8 t.e.m. 11

Erasmus+ uitwisselingsprogramma

12e klas TSO bouwtechnieken 2021-2022

In dit internationale uitwisselingsprogramma dat gefinancierd werd door het Erasmus+ programma van Europa, gingen we een samenwerking aan met de Waldorf school “Zakladni Skola a Stredni Skola” uit Ostrava in Tsjechië.

Het doel van het project was het uitwisselen van knowhow over duurzame ecologische bouwtechnieken door middel van het samen ontwerpen, plannen en bouwen van een duurzaam Tiny-house.

Voor de ontwerp en planningsfase trokken de leerlingen van onze twaalfde klas TSO bouwtechnieken twee weken naar Tsjechië en voor de bouwfase kwamen de leerlingen van de dertiende klas van de school in Tsjechie  twee weken naar Gent.

Dit was voor de leerlingen een bijzonder boeiende en leerrijke ervaring omdat ze naast lesinhouden over duurzaam bouwen ook de kans kregen om de cultuur en gewoontes van andere land te leren kennen. Het verblijf in gastgezinnen zorgde bovendien voor een bredere kijk op de wereld en was een goede oefening in zelfredzaamheid.

Neem voor meer informatie, foto’s en filmpjes zeker een kijkje op de projectwebsite en de instagrampagina die door de leerlingen zelf gemaakt werden