Smartschool

Smartschool is enkel toegankelijk voor de leerlingen (en co-accounts) van de Middelbare School. Smartschool wordt niet gebruikt in de basisschool.

 

Inloggen als leerling

Ga naar https://msvgent.smartschool.be

Uw gebruikersnaam: voornaam.achternaam

Uw paswoord: dit kreeg je van je klastitularis. Werkt dit niet; ga even langs het secretariaat.

Inloggen als ouder

Ga naar https://msvgent.smartschool.be

Uw gebruikersnaam: voornaam.achternaam van de leerling

Uw paswoord: eigen paswoord. Indien dit niet werkt; contacteer even smartschool@steinerschoolgent.be

Toelichting Co-accounts

Co-accounts van leerlingen

Bij het schoolgebeuren rond een leerling zijn meerdere personen betrokken zoals de ouders en eventueel externe begeleiders. Deze personen wensen graag op de hoogte te zijn van gebeurtenissen, opdrachten, toetsen, evaluaties … Het spreekt voor zich dat dit via Smartschool kan. Een account in Smartschool bestaat dan ook uit een hoofdaccount en meerdere co-accounts.

Volgende types co-accounts kunnen gebruikt worden bij leerlingen: moeder, vader, stiefmoeder, stiefvader, voogd, grootmoeder, grootvader, broer, zus, pleegmoeder, pleegvader, ION-begeleider, ondersteuner, internaatsmedewerker, studiecoach, logopedist, begeleider, interne begeleider, externe begeleider.

Voorbeeld:

 • hoofdaccount = leerling
 • co-account 1 = vader
 • co-account 2 = moeder
 • co-account 3 = ‘nieuwe vader’ uit het nieuw samengesteld gezin
 • co-account 4 = begeleider van het internaat
 

Hoe meldt een co-account aan?

Een account in Smartschool bestaat uit een hoofdaccount en meerdere co-accounts. Deze globale account heeft één gebruikersnaam met daarbij een verschillend wachtwoord voor elke deelaccount.

Voorbeeld: Alex Peeters is een leerling. Hij gebruikt de hoofdaccount. Vader Wout Peeters, moeder Lore Grobben en huiswerkbegeleider Steven Claes van het internaat gebruiken de co-accounts ervan. Ze gebruiken alle vier dezelfde gebruikersnaam maar hun eigen wachtwoord om aan te melden.

 • hoofdaccount van de leerling: gebruikersnaam peeters.alex / wachtwoord: Br00dj3s
 • co-account 1 voor de vader: gebruikersnaam peeters.alex / wachtwoord: Ge!ç88lm
 • co-account 2 voor de moeder: gebruikersnaam peeters.alex / wachtwoord: LGisM4M4
 • co-account 3 voor de huiswerkbegeleider: gebruikersnaam peeters.alex / wachtwoord: 4ui5w3rk!

Waartoe heeft een co-account toegang?

Op enkele uitzonderingen na ziet en kan een co-account hetzelfde als een hoofdaccount. 

De modules die wij momenteel in gebruik nemen zijn:

 • Afwezigheden
 • Berichten
 • Mijn documenten
 • Oudercontacten
 • Planner
 • Resultaten
 • Vakken

De inhoud van de modules Berichten en Mijn documenten strikt gescheiden is. Hoofdaccount en co-account (of co-accounts onderling) kunnen elkaars berichten en documenten niet zien! 

Berichten, uitgesteld versturen

Wat is uitgesteld versturen?

Het gebeurt waarschijnlijk wel vaker dat je ‘s avonds nog aan iets denkt dat je aan de klastitularis dient te vragen. Of dat je als leerling een vraag hebt voor je leerkracht die je tijdens de les vergat te stellen. Om de rust buiten de schooluren te respecteren, stellen we uitgesteld versturen in. Zo kan je je vraag ‘s avonds al volledig uitschrijven en instellen dat die pas de volgende ochtend verstuurd wordt.

Het uitgesteld versturen staat aan na de schooltijden en in het weekend.

Heeft u vragen over deze website of heeft u een fout ontdekt? Laat het weten via website@steinerschoolgent.be