Ouderbijdrage

In deze Steinerschool ondersteunen ouders mee het schoolproject, ook financieel.

De ouderbijdrage is een vrijwillige schenking die de Oudervereniging aan alle ouders vraagt bij hun instap op school. Ze doet dit al sinds de school werd opgericht. De oudervereniging vraagt alle ouders van de school, om maandelijks en per kind een bijdrage te doen. Er is een richtbedrag maar belangrijk is dat ouders kunnen schenken wat passend is voor hun persoonlijke financiële situatie.

De ouderbijdrage is een solidariteitsbijdrage. Ouders schenken aan het ganse schoolproject. De school ontvangt de schenkingen van de oudervereniging en maakt op basis hiervan hun begroting op. Dat kan gaan om investeringen voor de basisschool of de middelbare school. De begroting wordt steeds aan alle ouders ter goedkeuring op de algemene vergadering voorgelegd. Hiermee wil de school en de oudervereniging transparant zijn met wat ze met de schenkingen van de ouders doet. De oudervereniging probeert ouders hierover ook via een nieuwsbrief te informeren.

De school heeft de vrijwillige bijdrage van ouders hard nodig.
Met overheidssubsidies alleen kunnen we niet realiseren waar de school voor staat. Dankzij de maandelijkse vrijwillige ouderbijdrage van elk gezin kon de school zorgen voor onder meer:

  • aankoop, bouw en onderhoud van schoolgebouwen en buitenruimtes
  • duurzame educatieve materialen
  • extra zorguren
  • kleine peuterklassen
  • vorming en opleiding leerkrachten
  • vakleerkrachten in de basisschool
  • opsplitsen van klassen voor ambachten, tuinbouw, buitenklas, …

 

Ouderwerking

Op onze school zijn een aantal tijdelijke of meer permanente werkgroepen van ouders en medewerkers actief ter ondersteuning van de schoolwerking.

Hieronder vind je een overzicht van de werkgroepen. Heb je zin om in een werkgroep te participeren? Neem dan gerust contact op met de contactpersoon.

School en ouder:
schouder aan schouder!

Werkgroep ouderbijdragen: Tijdelijke werkgroep ter ondersteuning van de ‘Oudervereniging van de Vrije Rudolf Steinerschool Gent vzw’.
Contactpersoon:  info@vriendenvandesteinerschoolgent.be?

Bouwgroep lagere school 

Tijdelijk projectgroep renovatie/nieuwbouw lagere school.
Contactpersoon: Heidi De Biscop (directie), heidi.de.biscop@steinerschoolgent.be
Aanspreekpunt directie: Heidi De Biscop

Klasouderkring basisschool

Overlegorgaan met alle klasouders en het schoolbestuur van de basisschool.
Contactpersoon: Esther Vandenbroucke (ouder), esthervandenbroucke@hotmail.com
Aanspreekpunt directie: Heidi De Biscop

Bazargroep

Jaarlijkse organisatie van de Bazar. 


Contactpersoon: Jasmien De Bruycker (ouder), Bazar@steinerschoolgent.be

Poppengroep

Maken van poppen en ander klein handwerk voor de school, tweewekelijks op vrijdagochtend in het handwerklokaal van de lagere school.
Contactpersoon: An De Coster (ouder), anbastloesie@hotmail.com
Aanspreekpunt directie: Heidi De Biscop

Zintuin

Tijdelijke projectgroep herinrichting kleuterspeelplaats.
Contactpersoon: Esther Vandenbroucke (ouder), esthervandenbroucke@hotmail.com
Aanspreekpunt directie: Heidi De Biscop

 

Websitegroep

Maken en onderhouden van de schoolwebsite.
Contactpersoon: website@steinerschoolgent.be

 

Koor ‘A la limite’

Koor met (oud-)ouders, (oud-)leerlingen, leerkrachten, … Repeteert elke
dinsdagavond van 20u tot 22u in het muzieklokaal van de middelbare school.
Contactpersoon: Hilde Van Den Bossche (oud-ouder), tel. 0473 40 49 25 of Erna Kint(leerkracht), erna.kint@steinerschoolgent.be
Aanspreekpunt directie: Heidi De Biscop