Middenbouw

De eerste twee jaren van de middelbare school of middenbouw (zevende en achtste klas) vormen een overgang tussen onderbouw (= lagere school) en bovenbouw (= tweede en derde graad middelbare school). In de eerste steinerscholen telde de onderbouw acht leerjaren. De Vlaamse schoolstructuur en de regelgeving inzake subsidiëring beëindigen echter het basisonderwijs na zes leerjaren, waardoor de steinerscholen hun indeling aanpasten. Anderzijds is het onderwijs in de middelbare school voor leraren van de lagere school (met een opleiding van onderwijzer) een zware dobber.

De eerste twee jaren van de middelbare school sluiten sterk aan bij de onderbouw voor wat betreft de opbouw van het leerprogramma. Er is een prominent aanwezige klasleraar, die de klasgroep gedurende deze twee jaren begeleidt. Deze neemt bewust meerdere vakken op zich binnen het lessenpakket van de klasgroep.

Vanaf het derde jaar middelbaar onderwijs start de bovenbouw (negende tot en met twaalfde klas).

Lessentabel middelbare school aso