Projecten

Op 1 juli zijn de afbraakwerken op de basis- en de middelbare school begonnen. Dit zorgt ervoor dat een groot deel van de site nu een werf is en ook zal blijven het komende schooljaar.

Verbouwingswerken op de site van de lagere en middelbare school!

De gebouwen en infrastructuur van onze campus Steinerschool Gent (lager en middelbaar) zijn al ruime tijd aan vernieuwing toe. De recente goedkeuring van een aantal subsidiedossiers heeft ons, na lang wachten, eindelijk in staat gesteld een aantal verbouwings- en nieuwbouwprojecten op te starten. Graag hadden wij jullie zo omstandig mogelijk geïnformeerd over deze projecten, de planning en de te verwachten impact tijdens en na de werkzaamheden.

Het geheel van de geplande projecten zit ook vervat in een algemene toekomstvisie op de school binnen het bouwblok, dat uitgewerkt werd in samenwerking tussen de school, de architecten en Stad Gent. Hierbij trachten we, waar mogelijk, rekening te houden met de bezorgdheden van onze buren.

Middelbare Steinerschool

Architecten PERNEEL OSTEN ARCHITECTEN bv i.s.m. BACK Architectenbureau

Fase 2: afbraak blok R, nieuwbouw blok M en P, gedeeltelijke heraanleg speelplaats middelbare school:

  • Bouwaanvraag: goedkeuring: 2016
  • Werken: start 1 juli 2020 – najaar 2021

Fase 4: aanpak blok W en toneelzaal blok B, gedeeltelijke heraanleg speelplaats middelbare school:

  • Bouwaanvraag: indienen voorjaar 2021
  • Geplande werken: voorjaar 2023 – najaar 2024

 

Lagere Steinerschool

Architecten Compagnie – O architecten

Fase 1: afbraak en nieuwbouw van bestaande brandtrap blok A:

  • Bouwaanvraag: goedkeuring: 2019
  • Werken: start werken 1 juli 2020 – september 2020

Fase 3: afbraak en nieuwbouw klasgebouw blok O, interne aanpassingswerken blok A, heraanleg speelplaats lagere school:

  • Bouwaanvraag: indienen najaar 2020
  • Werken: voorjaar 2022 – najaar 2023

Voor vragen kan je terecht bij Heidi Vandeneede via directiems@steinerschoolgent.be.

UPDATE BOUWWERKEN

Op 1 juli 2020 zijn de bouwwerken op onze site begonnen. In een mum van tijd lag blok R, ooit een magazijn van Het Volk, volgestapeld met Jommekes, tegen de vlakte. Na het uitgraven van bijzonder stevige funderingen en het egaliseren van het terrein, zijn de aannemers ondertussen al vergevorderd in het leggen van de nieuwe fundering voor de twee nieuwe gebouwen. Die funderingen bestaat uit betonnen palen die 15 meter diep de grond in geboord zijn, waarop betonnen balken worden geplaatst.

In de loop van september zijn de funderingsplaten gestort voor de twee gebouwen. Daar zijn behoorlijk wat betonmolens aan te pas gekomen.

Donderdag 8 oktober is de eerste steen gelegd op de plaats waar de nieuwbouw, met name een atelierblok (8 ateliers) en een klassenblok (10 leslokalen), opgetrokken worden.

In aanwezigheid van Elke Decruynaere (links), Schepen van Onderwijs van de Stad Gent, legde leerling Ramses Lievens (rechts) donderdag de eerste steen van de nieuwbouw van de Gentse vestiging van Middelbare Steinerschool Vlaanderen.

In de opeenvolgende werkdagen van november worden de houten wanden ineengeschoven tot leslokalen.

Deze nieuwbouw zal een antwoord bieden op de huidige omvang van de leerlingenpopulatie van de school en op de recent opgestarte tso-richting bouw- en houtkunde.

Maart: Ook al lijkt er aan de buitenkant niet veel te veranderen, toch is er stevig doorgewerkt de afgelopen weken. Het dak ligt erop en een stelling werd rond een groot deel van het gebouw geplaatst zodat er gestart kan worden met het gevelmetselwerk. De elektriciteit, sanitaire voorzieningen en ventilatie werden voor het grootste deel reeds geplaatst in blok M (klassenblok). Binnenkort worden ook de betonvloeren gegoten én wordt er gestart met het buitenschrijnwerk.

April: De eerste ramen zijn geplaatst, de vloerverwarming in enkele lokalen werd geïnstalleerd en het metselwerk werd opnieuw verdergezet. Er gebeurt natuurlijk zeer veel dat niet meteen zichtbaar is: elektriciteit, ventilatie, sanitair, binnen afwerking, schilderen, etc.

Intussen hebben we bijzonder goede hoop dat de werken aan de gebouwen afgerond zullen zijn voor het bouwverlof in juli en we na afwerking van de buitenaanleg dus zeker onze intrek zullen kunnen nemen in de gebouwen op 1 september!