Masterplan schoolsite

Beste buurman/buurvrouw,

Hieronder kan u de videopresentatie van het masterplan voor onze school terugvinden, waarnaar ook verwezen wordt in de brief die u normaal gezien in de bus mocht ontvangen op 18 december.

Begin maart 2020 werd de studie aangevat met het meervoudige doel de overkoepelende visie op onze schoolsite te bundelen, zodoende de komende bouwprojecten beter op elkaar af te stemmen en dit alles met u, onze buren, te delen om ook uw inbreng en bezorgdheden te leren kennen.

De studie is tot stand gekomen in de samenwerking tussen het schoolbestuur van de Steinerschool te Gent, de aangestelde architectenbureaus (Compagnie-O architecten, Perneel Osten architecten en Back architectenbureau) en de Stad Gent.

Onze school kent een lange historiek in dit binnengebied in Gent. Sinds 1981 zijn we er bezig onze schoolwerking en -gebouwen stapsgewijs te verbeteren om een volledig leertraject te kunnen bieden binnen de steinerfilosofie. Nu we er eindelijk de subsidies voor verkregen hebben, kunnen we een aantal hoognodige bouwprojecten aanvatten:

 • FASE 1: de afbraak en nieuwbouw van de evacuatietrap bij blok A (afgerond)
 • FASE 2: de afbraak (blok R) en nieuwbouw van de secundaire school (blok M+P) (in werf)
 • FASE 3: de afbraak en nieuwbouw van de lagere school (blok O en de heraanleg van de speelplaats (in ontwerp)
 • FASE 4: de gedeeltelijke afbraak en renovatie/nieuwbouw van de administratie van de secundaire school (blok W), interne aanpassingswerken aan de secundaire school (blok B), verbouwing van de toneelzaal en de heraanleg van een deel van de inrit/speelplaats van het secundair (in ontwerp)

De bouwprojecten hebben voornamelijk het doel om onze infrastructuur te verbeteren. Wat betreft het leerlingenaantal en het personeelsbestand worden geen grote wijzigingen verwacht. Enkel in de middelbare school kan nog een kleine groei plaatsvinden, mede door de recente oprichting van de technische richting bouw- en houtkunde. 

We schatten in dat de werkzaamheden van deze projecten elkaar met korte tussenperiodes zullen opvolgen van de zomer van 2020 t.e.m. het najaar van 2026. Daarna hopen ook wij voor lange tijd geen groot bouwgeweld meer te moeten plegen …

 We doen allerlei inspanningen om in de nieuwe ontwerpen rekening te houden met:

 • De milieuvriendelijke ontwikkeling van de nieuwe gebouwen en speelplaatsen: we voorzien veel en verschillend groen, zetten in op hemelwaterrecuperatie en -infiltratie, zorgen dat onze nieuwe gebouwen kunnen werken met hernieuwbare energie (zonne-energie, warmtepompen) en dat er gebouwd wordt op duurzame en ecologische wijze;
 • Maximaal beperken van de beschaduwing naar onze buren toe door zorgvuldig inplanten van nieuwe gebouwen, luifels en bomen;
 • Heldere beheersbaarheid van de schoolsite met het oog op eventueel (gecontroleerd) gebruik van onze infrastructuur door externen;
 • Voldoende fietsinfrastructuur op eigen terrein;
 • De veilige ontwikkeling van het binnengebied, met de nodige voorzieningen en manoeuvreerruimte voor de brandweer;
 • De mogelijkse toekomstige ontwikkeling van onze school in het binnengebied (meer en gedeelde groene speelruimte);
 • Veilige werforganisatie (onze school blijft ondertussen open!) met maximale beperking van alle mogelijke hinder (geluid, stof, verkeer, …)
Wij zijn alvast zeer enthousiast over de vernieuwing, maar zijn ook heel benieuwd naar uw reactie. Heeft u feedback voor ons? Of bent u even enthousiast als wij? Vul vóór 17 januari 2021 onze digitale enquête in via onderstaande knop. Bedankt voor uw belangstelling!