Middelbaar

In een middelbare steinerschool tellen wij door van de zevende tot de twaalfde klas.

De middelbare school bestaat uit de middenbouw (1ste graad, of zevende en achtste klas) en de bovenbouw (2de en 3de graad van het algemeen en technisch secundair onderwijs, of negende tot en met twaalfde klas). Het onderwijs wordt gegarandeerd door een team van vakleraren.

Elke klas heeft een klasleraar, die de evolutie van de klas opvolgt in klassenraden en een centrale rol vervult in het contact met de leerlingen (klasgesprekken, leefregels, …) en de ouders (ouderavonden, individuele gesprekken, …). Uiteindelijk blijven alle leraren gezamenlijk verantwoordelijk voor de pedagogische begeleiding.

Eén van de belangrijkste basisprincipes van onze pedagogie in de middelbare school is dat jonge mensen tot in de twaalfde klas naast cognitieve vakken ook praktische en kunstzinnige vakken aangeboden krijgen. Uiteraard liggen de accenten bij elk vak anders, maar toch worden voor elk vak cognitieve, affectieve en wilsvormende doelstellingen nagestreefd (denken – voelen – willen). Deze drie elementen moeten samen een evenwicht vormen, zodat jongeren kunnen uitgroeien tot evenwichtige volwassenen met een ontplooiing van heel hun persoonlijkheid. De eerbied voor deze persoonlijke ontwikkeling is toonaangevend. De jongeren moeten voelen dat zij steeds als individu gewaardeerd worden.

In deze video kom je (bijna) alles te weten over de Middelbare Steinerschool Gent.

Hier kunt u het Pedagogisch project middelbare school en het Schoolreglement middelbare school raadplegen.

Hier kunt u de schooluren raadplegen.

Lessentabel 1ste graad, en 2de en 3de graad aso

Tso bouw- en houtkunde 

Sinds enkele jaren heeft de school ook een tso-richting bouw- en houtkunde (tijdens het schooljaar 2018-2019 richten we klas 9, 10 en 11 in), specifiek gericht op jongeren die op een andere, meer praktisch gerichte manier willen leren. Meer uitleg vindt u op onze webpagina tso bouw en houtkunde.

Lessentabel tso 2de en 3de graad Bouw- en houtkunde