KLEUTER

In een geborgen sfeer wordt heel veel belang gehecht aan ritme, regelmaat en structuur.

Lees meer

LAGER

De lagere school of onderbouw is een warme omgeving waar de juf of meester de kinderen zes jaar lang begeleidt.

Lees meer

Middelbaar

Een brede richting aso steinerpedagogie en een tso-richting Bouw- en houtkunde met nadruk op duurzaamheid & ecologie.

Lees meer

Nieuws

VAKLEERKRACHT EXPRESSIE
VAKLEERKRACHT EXPRESSIE

HANDWERK / LEDERBEWERKING / TUINBOUW / HERSTELATELIER

eerste graad…

VAKLEERKRACHT P.O.
VAKLEERKRACHT P.O.

tweede graad aso steinerpedagogie & tso bouwtechnieken voor een lesopdracht…

VAKLEERKRACHT BOUW PRAKTIJK & THEORIE
VAKLEERKRACHT BOUW PRAKTIJK & THEORIE

tweede en derde graad tso bouwtechnieken voor een lesopdracht van 10 lestijden…

Onze Visie

Op de Steinerschool helpen we kinderen op weg om zich te ontwikkelen
tot zelfstandige, kritische, creatieve, harmonieuze en vrij denkende jongvolwassenen
die weten waarvoor ze willen staan in het leven en hun eigen keuzes kunnen maken.

Een brede ontwikkeling

Kennisvakken, kunstvakken én handvaardigheidsvakken voor iedereen zorgen voor een brede algemene vorming.

Periode-onderwijs

De eerste lesuren van de dag staan telkens in het teken van één bepaald vak, in periodes van een drietal weken. Leerlingen dompelen zich zo helemaal onder in de leerstof en maken ze echt eigen.

Leren in de echte wereld

Tijdens stages, werkweken en klasreizen trekken we buiten de schoolmuren de praktijk in.

Kleinschalig

Een school op mensenmaat waarbij de mens achter de leerling écht gezien wordt. Met wekelijks overleg binnen het schoolteam en een open en frequente communicatie met ouders en leerlingen.

Duurzame school

We liggen verscholen in de stad, op wandelafstand van station Gent Dampoort en de bus- en tramhaltes van Gent Zuid. Op een groene, open en sfeervolle campus. Bewust omgaan met materialen, met oog voor esthetiek.

Jaarfeesten

Van Sint-Michael in september tot Sint-Jan aan het eind van het schooljaar. De jaarfeesten bepalen het ritme van de kalender.