Buitenschoolse opvang

Na de schooluren kunnen de kinderen van de peuterklassen, kleuterklassen en onderbouw tot ten laatste 18u terecht in de buitenschoolse opvang op school. De buitenschoolse opvang is voorzien iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en start bij het belsignaal om 15.05u. Op woensdagnamiddag is er geen opvang voorzien.

De buitenschoolse opvang sluit aan bij het pedagogisch project van de school.

Vier vaste medewerkers verzorgen, verdeeld over drie groepen de buitenschoolse opvang.

Wilt u uw kind graag inschrijven voor de buitenschoolse opvang, dan kan u bij hen terecht. Zij geven u ook graag verdere informatie over de werking.

Peuters en kleuters

Opvang van prille peuters

Al voorziet de school in de buitenschoolse opvang van prille peuters, voor de opvang van de jongste kindjes geven wij toch nog steeds de voorkeur aan de huiselijke sfeer die onthaalouders kunnen bieden. Bekijk dus eerst of uw kindje terecht kan bij één van hen.

Opvang van peuters en kleuters

Wanneer de school uit is, blijven de peuters en kleuters in de kleutertuin. De opvangverantwoordelijken verzamelen de kinderen daar bij het begin van de opvang.

De kinderen eten een van thuis meegebracht tussendoortje, er wordt drinkwater voorzien. Het tussendoortje is een gezond tussendoortje (boterham, fruit, gezonde koek, rauwkost,… ; geen snoep, chocolade, frisdrank,…). Zodra het weer het toelaat, eten en spelen de kinderen zoveel mogelijk buiten in de kleutertuin. Bij koud, te nat weer gaan de kinderen naar de opvangklasjes van hun leeftijdsgroep.

Onderbouw

Leerlingen van de onderbouw die in de opvang blijven, melden zich bij de start van de opvang aan in het opvangklasje. In de opvang kunnen de kinderen vrij binnen en buiten spelen tot hun ouders hen ophalen.

De kinderen eten een van thuis meegebracht tussendoortje, er wordt drinkwater voorzien. Het tussendoortje is een gezond tussendoortje (boterham, fruit, gezonde koek, rauwkost,… ; geen snoep, chocolade, frisdrank,…).

Inschrijving

  • Weet u bij inschrijving in de school al dat u gebruik wenst te maken van de buitenschoolse opvang, dan kunt u op de inschrijvingsformulieren het luik ‘buitenschoolse opvang’ alvast invullen.
  • De eerste keer dat uw kind naar de buitenschoolse opvang komt informeert u de opvangjuf welke dag(en) uw kind naar de buitenschoolse opvang zal komen.
  • U krijgt van de opvangjuf ook het inschrijvingsformulier van de buitenschoolse opvang. Bezorg dit zo snel mogelijk ingevuld terug.
  • U krijgt van de opvangjuf eveneens het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse opvang mee. Daarop staat alle informatie over de werking en de tarieven, alsook de telefoonnummers van de opvangjuffen.

Tarieven 2021-2022

Het inschrijvingsgeld voor kinderen die frequent naar de buitenschoolse opvang komen, bedraagt € 50 per gezin per schooljaar. Dit bedrag wordt bij de eerste factuur aangerekend.

Peuters die vanaf januari instromen betalen een éénmalige inschrijvingskost van 25 euro.

Ouders die sporadisch gebruik willen maken van de buitenschoolse opvang kunnen er voor kiezen niet in te schrijven. Zij betalen dan geen inschrijvingsgeld maar wel de dubbele dagprijs (onderstaande dagprijs x 2). Deze optie kan u aanvinken op het inschrijvingsformulier van de buitenschoolse opvang.

De dagprijs van de opvang bij inschrijving bedraagt voor peuters, kleuters en onderbouw op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag:

vanaf 15.05 tot 16.05    € 4.16
vanaf 15.05 tot 16.35    € 4.92
vanaf 15.05 tot 17.05    € 5.68
vanaf 15.05 tot 17.35    € 6.44
vanaf 15.05 tot 18.00    € 7.20

Indien u uw kind niet op tijd ophaalt, nl. na 18u, dan wordt u 10.15 euro hiervoor aangerekend.

Het moment dat u met uw kind uit de opvang vertrekt, meldt u dit aan de opvangjuf. De juf registreert digitaal (met een scanner) het vertrekuur van uw kind. Op basis hiervan wordt de maandelijkse factuur opgemaakt.

Bovenstaande prijzen worden aangerekend voor de eerste twee kinderen uit het gezin. Vanaf het derde kind betaal je de kortingsregeling zoals wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement.

U ontvangt maandelijks de factuur van de buitenschoolse opvang per e-mail.

Wie gebruik wil maken van het sociaal tarief, bezorgt een document ‘omniostatuut’ (via het ziekenfonds), een document van ‘verhoogde tegemoetkoming’ of een attest voor aanvraag van sociaal tarief (via het OCMW, de thuisbegeleidingsdienst, dienst pleegzorg,het CAW…). Het sociaal tarief bedraagt de helft van het inschrijvingsgeld en de helft van de dagprijs.

De bedragen van de buitenschoolse opvang zijn fiscaal aftrekbaar. In het laatste trimester van het schooljaar ontvangt u van de school een fiscaal attest van de effectief betaalde bedragen van het vorige kalenderjaar.