Inschrijven en Info

U bent welkom op onze infomomenten in de BASISSCHOOL schooljaar 2022 – 2023:

 • Donderdag 16 februari 2023 – 20.00 uur: Algemene infoavond basisschool.
 • Zaterdag 6 mei 2023 – opendeurvoormiddag
 • U bent welkom op onze infomomenten in de MIDDELBARE SCHOOL schooljaar 2022 – 2023:

  • Dinsdag 7 februari 2023 – infoavond klas 7 vanaf 20 uur
  • Zaterdag 4 maart 2023 – opendeurnamiddag klas 7 (13.30 – 16.30)
  • Woensdag 10 mei 2023 – snuffeldag tso
  • Dinsdag 16 mei 2023 – infoavond klas 8-12 vanaf 20 uur

  Gelieve eerst even aan te melden per mail naar info@steinerschoolgent.be

  U bent welkom op de Opendeurdag & Geschenkenbeurs op:

  • Zaterdag 6 mei 2023 – Basis- en Middelbare school

Informatie over het aanmelden en inschrijven vindt u in de volgende links:

Inschrijven basisschool

Aandachtspunten voor elke geïnteresseerde

Heb je interesse in onze school voor jouw kind?
Gezien het specifieke karakter van het steineronderwijs is het belangrijk je goed te informeren over ons pedagogisch project op onze website en/of tijdens een infomoment (vooraf inschrijven is niet nodig).

Het schoolreglement van de basisschool kan je hier raadplegen.

Wenst u door ons op de hoogte gebracht te worden van onze infomomenten en opendeurdagen in de basisschool (kleuter en lager), dan kunt u ons contacteren via het interesseformulier.

 

Inschrijvingsprocedure

Inschrijvingen voor het huidige schooljaar 2022-2023

Neem contact op met de school.

 

-Is er een vrije plaats? U kan uw kind inschrijven.

-Is er geen vrije plaats? U kan uw kind niet inschrijven. Uw kind staat op de wachtlijst van het schooljaar 2022-2023 met de melding van niet-gerealiseerde inschrijving.

Inschrijvingen voor volgend schooljaar 2023 – 2024 

Via https://meldjeaanbasis.gent.be kan er aangemeld worden als u wil inschrijven voor volgend schooljaar.

De school volgt de centraal vastgelegde tijdslijn voor aanmelden en inschrijven.

 • 23/01/2023 t.e.m. 03/02/2023: voorinschrijvingen broers/zussen, kinderen van personeel.
 • 28/02/2023 12.00 uur t.e.m.  21.03.2023 12.00 uur: aanmelden via Meld Je Aan
 • 18/04/2023 12.00 uur: resultaat bekend aan ouders en scholen.
 • 24/04/2023 t.e.m. 15/05/2023: inschrijven kinderen met toewijzingen via de school
 • 23/05/2023 9.00 uur: start vrije inschrijvingen

Om een broer/zus, die geboren is in 2021, bij ons op school in te schrijven voor het schooljaar 2023-2024, kom je langs op het onthaal.

Wie is broer of zus?

– Twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.

– Halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.

– Kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben.

Belangrijk: een broer of zus in de basisschool geeft geen voorrang op inschrijving in de middelbare school en vice versa.

Specifiek voor de kleuterafdeling:

De kinderen in de kleuterschool worden samengebracht in twee leeftijdsgroepen:

 • peuterklas voor de 2,5 tot 4-jarigen
 • kleuterklas voor de 4-jarigen tot overstap naar klas 1

Wij hanteren 7 instapmomenten (het instapmoment is het tijdstip waarop uw kind voor het eerst naar school gaat).

Kinderen die 2,5 jaar geworden zijn:

vóór 1 maart stappen in na de zomervakantie

vóór 6 mei stappen in na de herfstvakantie

vóór 8 juli stappen in na de kerstvakantie

vóór 1 augustus stappen in op 1 februari

vóór 19 augustus stappen in na de krokusvakantie

vóór 15 oktober stappen in na de paasvakantie

vóór 13 november stappen in na Hemelvaartsdag

Wij verwachten dat het kind overdag zindelijk is wanneer het de kleuterschool instapt.

Ouders kunnen, in overleg met de school, ervoor kiezen om hun kind niet op het eerste instapmoment te laten instappen, maar op een later instapmoment.

Bereken vanaf wanneer je kindje mag instappen: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/instapdatum/

Wij maken hier geen uitzonderingen op: vroeger dan deze datum instappen is niet mogelijk.

Specifiek voor de lagere school:

Kinderen die overstappen van de kleuterschool naar het 1e leerjaar hoeven niet opnieuw in te schrijven. Enkel kinderen die nog niet bij ons op school zitten moeten inschrijven.

Alle contacten lopen via Valerie De Kempe, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie. Zij is bereikbaar via e-mail (leerlingenadministratiebs@steinerschoolgent.be) of op het rechtstreeks telefoonnummer 09 235 78 14, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telkens van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur. Op woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Inschrijven middelbare school

Aandachtspunten voor elke geïnteresseerde

Heb je interesse in onze school voor jouw kind?
Gezien het specifieke karakter van het steineronderwijs is het belangrijk je goed te informeren over ons pedagogisch project vooraf door te nemen of een infomoment te bezoeken: zie bovenaan deze pagina.

Belangrijk: een broer of zus in de basisschool geeft geen voorrang op inschrijving in de middelbare school en vice versa.

 

Inschrijving tijdens het schooljaar

Inschrijven tijdens het schooljaar is mogelijk tot en met 15 januari (erna slechts in uitzonderlijke gevallen). Voor de inschrijving organiseren we steeds een kennismakingsgesprek, op voorwaarde dat er een vrije plaats is. Neem gerust contact op via de gegevens onderaan deze pagina om de mogelijkheden te bespreken.

Inschrijvingen voor klassen 7 volgend schooljaar (2023-2024)

Aanmelden en inschrijven voor 1ste leerjaar A (klas 7) 2023-2024

Alle leerlingen melden zich tezamen aan via https://meldjeaansecundair.stad.gent/
Ook het kind van personeelsleden en het kind met een broer/zus op onze middelbare school.
De website sorteert de inschrijvingen dan zo dat de voorrangsgroepen prioritair worden ingeschreven. Op die website vind je alle informatie over voorrangsgroepen.

1) Aanmelden:

Aanmeldingsperiode: 27 maart 2023 (9 uur) tot en met 21 april 2023 (16 uur).

Uiterlijke bekendmaking resultaten: 15 mei 2023
Het resultaat is of een “ticket” (jouw plaats is gereserveerd) of “geweigerd” (jouw nummer op wachtlijst is toegekend).

2) Inschrijven:

Voor alle leerlingen gebeurt de inschrijving fysiek op school (ingang via Eendrachtstraat 40).
Om de inschrijving op school vlotter te laten verlopen, vragen we ons digitaal gegevensblad in te vullen.

Inschrijven met ticket van Meldjeaan: 16 mei 2023 t.e.m. 12 juni 2023
U zal een mail krijgen met de praktische info rond inschrijven

Inschrijven na weigering van Meldjeaan: de school belt u op zodra er een plaats vrij komt

Start vrije inschrijvingen: 16 mei 2023 vanaf 9 uur.
Leerlingen die geen gebruik maakten van Meldjeaan, worden chronologisch genoteerd. 

 

Inschrijvingen voor klassen 8 t.e.m. 12 volgend schooljaar (2023-2024)

Inschrijven vanaf het 2de leerjaar (klas 8 tot 12) 2023-2024

Startdatum van de inschrijvingen: 17 april 2023 om 9 uur

De inschrijvingen gaan fysiek door op school (ingang via Eendrachtstraat 40).

De inschrijvingen gebeuren in chronologische volgorde.

Om de inschrijving op school vlotter te laten verlopen, vragen we ons digitaal gegevensblad in te vullen.

 

Begin juli gaat er dan een kennismakingsgesprek door op de school.

Mail gerust naar leerlingenadministratiems@steinerschoolgent.be  indien er nog vragen zijn.

 

Alle contacten lopen via Anton Michels / Elke De Gussem, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie. Zij zijn bereikbaar via e-mail leerlingenadministratiems@steinerschoolgent.be of op het rechtstreeks telefoonnummer 09 235 78 12, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9 uur en 17 uur, en op woensdag tussen 9 uur en 12.30 uur.