Inschrijven en Info

U bent welkom op onze infomomenten in de BASISSCHOOL schooljaar 2022 – 2023:

  • Donderdag 16 januari 2023 – 20.00 uur: Algemene infoavond basisschool.
  • Zaterdag 6 mei 2023 – opendeurvoormiddag

U bent welkom op onze infomomenten in de MIDDELBARE SCHOOL schooljaar 2022 – 2023:

  • Dinsdag 7 februari 2023 – infoavond klas 7 vanaf 20 uur
  • Zaterdag 4 maart 2023 – opendeurnamiddag klas 7 (13.30 – 16.30)
  • Zaterdag 6 mei 2023 – opendeurdag
  • Woensdag 10 mei 2023 – snuffeldag tso
  • Dinsdag 16 mei 2023 – infoavond klas 8-12 vanaf 20 uur

Informatie over het aanmelden en inschrijven vindt u in de volgende links:

Inschrijven basisschool

Aandachtspunten voor elke geïnteresseerde

Heb je interesse in onze school voor jouw kind?
Gezien het specifieke karakter van het steineronderwijs is het belangrijk je goed te informeren over ons pedagogisch project op onze website en/of tijdens een infomoment (vooraf inschrijven is niet nodig).

Het schoolreglement van de basisschool kan je hier raadplegen.

Wenst u door ons op de hoogte gebracht te worden van onze infomomenten en opendeurdagen in de basisschool (kleuter en lager), dan kunt u ons contacteren via het interesseformulier.

 

Inschrijvingsprocedure

Neem contact op met de school voor informatie over de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2022-2023
 

-Is er een vrije plaats? U kan uw kind inschrijven.

-Is er geen vrije plaats? U kan uw kind niet inschrijven. Uw kind staat op de wachtlijst van het schooljaar 2022-2023 met de melding van niet-gerealiseerde inschrijving.
Inschrijvingen voor 2023 – 2024: Via https://meldjeaanbasis.gent.be kan er vanaf midden februari aangemeld worden als u wil inschrijven voor volgend schooljaar.
-De school volgt de centraal vastgelegde tijdslijn voor aanmelden en inschrijven. De specifieke data zijn op dit moment nog niet gekend.
 
Om een broer/zus, die geboren is in 2021, bij ons op school in te schrijven voor het schooljaar 2023-2024, maak je een afspraak met de leerlingenadministratie. Deze inschrijvingsperiode loopt van midden januari en zal bekend gemaakt worden op school.

Wie is broer of zus?

– twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
– halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
– kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben

Belangrijk: een broer of zus in de basisschool geeft geen voorrang op inschrijving in de middelbare school en vice versa.

Specifiek voor de kleuterafdeling:

donderdag 16 februari om 20.00 uur: Infoavond kleuter en lagere school
De kinderen in de kleuterschool worden samengebracht in twee leeftijdsgroepen:
peuterklas voor de 2,5 tot 4-jarigen
kleuterklas voor de 4-jarigen tot overstap naar klas 1
Wij hanteren 7 instapmomenten (het instapmoment is het tijdstip waarop uw kind voor het eerst naar school gaat).
Kinderen die 2,5 jaar geworden zijn:
vóór 1 maart stappen in na de zomervakantie
vóór 6 mei stappen in na de herfstvakantie
vóór 8 juli stappen in na de kerstvakantie
vóór 1 augustus stappen in op 1 februari
vóór 19 augustus stappen in na de krokusvakantie
vóór 15 oktober stappen in na de paasvakantie
vóór 13 november stappen in na Hemelvaartsdag
Ouders kunnen, in overleg met de school, ervoor kiezen om hun kind niet op het eerste instapmoment te laten instappen, maar op een later moment.
Bereken vanaf wanneer je kindje mag instappen: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/instapdatum/
Wij maken hier geen uitzonderingen op: vroeger dan deze datum instappen is niet mogelijk.

Wij verwachten dat het kind overdag zindelijk is wanneer het de kleuterschool instapt.

Specifiek voor de lagere school:

Kinderen die overstappen van de kleuterschool naar het 1e leerjaar hoeven niet opnieuw in te schrijven. Enkel kinderen die nog niet bij ons op school zitten moeten inschrijven.

Alle contacten lopen via Valerie De Kempe, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie. Zij is bereikbaar via e-mail (leerlingenadministratiebs@steinerschoolgent.be) of op het rechtstreeks telefoonnummer 09 235 78 14, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telkens van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.

Inschrijven middelbare school

 

Aandachtspunten voor elke geïnteresseerde

Heb je interesse in onze school voor jouw kind?
Gezien het specifieke karakter van het steineronderwijs is het belangrijk je goed te informeren over ons pedagogisch project op onze website en/of tijdens een infomoment: zie bovenaan deze pagina.

Belangrijk: een broer of zus in de basisschool geeft geen voorrang op inschrijving in de middelbare school en vice versa.

 

Inschrijvingen voor klassen 7 t.e.m. 12 (schooljaar 2022-2023)

Gelieve het schoolreglement en pedagogisch project vooraf door te nemen.

Om tijd te besparen tijdens de fysieke inschrijving op school (ingang middelbare school via de Eendrachtstraat 40) vragen we om via onderstaande links al het formulier voor voorinschrijving in te vullen voor de gewenste richting:

Het inschrijven voor het volgende leerjaar is NIET nodig voor leerlingen die bij ons reeds les volgen. Er is uitzondering voor de leerlingen van de huidige 8ste klassen die volgend schooljaar willen overstappen naar klas 9 tso bouwtechnieken. Die leerlingen moeten wel ingeschreven worden, maar dat is niet zo dringend omdat de huidige leerlingen sowieso voorrang hebben op nieuw ingeschreven leerlingen. De klastitularissen van de 8ste klassen zullen zeker nog de ouders/leerlingen hierover informeren.

Het tijdstip van aanmelden is wel belangrijk, want de inschrijvingen gebeuren in chronologische volgorde. Broers en zussen op school geven jammer genoeg geen voorrang! Dit is enkel zo bij inschrijvingen voor klas 7 waar de inschrijvingen via meld je aan worden georganiseerd.

Na de inschrijving van jullie zoon/dochter (chronologische volgorde) ontvang je een bevestiging dat  jullie kind administratief kan ingeschreven worden of ontvang je  een document van niet-gerealiseerde inschrijving (wachtlijst). Ouders op de wachtlijst worden chronologisch opgebeld van zodra een gerealiseerde inschrijving schriftelijk wordt opgezegd en de wachtlijst dus opschuift.

Eind augustus gaat er dan een kennismakingsgesprek door op de school.

Mail gerust naar leerlingenadministratiems@steinerschoolgent.be  indien er nog vragen zijn.

Inschrijvingen voor klassen 7 volgend schooljaar (2023-2024)

Kinderen van personeelsleden en die een broer/zus bij ons op onze middelbare school hebben melden hun kind ook aan via het digitaal aanmeldingssysteem.

Wie is broer of zus?
• twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
• halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
• kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben

De school volgt de centraal vastgelegde tijdslijn voor aanmelden en inschrijven:

Aanmeldingsperiode alle kinderen klas 7: 27 maart 2023, 12 uur tot 24 april 2023, 12 uur

Uiterlijke bekendmaking resultaten klas 7: 15 mei 2023

Publicatie vrije plaatsen klas 7: 16 mei 2023

Inschrijven aangemelde kinderen met toekenning klas 7: 16 mei 2023 t.e.m. 12 juni 2023, gelieve een afspraak te maken via leerlingenadministratiems@steinerschoolgent.be

Start vrije inschrijvingen klas 7: 16 mei 2023 vanaf 9 uur

 

Inschrijvingen voor klassen 8 t.e.m. 12 volgend schooljaar (2022-2023)

Start inschrijving alle kinderen klas 8 tot 12: 17 april 2023 vanaf 9 uur (fysiek op school, ingang via Eendrachtstraat 40)

Ons inschrijvingsregister voor de geïnteresseerden de middelbare school opent op 17 april 2022 om 9 uur stipt voor nieuwe leerlingen. De inschrijvingen gaan fysiek door op school. Ingang middelbare school via de Eendrachtstraat 40.

Om tijd te besparen tijdens de fysieke inschrijving op school (ingang middelbare school via de Eendrachtstraat 40) vragen we om via onderstaande links al het formulier voor voorinschrijving in te vullen voor de gewenste richting:

Het inschrijven voor het volgende leerjaar is NIET nodig voor leerlingen die bij ons reeds les volgen. Er is uitzondering voor de leerlingen van de huidige 8ste klassen die volgend schooljaar willen overstappen naar klas 9 tso bouwtechnieken. Die leerlingen moeten wel ingeschreven worden, maar dat is niet zo dringend omdat de huidige leerlingen sowieso voorrang hebben op nieuw ingeschreven leerlingen. De klastitularissen van de 8ste klassen zullen zeker nog de ouders/leerlingen hierover informeren.

Het tijdstip van aanmelden is wel belangrijk, want de inschrijvingen gebeuren in chronologische volgorde. Broers en zussen op school geven jammer genoeg geen voorrang! Dit is enkel zo bij inschrijvingen voor klas 7 waar de inschrijvingen via meld je aan worden georganiseerd.

Na de inschrijving van jullie zoon/dochter (chronologische volgorde) ontvang je een bevestiging dat  jullie kind administratief kan ingeschreven worden of ontvang je  een document van niet-gerealiseerde inschrijving (wachtlijst). Ouders op de wachtlijst worden chronologisch opgebeld van zodra een gerealiseerde inschrijving schriftelijk wordt opgezegd en de wachtlijst dus opschuift.

Eind augustus gaat er dan een kennismakingsgesprek door op de school.

Mail gerust naar leerlingenadministratiems@steinerschoolgent.be  indien er nog vragen zijn.

 

Alle contacten lopen via Anton Michels / Elke De Gussem, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie. Zij zijn bereikbaar via e-mail leerlingenadministratiems@steinerschoolgent.be of op het rechtstreeks telefoonnummer 09 235 78 12, op maandag en dinsdag tussen 9 uur en 16 uur, en op donderdag tussen 9 uur en 15.30 uur.