Is het onderwijs binnen de steinerpedagogie fundamenteel anders dan in de meer gangbare scholen? Het antwoord hierop is volmondig ja.  In deze voordracht van Herman Meyvis worden de verschilpunten besproken […]

Is het onderwijs binnen de steinerpedagogie fundamenteel anders dan in de meer gangbare scholen? Het antwoord hierop is volmondig ja. 

In deze voordracht van Herman Meyvis worden de verschilpunten besproken en beleefd waarbij het niet de bedoeling is een abstracte of oordelende vergelijking te maken tussen beide vormen van aanpak. Wel zal getracht worden om de kernideeën helder en beleefbaar te schetsen aan de hand van ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Er is zeker geen voorkennis binnen de pedagogie of antroposofie noodzakelijk maar uiteraard zal de spreker er niet van terugschrikken om z’n gedachten te verbinden met de opvoedings- en spirituele wetmatigheden uit de onderliggende geesteswetenschap.

De eerder geplande voordracht ‘Rudolf Steiner en de Bremer stadsmuzikanten’
door Arnout De Meyere en Sylvie De Vogelaere zal in het najaar doorgaan.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)