Vizier

Onder de nieuwe naam ‘Vizier’ organiseren we voordrachten en thema-avonden rond de steinerpedagogie en antroposofie. Ouders, buren, collega’s, familie, kennissen, (oud-)leerlingen, geïnteresseerden: jullie zijn allemaal van harte welkom om aan te sluiten.

Ons doel is om de gemeenschap die we allen samen vormen, extra te voeden en te inspireren door ons samen te buigen over thema’s en workshops die rechtstreeks aanleunen bij de leefwereld van de kinderen die onder onze hoede staan.

Eerstvolgende editie:

19 Februari 2024
met Prof. Peter Adriaenssens

Maandag 19 februari

Het puberbrein in stressvolle tijden

Prof. Peter Adriaenssens

Hoe helpen we de jeugd goed voorbereid te zijn op andere tijden, Covid, oorlog, de klimaatcrisis?

Jongeren vandaag moeten leren weerbaar en flexibel in te spelen op een realiteit die aan hoge snelheid wijzigt. Vanzelfsprekend leven kan vandaag niet meer. Een instabiele wereld beukt in op een puberbrein in ontwikkeling. Dat heeft impact op aandacht en concentratie, planning van schoolwerk, kwaliteit van geheugen. Maar ook op het bereiken van een evenwicht in de emotionele huishouding. Plezier vinden in het leven en ook verdriet en woede er een plek in geven. Sociale media verontrusten ons door hun impact op impulsieve hersenzones. Maar het gaat niet alleen over dat brein, de omgeving heeft er een enorme invloed op. Hoe leren jongeren van een generatie ouders die weinig tegenslag kenden, die overtuigd waren dat alles te regelen valt?

Angst regeert de wereld wordt gezegd, maar zo dramatisch moeten we het niet zien. Uit wat nu gebeurt leren jongeren ook nieuwe vaardigheden die hen zullen sterken tijdens hun traject. Hoe omarmen we samen het complexe van deze wereld, hoe houden we hun droom vast en bieden we perspectief op een wereld die op hen wacht.

 

Peter Adriaenssens studeerde kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij richtte het Leuvense Vertrouwenscentrum Kindermishandeling op, waarvan hij directeur was, met expertise in trauma, huiselijk geweld en traumatherapie. Naast systeem- en gezinstherapeut werd hij erkend opleider bij Context en was hij van bij de aanvang diensthoofd kinderpsychiatrie aan het UZ Leuven en nadien kliniekhoofd residentiële zorg voor jonge tieners.

Dinsdag 23 april

Antroposofie doen

Dr. Jesse Mulder

Antroposofie is niet in de wereld gekomen om alleen maar bestudeerd te worden: ze draagt de belofte in zich om ‘het leven van de wereld in zijn fundamenten te vernieuwen’. Dat kan enthousiasme wekken om antroposofie ook echt te gaan ‘doen’, bijvoorbeeld in het onderwijs, of op een boerenbedrijf, of in het dagelijks leven. Daarmee ontstaat natuurlijk wel de vraag: wat is dat dan eigenlijk precies, ‘antroposofie doen’? In een heldere beschouwing neemt Jesse Mulder u stap voor stap mee in het onderzoeken van deze vraag. Deze stappen brengen aan het licht hoe ‘antroposofie doen’ kan groeien naarmate je je meer met het wezen van de antroposofie verbindt.

Woensdag 22 mei

Is de steinerpedagogie christelijk?

Myriam Driesens

Op deze avond snijden we al onmiddellijk een moeilijk thema aan, zeker in de huidige tijd waarin de katholieke kerk in het oog van de storm staat vanwege ontoelaatbare feiten. Vele mensen maken geen onderscheid tussen deze kerk als instituut en het daarvan losstaande geloof in het bestaan van een geestelijke wereld. Het lijkt wel of er in toenemende mate een aversie is voor het woord Christus. Toch is het antwoord op de vraag of onze steinerpedagogie christelijk is in wezen een ‘Ja’. Dat is echter afhankelijk van het hanteren van een radicaal zuiver Christusbegrip.

De voordracht wordt gegeven door Myriam Driesens die priester is in de Christengemeenschap (zie hieronder), een beweging voor religieuze vernieuwing. Voor zij priester werd, was ze als pionier-leraar verbonden aan de bovenbouw van de steinerschool in Leuven.

De Christengemeenschap is ontstaan toen jonge theologiestudenten 100 jaar geleden met een indringende vraag leefden. Hoe kunnen na een schokkende wereldoorlog mensen en gemeenschappen waardig hun levensweg oppakken en vervolgen?

Het werd ook een vraag naar vernieuwing van het christelijke leven zelf die recht doet aan de zich steeds verder van instituties, nationaliteit, ras en gender emanciperende mensenziel.

Een 45-tal protestantse en katholieke studenten en theologen zijn daartoe in 1922 eenvoudigweg begonnen met het stichten van gemeenten in Duitsland en Zwitserland en later over de hele wereld. Deze stichters van de Christengemeenschap kwamen met hun vernieuwingsvragen naar Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie. Zijn geesteswetenschap bleek de vruchtbare basis voor de uitbreiding en verdieping van de theologie

Reserveren

We vragen een bijdrage van €10. Voor een verminderd sociaal tarief kan je mailen naar vizier@steinerschoolgent.be en zelf aangeven welk bedrag je wil/kan betalen. Soms vragen we om vooraf in te schrijven, hou daarvoor deze website of de sociale media van de school in de gaten.

Praktisch

Alle thema-avonden starten stipt om 20u in de toneelzaal van de middelbare Steinerschool Gent (toegang via Eendrachtstraat 40). Op school is er een fietsparking. Je auto parkeren kan in de omliggende straten of op de parking van station Dampoort op wandelafstand van de school.