Vacature Pedagogisch Gevolmachtigde (coördinator) in vestiging Brussel

Middelbare Steinerschool Vlaanderen is op zoek naar een plaatselijk leidinggevende voor haar vestigingsplaats in Brussel (Steenweg op Etterbeek 182 – 1040 Brussel), vanaf 1 september 2024.

MSV vestiging Brussel telt 100 leerlingen en een 15-tal personeelsleden. In Brussel organiseert de school een A- stroom en aso steinerpedagogie.

Profiel

  • –  Je hebt een subsidieerbaar diploma (bachelor of master).
  • –  Je inspireert, enthousiasmeert met aandacht voor een breed draagvlak.
  • –  Je geeft leiding vanuit het principe van gedeeld leiderschap.
  • –  Je bent vertrouwd met de steinerpedagogie en haar eindtermen en leerplannen, of je bent bereid je daarin te bekwamen.
  • –  Je bent bereid en bekwaam om in een vlakke organisatiestructuur processen te voeren en te sturen.
  • –  Je bent bereid en bekwaam om administratief werk te delegeren en op te volgen.
  • –  Je communiceert duidelijk en werkt verbindend met alle geledingen van de school.
  • –  Je waakt over een cultuur van vertrouwen en veiligheid met respect voor de grote diversiteit.
  • –  Je beschikt over een goede kennis van het Frans.

Vacature Pedagogisch Gevolmachtigde (coördinator) in vestiging Brugge

Middelbare Steinerschool Vlaanderen is op zoek naar een plaatselijk leidinggevende voor haar vestigingsplaats in Brugge, vanaf 1 september 2024.

MSV vestiging Brugge telt 120 leerlingen en een 15-tal personeelsleden. In Brugge organiseert de school een A-stroom en aso steinerpedagogie.

Taakdomeinen

Elke leidinggevende van MSV werkt zowel plaatselijk als overkoepelend en is de plaatselijke afgevaardigde van de directeur van MSV.

VAKLEERKRACHT L.O.

Eerste, tweede en derde graad aso en tso
voor een lesopdracht van 16 lestijden
vanaf 15 april 2024 tot en met het einde van het schooljaar

De kandidaat beschikt over:
o een subsidieerbaar diploma (bachelor of master)
o kennis van het vak L.O.
o ervaring in of kennis van de steinerpedagogie is een plus punt

De opdracht:
o 2 uren L.O. in de 7e klas (1e jaar van de 1e graad)
o 2 uren L.O. in de 8e klas (2e jaar van de 1e graad)
o 4 uren L.O. in de 9e klas aso en tso(1e jaar van de 2e graad)
o 4 uren L.O. in de 10e klas aso en tso (2e jaar van de 2e graad)
o 2 uren L.O. in de 11e klas aso (1e jaar van de 3e graad)
o 2 uren L.O. in de 12e klas aso (2e jaar van de 3e graad)

VAKLEERKRACHT FRANS

Onze school is op zoek naar een:

VAKLEERKRACHT FRANS

eerste graad
voor een lesopdracht van 12 lestijden
met onmiddellijke ingang tot en met 30 april 2024 met kans op verlenging

De kandidaat beschikt over:
o een subsidieerbaar diploma
o kennis van het vak Frans
o ervaring in of kennis van de steinerpedagogie is een pluspunt

De opdracht:
o 6 uren Frans in de 7e klas (1e jaar van de 1e graad)
o 6 uren Frans in de 8e klas (2e jaar van de 1e graad)

VAKLEERKRACHT FRANS

eerste en tweede graad aso en tso
voor een lesopdracht van 16 lestijden
met onmiddellijke ingang tot en met 29 maart 2024

De kandidaat beschikt over:
o een subsidieerbaar diploma
o kennis van het vak Frans
o ervaring in of kennis van de steinerpedagogie is een plus punt

De opdracht:
o 6 uren Frans in de 7e klas (1e jaar van de 1e graad)
o 3 uren Frans in de 8e klas (2e jaar van de 1e graad)
o 3 uren Frans in de 9e klas aso (1e jaar van de 2e graad)
o 2 uren Frans in de 9e klas tso (1e jaar van de 2e graad)
o 2 uren Frans in de 10e klas tso (2e jaar van de 2e graad)