eerste en tweede graad aso en tsovoor een lesopdracht van 16 lestijdenmet onmiddellijke ingang tot en met 29 maart 2024 De kandidaat beschikt over:o een subsidieerbaar diplomao kennis van het […]

eerste en tweede graad aso en tso
voor een lesopdracht van 16 lestijden
met onmiddellijke ingang tot en met 29 maart 2024

De kandidaat beschikt over:
o een subsidieerbaar diploma
o kennis van het vak Frans
o ervaring in of kennis van de steinerpedagogie is een plus punt

De opdracht:
o 6 uren Frans in de 7e klas (1e jaar van de 1e graad)
o 3 uren Frans in de 8e klas (2e jaar van de 1e graad)
o 3 uren Frans in de 9e klas aso (1e jaar van de 2e graad)
o 2 uren Frans in de 9e klas tso (1e jaar van de 2e graad)
o 2 uren Frans in de 10e klas tso (2e jaar van de 2e graad)