Vacature Vakleerkracht Aardrijkskunde

Onze school is op zoek naar een:

Vakleerkracht Aardrijkskunde

tweede en derde graad aso en tso
voor een lesopdracht van 8 lestijden
met kans op uitbreiding gedurende het volledige schooljaar 2024-2025

De kandidaat beschikt over:

 • een subsidieerbaar diploma
 • kennis van het vak aardrijkskunde
 • ervaring in of kennis van de steinerpedagogie is een pluspunt

De opdracht:

 • 5 uren aardrijkskunde in de 2e graad
 • 3 uren aardrijkskunde in de 3e graad

De uren worden vormgegeven in ochtendperiodes, waarbij telkens drie weken lang in dezelfde klas een leerstofonderdeel wordt behandeld gedurende de eerste twee lesuren van elke weekdag (8.50-10.30 uur). Op woensdag zijn er drie lesuren. Eén uur staat gelijk aan één ochtendperiode.

VACATURE VAKLEERKRACHT L.O.

Onze school is op zoek naar een:

VAKLEERKRACHT L.O.

eerste, tweede en derde graad aso en tso voor een lesopdracht van 14 lestijden vanaf 1 september 2024
met optie vaste tewerkstelling

De kandidaat beschikt over:
o een subsidieerbaar diploma (bachelor of master)
o kennis van het vak lichamelijke opvoeding
o ervaring in of kennis van de steinerpedagogie is een pluspunt

De opdracht:
o telkens een blokuur van 2 lesuren L.O. aan 7 verschillende klassen van klas 7 (1e jaar van de 1e graad)

t.e.m. klas 12 (2e jaar van de 3e graad).
De lessen gaan door in sportcomplex Rozebroeken en op de Blaarmeersen.

VACATURE VAKLEERKRACHT WISKUNDE

Onze school is op zoek naar een:

VAKLEERKRACHT WISKUNDE

eerste graad
voor een lesopdracht van 15 lestijden vanaf 1 september 2024
met optie vaste tewerkstelling

De kandidaat beschikt over:
o een subsidieerbaar diploma (bachelor of master)
o kennis van het vak Wiskunde
o ervaring in of kennis van de steinerpedagogie is een pluspunt

De opdracht:
o 6 vakuren in de 10e klas (2e jaar van de 2e graad) – drie parallelklassen o 11 ochtendperiodes in de 9e en 10e klas (1e en 2e jaar van de 2e graad)

Ochtendperiodes zijn in periodes van 3 weken georganiseerd waarin elke ochtend van de week (8.50-10.30 uur, op woensdag tot 11.40 uur) gedurende twee lesuren lesgegeven wordt aan dezelfde klas rond een bepaald leerstofonderdeel (bv. meetkunde of algebra); in totaal dus 11 lesuren per week.

VACATURE VAKLEERKRACHT NEDERLANDS

Onze school is op zoek naar een:

VAKLEERKRACHT NEDERLANDS

eerste graad
voor een lesopdracht van 15 lestijden vanaf 1 september 2024
met optie vaste tewerkstelling

De kandidaat beschikt over:
o een subsidieerbaar diploma (bachelor of master)
o kennis van het vak Nederlands
o ervaring in of kennis van de steinerpedagogie is een pluspunt

De exacte inhoud en grootte van de opdracht staan nog niet helemaal vast, maar bestaat zeker uit wekelijks terugkerende vakuren én ochtendperiodes. Ochtendperiodes zijn in periodes van 3 weken georganiseerd waarin elke ochtend van de week (8.50-10.30 uur, op woensdag tot 11.40 uur) gedurende twee lesuren lesgegeven wordt aan dezelfde klas rond een bepaald leerstofonderdeel (bv. meetkunde of algebra); in totaal dus 11 lesuren per week.

Vacature: LOGISTIEK COÖRDINATOR

Voor een halftijdse administratieve opdracht (18/36) verloning volgens bachelordiploma
vanaf 1 september 2024
met optie vaste tewerkstelling

Onze school is op zoek naar een coördinator en verantwoordelijke om het zakelijk-logistieke reilen en zeilen van de school in goede banen te leiden. Als logistiek coördinator ben je een allround manusje-van-alles en maak je deel uit van het beleidsteam van de school en werk je nauw samen met de financieel coördinator en vestigingsdirecteur.

Vacature: VAKLEERKRACHT FRANS

Eerste en tweede graad aso en tso voor een lesopdracht van 16 lestijden vanaf 1 september 2024
met optie vaste tewerkstelling

De kandidaat beschikt over:
o een subsidieerbaar diploma
o kennis van het vak Frans
o ervaring in of kennis van de steinerpedagogie is een pluspunt

De opdracht:
o 3 lesuren per klas in de A-stroom (1e graad) en het aso steinerpedagogie (2e graad)
o 2 lesuren per klas in de tso-richting bouwtechnieken (2e graad)

Vacature Pedagogisch Gevolmachtigde (coördinator) in vestiging Brussel

Middelbare Steinerschool Vlaanderen is op zoek naar een plaatselijk leidinggevende voor haar vestigingsplaats in Brussel (Steenweg op Etterbeek 182 – 1040 Brussel), vanaf 1 september 2024.

MSV vestiging Brussel telt 100 leerlingen en een 15-tal personeelsleden. In Brussel organiseert de school een A- stroom en aso steinerpedagogie.

Profiel

 • –  Je hebt een subsidieerbaar diploma (bachelor of master).
 • –  Je inspireert, enthousiasmeert met aandacht voor een breed draagvlak.
 • –  Je geeft leiding vanuit het principe van gedeeld leiderschap.
 • –  Je bent vertrouwd met de steinerpedagogie en haar eindtermen en leerplannen, of je bent bereid je daarin te bekwamen.
 • –  Je bent bereid en bekwaam om in een vlakke organisatiestructuur processen te voeren en te sturen.
 • –  Je bent bereid en bekwaam om administratief werk te delegeren en op te volgen.
 • –  Je communiceert duidelijk en werkt verbindend met alle geledingen van de school.
 • –  Je waakt over een cultuur van vertrouwen en veiligheid met respect voor de grote diversiteit.
 • –  Je beschikt over een goede kennis van het Frans.

Vacature Pedagogisch Gevolmachtigde (coördinator) in vestiging Brugge

Middelbare Steinerschool Vlaanderen is op zoek naar een plaatselijk leidinggevende voor haar vestigingsplaats in Brugge, vanaf 1 september 2024.

MSV vestiging Brugge telt 120 leerlingen en een 15-tal personeelsleden. In Brugge organiseert de school een A-stroom en aso steinerpedagogie.

Taakdomeinen

Elke leidinggevende van MSV werkt zowel plaatselijk als overkoepelend en is de plaatselijke afgevaardigde van de directeur van MSV.

VAKLEERKRACHT FRANS

Onze school is op zoek naar een:

VAKLEERKRACHT FRANS

eerste graad
voor een lesopdracht van 12 lestijden
met onmiddellijke ingang tot en met 30 april 2024 met kans op verlenging

De kandidaat beschikt over:
o een subsidieerbaar diploma
o kennis van het vak Frans
o ervaring in of kennis van de steinerpedagogie is een pluspunt

De opdracht:
o 6 uren Frans in de 7e klas (1e jaar van de 1e graad)
o 6 uren Frans in de 8e klas (2e jaar van de 1e graad)

VAKLEERKRACHT FRANS

eerste en tweede graad aso en tso
voor een lesopdracht van 16 lestijden
met onmiddellijke ingang tot en met 29 maart 2024

De kandidaat beschikt over:
o een subsidieerbaar diploma
o kennis van het vak Frans
o ervaring in of kennis van de steinerpedagogie is een plus punt

De opdracht:
o 6 uren Frans in de 7e klas (1e jaar van de 1e graad)
o 3 uren Frans in de 8e klas (2e jaar van de 1e graad)
o 3 uren Frans in de 9e klas aso (1e jaar van de 2e graad)
o 2 uren Frans in de 9e klas tso (1e jaar van de 2e graad)
o 2 uren Frans in de 10e klas tso (2e jaar van de 2e graad)