Middelbare Steinerschool Vlaanderen is op zoek naar een plaatselijk leidinggevende voor haar vestigingsplaats in Brussel (Steenweg op Etterbeek 182 – 1040 Brussel), vanaf 1 september 2024. MSV vestiging Brussel telt […]

Middelbare Steinerschool Vlaanderen is op zoek naar een plaatselijk leidinggevende voor haar vestigingsplaats in Brussel (Steenweg op Etterbeek 182 – 1040 Brussel), vanaf 1 september 2024.

MSV vestiging Brussel telt 100 leerlingen en een 15-tal personeelsleden. In Brussel organiseert de school een A- stroom en aso steinerpedagogie.

Profiel

  • –  Je hebt een subsidieerbaar diploma (bachelor of master).
  • –  Je inspireert, enthousiasmeert met aandacht voor een breed draagvlak.
  • –  Je geeft leiding vanuit het principe van gedeeld leiderschap.
  • –  Je bent vertrouwd met de steinerpedagogie en haar eindtermen en leerplannen, of je bent bereid je daarin te bekwamen.
  • –  Je bent bereid en bekwaam om in een vlakke organisatiestructuur processen te voeren en te sturen.
  • –  Je bent bereid en bekwaam om administratief werk te delegeren en op te volgen.
  • –  Je communiceert duidelijk en werkt verbindend met alle geledingen van de school.
  • –  Je waakt over een cultuur van vertrouwen en veiligheid met respect voor de grote diversiteit.
  • –  Je beschikt over een goede kennis van het Frans.