Onze basis- en middelbare school vertrekt vanuit de ideeën van Rudolf Steiner. Zijn pedagogische visie was dat elk kind zich moet kunnen ontwikkelen tot een innerlijk vrij, zelfstandig en verantwoordelijk mens. Cognitieve vaardigheden zijn hierbij gelijkwaardig aan emotionele, sociale en kunstzinnige vorming. Wij proberen kinderen een warme en zo veelzijdig mogelijke leeromgeving te bieden, waarin elk kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen.

Ik wil informatie over

Activiteiten

Vrijdag 20 september stappen en trappen we naar de school

Op vrijdag 20 september neemt onze school deel aan de STRAPDAG. Die dag komen alle leerlingen met de fiets of te voet naar school. Onze school wil hiermee aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en wil kinderen en ouders stimuleren om wat vaker te voet of met de fiets naar school te komen.

De Strapdag is een initiatief van het Octopusplan en kadert binnen de Week van de Mobiliteit die dit jaar doorgaat van 16 tot 22 september.

Scholen organiseren op deze dag tal van activiteiten en alle kinderen worden aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. U kan zelf ook mee strappen deze dag. Doe uw boodschappen te voet of met de fiets en laat de auto een keer aan de kant. Het zal aangenaam vertoeven zijn in onze straat.

In het kader van onze strapdagactiviteiten wordt de straat afgezet tussen 8 uur en 12 uur. ’s Ochtends zorgt 11T voor koffie en croissants aan de ingang van de school!

Bazar op zaterdag 23 november

De zomer is bijna ten einde, en de voorbereidingen voor de jaarlijkse Bazar trekken zich alweer op gang. Op zaterdag 23 november 2019 wordt de school het decor van Bazar 2019, de supergezellige geschenkenbeurs ten voordele van de school.

De Bazar is er voor de school. De opbrengst ondersteunt de school bij het waarmaken van haar specifieke pedagogisch project: denk bv. aan de kwaliteitsvolle materialen die met zorg worden uitgekozen en de vakken die niet gesubsidieerd zijn.

De Bazar is er voor, maar ook door de school: heel wat standen en activiteiten zijn klasinitiatieven van de peutertjes tot en met de 12de klassen. Maar ook achter de bar, in het frietkot … tot aan de afwasbak vind je ouders en leerlingen die zich samen inzetten om er een mooie dag van te maken.
Het ideale moment dus om andere ouders en/of leerkrachten beter te leren kennen bij een dampende kop koffie, een lekker stuk taart, snuisterend aan de talrijke kraampjes of genietend van een fijn concert, en tegelijk de sfeer op te snuiven van de plaats waar je kroost dagelijks vertoeft.

De koppen worden nu al bij elkaar gestoken en vergaderingen volop belegd, maar misschien heb jij wel een schitterend idee of wil je graag mee je schouders zetten onder dit bijzondere schoolinitiatief? Spreek iemand van de Bazar-ploeg aan op de speelplaats of mail naar bazar@steinerschoolgent.be.

Je kan de voorbereidingen van de Bazar volgen op onze Facebookpagina!

Vacature basisschool

Onze basisschool is op zoek naar:

een VRIJWILLIGER VOOR DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (m/v/x) voor 3 namiddagen in de week vanaf 2 september 2019

Geïnteresseerden nemen zo spoedig mogelijk contact op met Cristel Cocquyt via kinderopvang@steinerschoolgent.be
Vermeld zeker uw telefoonnummer zodat wij u telefonisch kunnen contacteren!

 

Meer informatie vindt u op vacatures

Lessentabel 1e middelbaar (klas 7) wijziging 2019-2020

De modernisering van het secundair onderwijs heeft ervoor gezorgd dat we een kleine wijziging hebben aangebracht in onze lessentabel voor het 1e middelbaar (klas 7). De keuzevakken verdwijnen vanaf schooljaar 2019-2020 en zullen vervangen worden door twee uur atelier. Dit zal twee uur per week ingericht worden en focussen op hoofd, hart én handen. Elke leerling zal daarbij een derde van het jaar taalatelier krijgen, een derde textielatelier (vilten) en een derde techniekatelier (fietsatelier en koken). Er hoeft dus niet meer gekozen te worden.
 
Zoals op elke school bestaat ook onze lessentabel uit 27 uur basisvorming en 5 uur differentiatiegedeelte. Dit laatste is niet expliciet zichtbaar in de tabel op de website, maar de volgende vakken vallen onder dit gedeelte: 
– 1 uur wiskunde
– 1 uur Nederlands
– 1 uur houtbewerking
– 2 uur atelier
 
Dit wilt zeggen dat we in deze vijf lesuren expliciet gaan differentiëren. Uiteraard gebeurt dit ook in de vakken binnen de basisvorming. Heeft u meer vragen over deze wijziging in de lessentabel? Aarzel dan niet om contact op te nemen.  

Contact

Vrije Rudolf Steinerschool Vlaanderen (basisschool)
Middelbare Steinerschool Vlaanderen, Vestiging Gent
Kasteellaan 54
9000 Gent
Telefoon : 09 235 28 00
info@steinerschoolgent.be

In de kijker

 

Fondsenwerving – Nieuwe steinerscholen of studierichtingen binnen steinerscholen

Beste ouder, medewerker, sympathisant

Het feestjaar 2019 nadert, de honderdste verjaardag van de steinerpedagogie! Wereldwijd bloeit en groeit de beweging nog steeds. Ook de Vlaamse steinerscholen groeien flink. Sommige scholen barsten zelfs uit hun voegen en moeten lange wachtlijsten aanleggen. De oplossing? Meer klassen, natuurlijk!

Sinds zo’n twee jaar zien we een explosie aan nieuwe initiatieven. Her en der hebben ouders het lef om in samenwerking met de leerkrachten een lagere of middelbare school op te starten. Voor het basisonderwijs zagen we zo de geboorte van de steinerscholen in Ronse, Antwerpen (Lamorinièrestraat) en Tervuren. In het secundair onderwijs leverde het een nieuwe middelbare school op in zowel Aalst, Turnhout als Brussel en een nieuwe technische richting in Gent. Daarnaast hebben de scholen in Leuven, Lier, Berchem en Antwerpen (Hibernia) nog extra klassen ingericht om aan de vraag te voldoen.

Fantastisch nieuws, toch? Alleen, nieuwe scholen of klassen richt je uiteraard niet in voor een appel en een ei.

Alle scholen in Vlaanderen krijgen subsidies voor de lonen van hun leerkrachten. Het werkingsbudget dat een school ontvangt wordt berekend op het aantal leerlingen dat op 1 februari van het voorafgaande schooljaar is ingeschreven op de school, de zogenaamde februaritelling. Maar de subsidie die je vervolgens ontvangt, wordt pas uitbetaald in het volgende schooljaar. Elke nieuwe klas moet dus een jaar lang door de school zelf gefinancierd worden…

Wat kost dat dan wel, zo’n nieuwe klas? Wel, je kunt gerust uitgaan van zo’n 100.000 euro, waarvan het leeuwendeel personeelskosten zijn. En dat moet de school dus maar liefst vier tot zes jaar lang volhouden, voor elke klas die er het jaar voordien niet was. Niet te verwonderen dat onze scholen dus allerlei wegen bewandelen om hun groei ook financieel te kunnen dragen.

Om elke nieuwe of uitbreidende steinerschool te ondersteunen, heeft de Federatie Steinerscholen een samenwerking met het fonds PiAntro opgestart. Het fonds PiAntro wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en kan niet-gesubsidieerde initiatieven ondersteunen. De giften die PiAntro ontvangt, worden rechtstreeks verdeeld naar deze scholen. En zo kun ook jij het steineronderwijs in Vlaanderen steunen! Een eerste grote actie van PiAntro was de ondersteuning van de beroepsrichting Duurzaam Wonen in de Lierse steinerschool.

Ook de nieuwe tso-richting Bouw- en Houtkunde in Gent zal de komende jaren ondersteund worden met middelen uit het fonds.

Wil ook jij het steineronderwijs in Vlaanderen steunen? Draag gerust je centje bij via PiAntro!

Alle giften zijn welkom via: Koning Boudewijnstichting, Rekeningnummer: (IBAN) BE10 000 000 0404 – (BIC) BPOTBE1, Gestructureerde mededeling: ***182 0460 00286 ***

Voor giften vanaf 40 euro per jaar krijgt de schenker via de Koning Boudewijnstichting een attest dat bij de belastingaangifte kan worden gevoegd. Dat kan een belastingvermindering opleveren van 45% van het op het attest vermelde bedrag. Uiteraard zijn ook kleine maandelijkse schenkingen heel welkom, bijvoorbeeld via een vaste opdracht.

Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen in de nieuwe scholen, volg ons dan ook op facebook.

In naam van alle huidige en toekomstige leerlingen: dankjewel!

 

Heeft u recht op een schooltoelage?

Voor het komende schooljaar 2018-2019 kunnen ouders vanaf begin augustus opnieuw een school- of studietoelage aanvragen. Dat kan digitaal of via een papieren formulier. Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe aanvraag in te dienen. De afdeling School- en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar mensen aan met de vraag of zij ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hen hierbij een vooraf ingevuld formulier. Ouders moeten dit formulier enkel nog nakijken, eventueel verbeteren en terugsturen.

Meer informatie vindt u op de onderwijswebsite via schooltoelage

Nieuwe procedure schooltoeslag 2019-2020

Vanaf volgend schooljaar vervangt de schooltoeslag de huidige schooltoelage. Ouders moeten die niet meer zelf aanvragen. De schooltoeslag wordt vanzelf toegekend voor kinderen bekend binnen het Groeipakket (nieuw kinderbijslagsysteem).

Let op: de studietoelage voor studenten in het hoger onderwijs verandert niet en blijft uitbetaald door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

 

Onze Facebookpagina