Onze basis- en middelbare school vertrekt vanuit de ideeën van Rudolf Steiner. Zijn pedagogische visie was dat elk kind zich moet kunnen ontwikkelen tot een innerlijk vrij, zelfstandig en verantwoordelijk mens. Cognitieve vaardigheden zijn hierbij gelijkwaardig aan emotionele, sociale en kunstzinnige vorming. Wij proberen kinderen een warme en zo veelzijdig mogelijke leeromgeving te bieden, waarin elk kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen.

Ik wil informatie over

Activiteiten

Infoavond tso Bouw- en houtkunde

De INFOAVOND tso Bouw- en houtkunde, die gepland was op donderdag 24 mei 2018, wordt verschoven naar een latere datum, meer info: tso@steinerschoolgent.be

Wenst u meer info in verband met het inschrijven in de middelbare school?

Vacature basisschool

Onze basisschool is op zoek naar een ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER ad interim (m/v/x) voor een deeltijdse opdracht van maximum 21/36 in de basisschool met onmiddellijke indiensttreding tot en met 30 juni 2018

Sollicitaties (motivatie + cv) zo spoedig mogelijk bezorgen aan Sigûne Hesper, sigune.hesper@steinerschoolgent.be

 

Onze kleuterschool is op zoek naar een KLEUTERONDERWIJZER ad interim (m/v/x) voor een opdracht van 14/24 in de kleuterschool vanaf 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019

Onze lagere school is op zoek naar een VAKLEERKRACHT HANDWERKEN ad interim (m/v/x) voor een deeltijdse tot halftijdse opdracht in de lagere school vanaf 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019

Sollicitaties (motivatie + cv) vóór 30 mei 2018 bezorgen aan Sigûne Hesper, sigune.hesper@steinerschoolgent.be

Meer informatie vindt u op vacatures

Vacature middelbare school

Onze middelbare school is op zoek naar een PRAKTIJKLEERKRACHTEN BOUW/HOUT (m/v/x) in de tso-richting bouw- en houtkunde in de 2e en 3e graad vanaf 1 september 2018 tot einde schooljaar

Sollicitaties (motivatie + cv) vóór 25 mei te bezorgen aan Jochen De Bruycker en Thomas Vercauteren, directiemiddelbaar@steinerschoolgent.be

Meer informatie vindt u op vacatures

Contact

Vrije Rudolf Steinerschool Vlaanderen (basisschool)
Middelbare Steinerschool Vlaanderen, Vestiging Gent
Kasteellaan 54
9000 Gent
Telefoon : 09 235 28 00
info@steinerschoolgent.be

In de kijker

 

Fondsenwerving

Waar een wil is, is een weg! Om de groei van de steinerscholen in Vlaanderen te ondersteunen werden het afgelopen jaar allerlei fondsenwervingen opgestart. Ja, ook steinerscholen worden gesubsidieerd door de overheid, maar dat gebeurt op basis van het leerlingenaantal van 1 februari van het voorgaande schooljaar. De kosten voor een beginnende nieuwe klas in september (loonkost leerkrachten, materiaal en lokalen) moeten de lokale initiatieven zelf financieren. Het gaat om ongeveer 100.000 € per nieuwe klas, per jaar.

De Federatie Steinerscholen werkt voor een gezamenlijke fondsenwerving samen met Piantro (Participeren in Antroposofie) – een fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40 € zijn fiscaal aftrekbaar. Er is een aparte gestructureerde mededeling voorzien voor schenkingen ten gunste van nieuwe steinerscholen of nieuwe studierichtingen binnen de steinerscholen. Alle schenkingen zijn welkom op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBE1) van de Koning Boudewijnstichting met de gestructureerd mededeling:  ***182/0460/00286***

Daarnaast hebben verschillende oudergroepen de weg gevonden om ook via crowdfunding nieuwe initiatieven, die nog geen subsidies ontvangen van de overheid, te ondersteunen. Op het platform YEEE-HAA bijvoorbeeld staat een project in de kijker van de op 1 september 2017 beginnende secundaire steinerschool Aalst. De link vindt u hier.

De steinerschool Leuven heeft vorig jaar via vele wegen een indrukwekkende crowdfunding (en andere acties) ondernomen voor de nieuwe 7de klas – en dit jaar zullen ze hetzelfde doen voor de nieuwe 8ste klas. Om alle schenkers te bedanken hierbij hun enthousiasmerend filmpje.

Heeft u recht op een schooltoelage?

Voor het komende schooljaar 2017-2018 kunnen ouders vanaf begin augustus opnieuw een school- of studietoelage aanvragen. Dat kan digitaal of via een papieren formulier. Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe aanvraag in te dienen. De afdeling School- en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar mensen aan met de vraag of zij ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hen hierbij een vooraf ingevuld formulier. Ouders moeten dit formulier enkel nog nakijken, eventueel verbeteren en terugsturen.

Meer informatie vindt u op de onderwijswebsite via schooltoelage

 

 

Onze Facebookpagina