Onze basis- en middelbare school vertrekt vanuit de ideeën van Rudolf Steiner. Zijn pedagogische visie was dat elk kind zich moet kunnen ontwikkelen tot een innerlijk vrij, zelfstandig en verantwoordelijk mens. Cognitieve vaardigheden zijn hierbij gelijkwaardig aan emotionele, sociale en kunstzinnige vorming. Wij proberen kinderen een warme en zo veelzijdig mogelijke leeromgeving te bieden, waarin elk kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen.

Ik wil informatie over

Activiteiten

Inschrijven in het 1ste jaar secundair – voorrangsperiode broers, zussen en kinderen van personeel

Voorrangsperiode voor broers, zussen en kinderen van personeel vanaf 8 januari t.e.m. 26 januari 2018: onmiddellijke inschrijving is mogelijk, na telefonische afspraak en met identiteitskaart (of kids-ID, of geboortepas + isi+-kaart) van uw kind en eventueel bewijs van het ‘recht op een studietoelage’ van uw kind voor dit of vorig schooljaar. Indien uw kind ons niet bekend is via een steinerschool maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Om de inschrijving vlot te laten verlopen, dringen wij erop aan om uw kind vooraf digitaal te registreren via het registratieformulier voor broer/zus/medewerker.

Infomomenten in de middelbare school

U bent van harte welkom op onze infomomenten:

  • woensdag 31 januari 2018 om 20 u: INFOAVOND 1ste graad voor de ouders met interesse in de 1ste graad
  • zaterdag 3 februari 2018: EXPLORATIENAMIDDAG 1ste graad voor de ouders en kinderen met interesse in de 1ste graad, inclusief infosessies en demolessen; ‘Groene school in de stad: kennismaking met de keuzemogelijkheden voor uw kind’. Vanaf 1 januari kunt u met uw vragen i.v.m. het programma terecht via exploratiedag@steinerschoolgent.be.
  • zaterdag 5 mei 2018: OPENDEURDAG met nadruk op 2de en 3de graad, inclusief infosessies en demolessen tso Bouw- en houtkunde (NM)

Wenst u meer info in verband met het inschrijven in de middelbare school?

Vacature in de middelbare school

Onze middelbare school is op zoek naar een ZORGCOÖRDINATOR (m/v/x) voor een opdracht vanaf 15 januari tot 9 februari 2018 (ad interim)

Onze middelbare school is op zoek naar een VAKLEERKRACHT WISKUNDE/FYSICA tso (m/v/x) voor een opdracht vanaf 5 februari 2018 tot het einde van het schooljaar ( ad interim met optie vast)

Meer informatie vindt u op vacatures

Infomomenten in de basisschool

U bent van harte welkom op onze infomomenten:

  • 8 februari 2018 om 20 u: infoavond over de basisschool (kleuterschool en lagere school)
  • 6 maart 2018 om 20 u: kennismakingsavond met de klaspraktijk in de kleuterschool
  • zaterdag 5 mei 2018 opendeurvoormiddag

Wenst u meer info in verband met het inschrijven in de basisschool?

Contact

Vrije Rudolf Steinerschool Vlaanderen (basisschool)
Middelbare Steinerschool Vlaanderen, Vestiging Gent
Kasteellaan 54
9000 Gent
Telefoon : 09 235 28 00
info@steinerschoolgent.be

In de kijker

Quiztet 2018

De middelbare school organiseert op zaterdag 27 januari 2018 opnieuw een quiz ten voordele van de keuzevakken in de eerste graad: Quiztet V.  Per groepje van maximaal 4 personen wordt 20 euro deelnamekosten gevraagd. Inschrijven is noodzakelijk via quiztet@steinerschoolgent.be.

Vrije plaatsen in de peuterklas

De basisschool heeft nog enkele plaatsen vrij voor kinderen die geboren zijn in 2015, geboortedatum moet zich situeren van 23/4/2015 tot en met 31/12/2015.

Fondsenwerving

Waar een wil is, is een weg! Om de groei van de steinerscholen in Vlaanderen te ondersteunen werden het afgelopen jaar allerlei fondsenwervingen opgestart. Ja, ook steinerscholen worden gesubsidieerd door de overheid, maar dat gebeurt op basis van het leerlingenaantal van 1 februari van het voorgaande schooljaar. De kosten voor een beginnende nieuwe klas in september (loonkost leerkrachten, materiaal en lokalen) moeten de lokale initiatieven zelf financieren. Het gaat om ongeveer 100.000 € per nieuwe klas, per jaar.

De Federatie Steinerscholen werkt voor een gezamenlijke fondsenwerving samen met Piantro (Participeren in Antroposofie) – een fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40 € zijn fiscaal aftrekbaar. Er is een aparte gestructureerde mededeling voorzien voor schenkingen ten gunste van nieuwe steinerscholen of nieuwe studierichtingen binnen de steinerscholen. Alle schenkingen zijn welkom op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBE1) van de Koning Boudewijnstichting met de gestructureerd mededeling:  ***182/0460/00286***

Daarnaast hebben verschillende oudergroepen de weg gevonden om ook via crowdfunding nieuwe initiatieven, die nog geen subsidies ontvangen van de overheid, te ondersteunen. Op het platform YEEE-HAA bijvoorbeeld staat een project in de kijker van de op 1 september 2017 beginnende secundaire steinerschool Aalst. De link vindt u hier.

De steinerschool Leuven heeft vorig jaar via vele wegen een indrukwekkende crowdfunding (en andere acties) ondernomen voor de nieuwe 7de klas – en dit jaar zullen ze hetzelfde doen voor de nieuwe 8ste klas. Om alle schenkers te bedanken hierbij hun enthousiasmerend filmpje.

Heeft u recht op een schooltoelage?

Voor het komende schooljaar 2017-2018 kunnen ouders vanaf begin augustus opnieuw een school- of studietoelage aanvragen. Dat kan digitaal of via een papieren formulier. Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe aanvraag in te dienen. De afdeling School- en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar mensen aan met de vraag of zij ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hen hierbij een vooraf ingevuld formulier. Ouders moeten dit formulier enkel nog nakijken, eventueel verbeteren en terugsturen.

Meer informatie vindt u op de onderwijswebsite via schooltoelage

 

 

Onze Facebookpagina