Onze basis- en middelbare school vertrekt vanuit de ideeën van Rudolf Steiner. Zijn pedagogische visie was dat elk kind zich moet kunnen ontwikkelen tot een innerlijk vrij, zelfstandig en verantwoordelijk mens. Cognitieve vaardigheden zijn hierbij gelijkwaardig aan emotionele, sociale en kunstzinnige vorming. Wij proberen kinderen een warme en zo veelzijdig mogelijke leeromgeving te bieden, waarin elk kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen.

Ik wil informatie over

Activiteiten

Mobiliteitsknoop rond de schoolsite: werken aan de stadsring – gewijzigde verkeerssituatie rond de school

Op dinsdag 27 september start een volgende fase in de her aanleg van de stadsring (tussen de Dampoort en de Kasteellaan). Die fase zou half oktober afgerond moeten zijn.

Dat impliceert tot dan volgende wijzigingen t.o.v. de huidige verkeerssituatie: tot half oktober zal het niet meer mogelijk zijn om via de Kasteellaan de stadsring op te rijden. De Kasteellaan wordt m.a.w. volledig doorgeknipt ter hoogte van de ring.
De rijrichting in de Lousbergskaai (tussen Kasteellaan en Forelstraat) wordt omgedraaid: autoverkeer is enkel mogelijk van de Kasteellaan richting Forelstraat.
De rijrichting in de Forelstraat wordt omgedraaid: autoverkeer is enkel mogelijk van de Lousbergskaai richting stadsring.
Ook aan de overzijde van de ring draait men de rijrichting in de Forelstraat om: autoverkeer is enkel mogelijk van de ring richting Wolterslaan/Toekomststraat.

Fietsers die van de Dampoort richting school rijden en omgekeerd, blijven gebruik maken van volgende straten: Kazemattenstraat – Ossenstraat – Eendrachtstraat.

Bussen 6-17-18-70-71-72-73-74-76-77-78

  • Traject richting Dampoort: Lousbergskaai > Forelstraat > Heernislaan.
  • Halte Eendrachtstraat en halte Veemarkt worden niet bediend
  • Alternatieve halte: Eendrachtstraat (Forelstraat)
  • Traject richting Zuid: Slachthuisstraat > Lousbergskaai > Lousbergsbrug
  • Halte Eendrachtstraat en halte Veemarkt worden niet bediend

Bussen 34-35-36

  • De bussen volgen hun normale reisweg, maar halte Veemarkt (beide richtingen) wordt niet bediend

We vragen met aandrang om het autoverkeer in de buurt van de school tot een minimum te beperken. Bekijk alternatieven: fietsen, openbaar vervoer, combinatie auto-fiets of auto-openbaar vervoer. Dit leidt tot een minder grote verkeersknoop rond de school en een veiliger schoolomgeving.

Sint-Michaël

Op donderdag 29 september vieren we met de leerlingen van de basis- en middelbare school Sint-Michaël.

Extra muros middelbare school

Maandag 3 t.e.m. vrijdag 7 oktober gaan de leerlingen van de bovenbouw op extra muros.

Donderdag 6 en vrijdag 7 oktober gaan de leerlingen van de middenbouw op extra muros.

Maandag 7 t.e.m. maandag 14 november gaan de leerlingen van het TSO op extra muros.

Sint-Maarten in de basisschool

Op donderdagavond 10 november vieren de leerlingen en de leraren van de basisschool samen met hun ouders Sint-Maarten.

Leerlingenradendag in de bovenbouw

Op 18 november komen de leerlingenraden van de verschillende vestigingen samen in De Es (Vestiging Berchem).

Contact

Vrije Rudolf Steinerschool Vlaanderen (basisschool)
Middelbare Steinerschool Vlaanderen, Vestiging Gent
Kasteellaan 54
9000 Gent
Telefoon : 09 235 28 00
info@steinerschoolgent.be

In de kijker

Heeft u recht op een schooltoelage?

Voor het komende schooljaar 2016-2017 kunnen ouders vanaf begin augustus opnieuw een school- of studietoelage aanvragen. Dat kan digitaal of via een papieren formulier. Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe aanvraag in te dienen. De afdeling School- en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar mensen aan met de vraag of zij ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hen hierbij een vooraf ingevuld formulier. Ouders moeten dit formulier enkel nog nakijken, eventueel verbeteren en terugsturen.

Meer informatie vindt u op de onderwijswebsite via schooltoelage

 

Pilootproject TSO Bouw- en houtkunde

In september 2016 start de Middelbare school met het pilootproject TSO Bouw- en houtkunde, 1ste leerjaar, 2de graad.

Lessentabel middelbare school TSO

 

Onze Facebookpagina