Onze basis- en middelbare school vertrekt vanuit de ideeën van Rudolf Steiner. Zijn pedagogische visie was dat elk kind zich moet kunnen ontwikkelen tot een innerlijk vrij, zelfstandig en verantwoordelijk mens. Cognitieve vaardigheden zijn hierbij gelijkwaardig aan emotionele, sociale en kunstzinnige vorming. Wij proberen kinderen een warme en zo veelzijdig mogelijke leeromgeving te bieden, waarin elk kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen.

Ik wil informatie over

Activiteiten

Bazar 18 november 2017

Welkom op zaterdag 18 november 2017 op de BAZAR, de supergezellige winterhappening en geschenkenbeurs van de Vrije Rudolf Steinerschool.

Je vindt er lekker eten en drinken, fijne muziek, leuke animatie voor jong en oud … en vooral een heleboel standen met originele (kerst)geschenken, handgemaakte schoonheid, verantwoord speelgoed, boeken, kleding, natuurproducten … en nog veel meer.

De geschenkenbeurs is doorlopend open van 10 tot 20 uur. ‘s Avonds kan je genieten van prachtige live muziek in de loungebar of kan je de beentjes losgooien op de spetterende fuif.

De organisatie van dit evenement is handen van de Oudervereniging van de Vrije Rudolf Steinerschool vzw

Meer informatie kan je terugvinden op Facebook via Bazar.steinerschoolgent

Wens je meer info dan kan je ook terecht via Bazar@steinerschoolgent.be

Vacature in de basisschool

Onze basisschool heeft een VACATURE KLEUTERONDERWIJZER AD INTERIM (m/v/x) voor een opdracht:
. van 8 januari 2018 tot en met 26 januari 2018 een interim in één van onze peuterklassen (4/5 opdracht)
. van 19 februari 2018 tot en met 9 maart 2018 een interim in één van onze kleuterklassen (voltijdse opdracht)

Meer informatie vindt u op vacatures

Contact

Vrije Rudolf Steinerschool Vlaanderen (basisschool)
Middelbare Steinerschool Vlaanderen, Vestiging Gent
Kasteellaan 54
9000 Gent
Telefoon : 09 235 28 00
info@steinerschoolgent.be

In de kijker

Vrije plaatsen in de peuterklas

De basisschool heeft nog enkele plaatsen vrij voor kinderen die geboren zijn in 2015, geboortedatum moet zich situeren van 23/4/2015 tot en met 31/12/2015.

Fondsenwerving

Waar een wil is, is een weg! Om de groei van de steinerscholen in Vlaanderen te ondersteunen werden het afgelopen jaar allerlei fondsenwervingen opgestart. Ja, ook steinerscholen worden gesubsidieerd door de overheid, maar dat gebeurt op basis van het leerlingenaantal van 1 februari van het voorgaande schooljaar. De kosten voor een beginnende nieuwe klas in september (loonkost leerkrachten, materiaal en lokalen) moeten de lokale initiatieven zelf financieren. Het gaat om ongeveer 100.000 € per nieuwe klas, per jaar.

De Federatie Steinerscholen werkt voor een gezamenlijke fondsenwerving samen met Piantro (Participeren in Antroposofie) – een fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40 € zijn fiscaal aftrekbaar. Er is een aparte gestructureerde mededeling voorzien voor schenkingen ten gunste van nieuwe steinerscholen of nieuwe studierichtingen binnen de steinerscholen. Alle schenkingen zijn welkom op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBE1) van de Koning Boudewijnstichting met de gestructureerd mededeling:  ***182/0460/00286***

Daarnaast hebben verschillende oudergroepen de weg gevonden om ook via crowdfunding nieuwe initiatieven, die nog geen subsidies ontvangen van de overheid, te ondersteunen. Op het platform YEEE-HAA bijvoorbeeld staat een project in de kijker van de op 1 september 2017 beginnende secundaire steinerschool Aalst. De link vindt u hier.

De steinerschool Leuven heeft vorig jaar via vele wegen een indrukwekkende crowdfunding (en andere acties) ondernomen voor de nieuwe 7de klas – en dit jaar zullen ze hetzelfde doen voor de nieuwe 8ste klas. Om alle schenkers te bedanken hierbij hun enthousiasmerend filmpje.

Heeft u recht op een schooltoelage?

Voor het komende schooljaar 2017-2018 kunnen ouders vanaf begin augustus opnieuw een school- of studietoelage aanvragen. Dat kan digitaal of via een papieren formulier. Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe aanvraag in te dienen. De afdeling School- en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar mensen aan met de vraag of zij ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hen hierbij een vooraf ingevuld formulier. Ouders moeten dit formulier enkel nog nakijken, eventueel verbeteren en terugsturen.

Meer informatie vindt u op de onderwijswebsite via schooltoelage

 

 

Onze Facebookpagina