Onze basis- en middelbare school vertrekt vanuit de ideeën van Rudolf Steiner. Zijn pedagogische visie was dat elk kind zich moet kunnen ontwikkelen tot een innerlijk vrij, zelfstandig en verantwoordelijk mens. Cognitieve vaardigheden zijn hierbij gelijkwaardig aan emotionele, sociale en kunstzinnige vorming. Wij proberen kinderen een warme en zo veelzijdig mogelijke leeromgeving te bieden, waarin elk kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen.

Ik wil informatie over

Activiteiten

Meld je kind aan tot en met 8 MEI 2020 (12u) voor onze middelbare school – OOK BROERS/ZUSSEN/PERSONEEL

Omwille van de geldende coronamaatregelen wordt de aanmeldingsperiode voor het secundair onderwijs verlengd tot en met 8 mei 2020 (12u ’s middags). Hierdoor krijgen ouders meer ruimte om zich te informeren over hun schoolkeuze nu sommige secundaire scholen hun infodagen hebben  geannuleerd. Daarnaast kan er langer ondersteuning geboden worden bij het online aanmelden voor zij die moeilijkheden ondervinden.

Op welke dag of uur je aanmeldt, is niet belangrijk zolang het tijdens die periode gebeurt. Duid zeker meerdere favoriete scholen aan, er is geen limiet. Als onze school je grootste voorkeur geniet, zet het dan op de eerste plaats.

Je vindt onze school in het aanmeldingssysteem onder de naam: Middelbare Steinerschool Vlaanderen, Vestiging Gent.

De verlenging van de aanmeldingsperiode houdt wel in dat je als ouder pas op 15 mei 2020 in de late namiddag een mail zal krijgen met het resultaat van je aanmelding. Ook als je je kind nu reeds hebt aangemeld.

Als je een plaats krijgt toegewezen in een school, kan je je kind daar vanaf 16 mei 2020 inschrijven. Op 16 mei 2020 kunt u, na de bekendmaking van de toegewezen plaats, zonder afspraak uw kind komen inschrijven op onze school vanaf 9 uur tot 12 uur. 

Als je je kind niet aanmeldt, dan kan je het pas vanaf 16 mei 2020 vanaf 9 uur tot 12 uur inschrijven in onze school, indien er nog plaats is of in een andere school met vrije plaatsen. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal beperkt zijn.

Meer info over onze school en de inschrijvingen: middelbare steinerschool in Gent

Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent

Inschrijvingen vanaf het 2de leerjaar middelbare school

De inschrijvingen voor de schooljaren vanaf het 2de leerjaar middelbare school gaan door vanaf maandag 25 mei 2020 op het secretariaat van de middelbare school. Ingang via de Eendrachtstraat 40.

Op maandagvoormiddag 25 mei kunt u zonder afspraak jouw kind komen inschrijven vanaf 9 uur tot 12 uur. Zorg er voor dat je de identiteitskaart van je kind op zak hebt.

Om de inschrijving vlot te laten verlopen, dringen wij erop aan om uw kind vooraf digitaal te registreren via het registratieformulier.

VACATURE middelbare school

Onze middelbare school is op zoek naar een VRIJWILLIGE MEDEWERKER ADMINISTRATIE (m/v/x) voor een deeltijdse opdracht (18/36) voor de rest van het schooljaar 2019-2020.

Sollicitaties (motivatie + cv) voor 9 december te bezorgen aan: sofie.van.der.perre@steinerschoolgent.be

Meer informatie vindt u op vacatures

SNUFFELVOORMIDDAG tso 3de leerjaar middelbare school

Op vrijdag 8 mei 2020 van 9 tot 12 uur richt de middelbare school een SNUFFELVOORMIDDAG tso Bouw- en houtkunde, voor leerlingen die naar het derde middelbaar gaan (klas 9).

Schrijf uw kind in ten laatste op 30 april  via snuffeldag@steinerschoolgent.be.

INFOAVOND middelbare school

Op maandag 18 mei 2020 om 20 uur organiseert de middelbare school een infoavond over de volledige middelbare school voor geïnteresseerde ouders.

Contact

Vrije Rudolf Steinerschool Vlaanderen (basisschool)
Middelbare Steinerschool Vlaanderen, Vestiging Gent
Kasteellaan 54
9000 Gent
Telefoon : 09 235 28 00
info@steinerschoolgent.be

In de kijker

 

Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders..

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…).

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

 

Nieuwe procedure schooltoeslag 2019-2020

Vanaf dit schooljaar vervangt de schooltoeslag de huidige schooltoelage. Ouders moeten die niet meer zelf aanvragen. De schooltoeslag wordt vanzelf toegekend voor kinderen bekend binnen het Groeipakket (nieuw kinderbijslagsysteem).

Let op: de studietoelage voor studenten in het hoger onderwijs verandert niet en blijft uitbetaald door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

 

Onze Facebookpagina