Onze basis- en middelbare school vertrekt vanuit de ideeën van Rudolf Steiner. Zijn pedagogische visie was dat elk kind zich moet kunnen ontwikkelen tot een innerlijk vrij, zelfstandig en verantwoordelijk mens. Cognitieve vaardigheden zijn hierbij gelijkwaardig aan emotionele, sociale en kunstzinnige vorming. Wij proberen kinderen een warme en zo veelzijdig mogelijke leeromgeving te bieden, waarin elk kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen.

Ik wil informatie over

Activiteiten

Kennismakingsvoormiddag tso

Op woensdag 24 mei organiseren we een kennismakingsvoormiddag voor de kinderen met interesse voor de tso Bouw- en houtkunde.

De dag ziet er als volgt uit:

Toegang tot de middelbare school via de Eendrachtstraat 40
09.00-09.30u: verwelkoming + inleiding (Tom Weyn)
09.30-10.20u: demo les bouw/hout (Nicholas Meersschaert)
10.20-10.40u: pauze
10.40-11.30u: demo les Engels (Tom Weyn)
11.30-12.20u: demo les waarnemingstekenen (Filip Desmet)
Vanaf 12.20u: u kan uw kind komen ophalen via de Eendrachtstraat 40. We geven een attest van aanwezigheid mee voor de huidige school.

We hopen dat het een fijne ervaring wordt!

Kunt u ons laten weten of uw zoon of dochter aanwezig zal zijn tijdens de kennismakingsvoormiddag, via tso@steinerschoolgent.be, ten laatste maandag 22 mei. Hartelijk dank!

Inschrijvingen voor klassen 8 t.e.m. 12 (vanaf 2de jaar secundair)

Deze inschrijvingen kunnen vanaf dinsdag 18 april 2017, vanaf 9 u op het secretariaat van de middelbare school. Onmiddellijke inschrijving is mogelijk met identiteitskaart van het kind. Om de inschrijving vlot te laten verlopen, dringen wij erop aan om uw kind vooraf digitaal te registreren via het registratieformulier.

Vacature in de basisschool

Onze basisschool heeft een aantal vacatures:

  • een VACATURE ZORGLEERKRACHT–ZORGCOÖRDINATOR (m/v/x) voor een deeltijdse opdracht (2/3) in de lagere school (vanaf 1 november 2017)
  • een VACATURE ONDERWIJZER (m/v/x) ad interim, voor een voltijdse of bijna voltijdse opdracht als klasleerkracht in klas 1 (periode 2017-2018)

Meer informatie vindt u op vacatures

Contact

Vrije Rudolf Steinerschool Vlaanderen (basisschool)
Middelbare Steinerschool Vlaanderen, Vestiging Gent
Kasteellaan 54
9000 Gent
Telefoon : 09 235 28 00
info@steinerschoolgent.be

In de kijker

 

Heeft u recht op een schooltoelage?

Voor het komende schooljaar 2016-2017 kunnen ouders vanaf begin augustus opnieuw een school- of studietoelage aanvragen. Dat kan digitaal of via een papieren formulier. Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe aanvraag in te dienen. De afdeling School- en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar mensen aan met de vraag of zij ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hen hierbij een vooraf ingevuld formulier. Ouders moeten dit formulier enkel nog nakijken, eventueel verbeteren en terugsturen.

Meer informatie vindt u op de onderwijswebsite via schooltoelage

 

Nieuwe website voor kennismaking met vrijescholen

Op 23 januari ging er een nieuwe website online van de Nederlandse Vereniging van vrijescholen:
kiezenvoordevrijeschool.nl. De site is bedoeld als eerste kennismaking met de vrijeschool, en richt zich tot leerlingen, ouders, studenten, leerkrachten en andere belangstellenden.  De Vereniging van vrijescholen wil hiermee tegemoet komen aan de toenemende interesse voor het vrijeschoolonderwijs. De website biedt informatie over de vrijescholen, de eigenheid van het onderwijs en de pedagogische visie. De bezoeker vindt er ook filmpjes waarin oud-leerlingen en leerkrachten ervaringen delen. Ook geeft de website informatie over de locaties en de open dagen van de vrijescholen in Nederland.

Onze Facebookpagina