Onze basis- en middelbare school vertrekt vanuit de ideeën van Rudolf Steiner. Zijn pedagogische visie was dat elk kind zich moet kunnen ontwikkelen tot een innerlijk vrij, zelfstandig en verantwoordelijk mens. Cognitieve vaardigheden zijn hierbij gelijkwaardig aan emotionele, sociale en kunstzinnige vorming. Wij proberen kinderen een warme en zo veelzijdig mogelijke leeromgeving te bieden, waarin elk kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen.

Ik wil informatie over

Activiteiten

Vacature in de middelbare school

Onze middelbare school heeft een VACATURE LEERKRACHT wiskunde-fysica (m/v/x) voor een interimopdracht van 15u in de 2de en 3de graad) van 22 februari tot 31 maart 2017.

Meer informatie vindt u op vacatures

Vacature in de basisschool

Onze basisschool heeft een VACATURE LEERKRACHT LICHAMELIJKE OPVOEDING (m/v/x) voor een deeltijdse opdracht in de lagere school (periode: 6 maart 2017 – 30 juni 2017)

Meer informatie vindt u op vacatures

Infomomenten in de basisschool

U bent van harte welkom op onze infomomenten:

  • 2 februari 2017 om 20 u: infoavond over de basisschool (kleuterschool en lagere school)
  • 7 maart 2017 om 20 u: kennismakingsavond met de klaspraktijk in de kleuterschool
  • zaterdag 6 mei 2017: opendeurvoormiddag

Wenst u door ons op de hoogte gebracht te worden van onze infomomenten en opendeurdagen in de basisschool (kleuter en lager), dan kunt u ons contacteren via het interesseformulier.

Wenst u meer info in verband met het inschrijven in de basisschool?

Aanmelding en inschrijving 1ste leerjaar Middelbare school

Na de eerste voorrangsperiode voor broers en zussen, en kinderen van personeelsleden, start op 11 maart 2017 de tweede voorrangsperiode voor indicator- en niet-indicatorleerlingen.

Stap 1:  Om de telefonische aanmelding vlot te laten verlopen, dringen wij erop aan om uw kind vooraf DIGITAAL te REGISTREREN via het registratieformulier, vanaf 18 januari tot 10 maart.

Stap 2: TELEFONISCH AANMELDEN op zaterdag 11 maart tussen 10 en 14u op telefoonnummer 078 151 888.

Dit is de enige aanmeldingsdag tijdens de voorrangsperiode indicator-/niet-indicatorleerlingen. Tijdens het bellen moet het nummer zichtbaar zijn op onze displays. U kunt dus niet bellen via skype of met een privénummer.

Stap 3: Toegangsticket omzetten naar een INSCHRIJVING

Tijdens de periode van 13 tot 16 maart volgt de bekendmaking van de resultatenordening aan de ouders.

Tijdens de periode van 17 maart tot 21 april dient u het toegangsticket om te zetten naar een inschrijving in klas 7 (= 1ste leerjaar A). De inschrijving is pas officieel als de telefonische aanmelding wordt omgezet tot een effectieve inschrijving door zich persoonlijk (ouder of familielid) aan te melden op school, na telefonische afspraak met Els Meyns (09 235 28 02).

Zorg dat u bij de fysieke inschrijving de volgende documenten bij u hebt!

  • identiteitskaart (of kids-ID, of geboortepas + isi+-kaart) van uw kind.
  • indien u aan één van de twee sociale mix INDICATORen voldoet, dient u dit te staven:
    – een bewijs van het ‘recht op een studietoelage’ van uw kind voor dit of vorig schooljaar. De inschrijving is pas definitief bij het afgeven van een geldig bewijs.
    – de tweede sociale mix indicator ‘moeder geen diploma secundair onderwijs’ kan men in vertrouwen aanduiden.

Het inschrijvingsregister wordt ondertekend (validering van inschrijving: ofwel krijgt men een officieel inschrijvingsdocument meer of een document van niet-gerealiseerde inschrijving (wachtlijst). Ouders op de wachtlijst worden chronologisch opgebeld van zodra een gerealiseerde inschrijving schriftelijk wordt opgezegd en de wachtlijst dus opschuift.

Wenst u meer info in verband met het inschrijven in de middelbare school?

Contact

Vrije Rudolf Steinerschool Vlaanderen (basisschool)
Middelbare Steinerschool Vlaanderen, Vestiging Gent
Kasteellaan 54
9000 Gent
Telefoon : 09 235 28 00
info@steinerschoolgent.be

In de kijker

 

Heeft u recht op een schooltoelage?

Voor het komende schooljaar 2016-2017 kunnen ouders vanaf begin augustus opnieuw een school- of studietoelage aanvragen. Dat kan digitaal of via een papieren formulier. Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe aanvraag in te dienen. De afdeling School- en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar mensen aan met de vraag of zij ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hen hierbij een vooraf ingevuld formulier. Ouders moeten dit formulier enkel nog nakijken, eventueel verbeteren en terugsturen.

Meer informatie vindt u op de onderwijswebsite via schooltoelage

 

Pilootproject tso Bouw- en houtkunde

In september 2016 start de Middelbare school met het pilootproject tso Bouw- en houtkunde, 2de graad, 1ste leerjaar.
Lessentabel middelbare school tso

 

Nieuwe website voor kennismaking met vrijescholen

Op 23 januari ging er een nieuwe website online van de Nederlandse Vereniging van vrijescholen:
kiezenvoordevrijeschool.nl. De site is bedoeld als eerste kennismaking met de vrijeschool, en richt zich tot leerlingen, ouders, studenten, leerkrachten en andere belangstellenden.  De Vereniging van vrijescholen wil hiermee tegemoet komen aan de toenemende interesse voor het vrijeschoolonderwijs. De website biedt informatie over de vrijescholen, de eigenheid van het onderwijs en de pedagogische visie. De bezoeker vindt er ook filmpjes waarin oud-leerlingen en leerkrachten ervaringen delen. Ook geeft de website informatie over de locaties en de open dagen van de vrijescholen in Nederland.

Onze Facebookpagina