Onze basis- en middelbare school vertrekt vanuit de ideeën van Rudolf Steiner. Zijn pedagogische visie was dat elk kind zich moet kunnen ontwikkelen tot een innerlijk vrij, zelfstandig en verantwoordelijk mens. Cognitieve vaardigheden zijn hierbij gelijkwaardig aan emotionele, sociale en kunstzinnige vorming. Wij proberen kinderen een warme en zo veelzijdig mogelijke leeromgeving te bieden, waarin elk kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen.

Ik wil informatie over

Activiteiten

Vacature in de basisschool

Onze basisschool heeft een VACATURE KLEUTERONDERWIJZER (m/v/x) voor een voltijdse of bijna voltijdse opdracht in de kleuterschool vanaf 1 februari 2017 tot en met 30 juni 2017 (met eventuele mogelijkheid tot verlenging)

Onze basisschool heeft een VACATURE ONDERWIJZER (m/v/x) voor een voltijdse of bijna voltijdse opdracht in klas 3 (periode: 20 maart 2017 – 30 juni 2017, vervanging bevallingsverlof)

Meer informatie vindt u op vacatures

Infomomenten en inschrijving 1ste leerjaar Middelbare school

INFOAVOND VOOR DE OUDERS woensdag 1 februari om 20u (enkel voor ouders): inhoudelijke toelichting met kans tot vragen (inschrijven is niet noodzakelijk).

EXPLORATIENAMIDDAG zaterdag 18 februari (voor ouders en kinderen) (halfweg februari kunt u de precieze starttijden van de verschillende activiteiten raadplegen op onze website www.steinerschoolgent.be):

~ boeiende workshops (leef je uit in de plastische of muzische kunsten, sportieve uitdagingen, wetenschappelijke experimenten of een open atelier)
~ demolessen
~ leerlingenpresentaties
~ pedagogische tentoonstelling
~ keuzevakken in de kijker (Latijn, muziek, koken, fietsatelier, decoratietechnieken)

DIGITAAL REGISTEREN via onze website vanaf 18 januari tot 10 maart. Om de telefonische aanmelding vlot te laten verlopen, dringen wij erop aan om uw kind vooraf digitaal te registreren via het registratieformulier.

TELEFONISCH AANMELDEN zaterdag 11 maart tussen 10 en 12u, telefoonnummer wordt bekend gemaakt via de website – GELIEVE VOORAF DIGITAAL TE REGISTEREN via onze website vanaf 18 januari tot 10 maart

Contact

Vrije Rudolf Steinerschool Vlaanderen (basisschool)
Middelbare Steinerschool Vlaanderen, Vestiging Gent
Kasteellaan 54
9000 Gent
Telefoon : 09 235 28 00
info@steinerschoolgent.be

In de kijker

 

 

Inschrijven kan via quiztet@steinerschoolgent.be

 

Heeft u recht op een schooltoelage?

Voor het komende schooljaar 2016-2017 kunnen ouders vanaf begin augustus opnieuw een school- of studietoelage aanvragen. Dat kan digitaal of via een papieren formulier. Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe aanvraag in te dienen. De afdeling School- en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar mensen aan met de vraag of zij ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hen hierbij een vooraf ingevuld formulier. Ouders moeten dit formulier enkel nog nakijken, eventueel verbeteren en terugsturen.

Meer informatie vindt u op de onderwijswebsite via schooltoelage

 

Pilootproject tso Bouw- en houtkunde

In september 2016 start de Middelbare school met het pilootproject tso Bouw- en houtkunde, 2de graad, 1ste leerjaar.
Lessentabel middelbare school tso

Onze Facebookpagina