Onze basis- en middelbare school vertrekt vanuit de ideeën van Rudolf Steiner. Zijn pedagogische visie was dat elk kind zich moet kunnen ontwikkelen tot een innerlijk vrij, zelfstandig en verantwoordelijk mens. Cognitieve vaardigheden zijn hierbij gelijkwaardig aan emotionele, sociale en kunstzinnige vorming. Wij proberen kinderen een warme en zo veelzijdig mogelijke leeromgeving te bieden, waarin elk kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen.

Ik wil informatie over

Activiteiten

Infoavond tso 2de graad op 27 april 2017 om 20u

Dit schooljaar ging op onze school in de 9de klas een pioniersklas van start binnen de nieuw opgerichte richting tso bouw- en houtkunde. Volgend jaar zal deze klas doorstromen naar de 10de klas en beginnen we met een eerste volwaardige (maximum 16 leerlingen) 9de klas. Deze technische richting is uniek voor de steinerscholen én Vlaanderen, aangezien het de enige in zijn soort is tot op heden.

De opstart kwam er doordat we merkten dat sommige leerlingen op een meer praktische manier aan de slag willen gaan. Dat vindt bijvoorbeeld zijn weerslag in de praktijkvakken, waar de basis voor hout- en bouwwerk wordt gelegd, maar ook in de vier extra-murosweken én in de theoretische vakken. Daarnaast blijft ook een basis aan kunstzinnige vakken bewaard. In deze richting dragen we duurzaamheid, ecologie en esthetiek hoog in het vaandel en blijft een brede, algemene vorming, net zoals in het aso, prioritair.

Wens je meer informatie over onze tso-richting? Heb je een kind dat hier interesse voor vertoont of hier eventueel goed zou gedijen? Ben je gewoon nieuwsgierig? Dan ben je van harte welkom op de infoavond op donderdag 27 april om 20u op school in de euritmiezaal, toegang met de auto via Forelstraat 79! Je kan meer informatie opvragen over de tso-richting via tso@steinerschoolgent.be.

Inschrijvingen voor klassen 8 t.e.m. 12 (vanaf 2de jaar secundair)

Deze inschrijvingen kunnen vanaf dinsdag 18 april 2017, vanaf 9 u op het secretariaat van de middelbare school. Onmiddellijke inschrijving is mogelijk met identiteitskaart van het kind. Om de inschrijving vlot te laten verlopen, dringen wij erop aan om uw kind vooraf digitaal te registreren via het registratieformulier.

Vacature in de basisschool

Onze basisschool heeft een aantal vacatures, nl.:

  • een VACATURE LEERKRACHT LICHAMELIJKE OPVOEDING (m/v/x) voor een deeltijdse opdracht in de lagere school (periode: vanaf heden tot 30 juni 2017)
  • een VACATURE ONDERWIJZER (m/v/x) ad interim, voor een voltijdse of bijna voltijdse opdracht als klasleerkracht in klas 1 (periode 2017-2018)
  • een VACATURE ONDERWIJZER (m/v/x) voor een voltijdse of bijna voltijdse opdracht als klasleerkracht in klas 5 (periode 2017-2018)

Meer informatie vindt u op vacatures

Aanmelding en inschrijving 1ste leerjaar Middelbare school

Na de eerste voorrangsperiode voor broers en zussen, en kinderen van personeelsleden, startte op 11 maart 2017 de tweede voorrangsperiode voor indicator- en niet-indicatorleerlingen.

Op dinsdagnamiddag 14 maart ontvingen alle ouders, die hun kind telefonisch hebben aangemeld, een e-mail met de bekendmaking van de resultatenordening. Indien u geen e-mail hebt ontvangen, kan u contact opnemen met info@steinerschoolgent.be.

Tijdens de periode van 17 maart tot 21 april dient u het toegangsticket om te zetten naar een inschrijving in klas 7 (= 1ste leerjaar A). De inschrijving is pas officieel als de telefonische aanmelding wordt omgezet tot een effectieve inschrijving door zich persoonlijk (ouder of familielid) aan te melden op school, na telefonische afspraak met Els Meyns (09 235 28 02).

Zorg dat u bij de fysieke inschrijving de volgende documenten bij u hebt!

  • identiteitskaart (of kids-ID, of geboortepas + isi+-kaart) van uw kind.
  • indien u aan één van de twee sociale mix INDICATORen voldoet, dient u dit te staven:
    – een bewijs van het ‘recht op een studietoelage’ van uw kind voor dit of vorig schooljaar. De inschrijving is pas definitief bij het afgeven van een geldig bewijs.
    – de tweede sociale mix indicator ‘moeder geen diploma secundair onderwijs’ kan men in vertrouwen aanduiden.

Het inschrijvingsregister wordt ondertekend (validering van inschrijving: ofwel krijgt men een officieel inschrijvingsdocument meer of een document van niet-gerealiseerde inschrijving (wachtlijst). Ouders op de wachtlijst worden chronologisch opgebeld van zodra een gerealiseerde inschrijving schriftelijk wordt opgezegd en de wachtlijst dus opschuift.

Wenst u meer info in verband met het inschrijven in de middelbare school?nfoan

Contact

Vrije Rudolf Steinerschool Vlaanderen (basisschool)
Middelbare Steinerschool Vlaanderen, Vestiging Gent
Kasteellaan 54
9000 Gent
Telefoon : 09 235 28 00
info@steinerschoolgent.be

In de kijker

 

Heeft u recht op een schooltoelage?

Voor het komende schooljaar 2016-2017 kunnen ouders vanaf begin augustus opnieuw een school- of studietoelage aanvragen. Dat kan digitaal of via een papieren formulier. Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe aanvraag in te dienen. De afdeling School- en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar mensen aan met de vraag of zij ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hen hierbij een vooraf ingevuld formulier. Ouders moeten dit formulier enkel nog nakijken, eventueel verbeteren en terugsturen.

Meer informatie vindt u op de onderwijswebsite via schooltoelage

 

Nieuwe website voor kennismaking met vrijescholen

Op 23 januari ging er een nieuwe website online van de Nederlandse Vereniging van vrijescholen:
kiezenvoordevrijeschool.nl. De site is bedoeld als eerste kennismaking met de vrijeschool, en richt zich tot leerlingen, ouders, studenten, leerkrachten en andere belangstellenden.  De Vereniging van vrijescholen wil hiermee tegemoet komen aan de toenemende interesse voor het vrijeschoolonderwijs. De website biedt informatie over de vrijescholen, de eigenheid van het onderwijs en de pedagogische visie. De bezoeker vindt er ook filmpjes waarin oud-leerlingen en leerkrachten ervaringen delen. Ook geeft de website informatie over de locaties en de open dagen van de vrijescholen in Nederland.

Onze Facebookpagina