Inschrijven

U bent welkom op onze infomomenten in de BASISSCHOOL:

 • Opendeurdag basisschool 7 mei 2022
  • Er zijn nog enkele vrije plaatsen in de basisschool

U bent welkom op onze infomomenten in de MIDDELBARE SCHOOL:

 • Infoavond klas 7 (1ste leerjaar A) 9 februari 2022
 • Snuffeldag klas 7 (1ste leerjaar A) 18 maart 2022
 • Opendeurdag middelbare school 7 mei 2022″
 • Infoavond middelbare school 23 mei 2022

Informatie over het aanmelden en inschrijven vindt u in de volgende links:

Inschrijven basisschool

Aandachtspunten voor elke geïnteresseerde

Heb je interesse in onze school voor jouw kind?
Gezien het specifieke karakter van het steineronderwijs is het belangrijk je goed te informeren over ons pedagogisch project op onze website en/of tijdens een infomoment (vooraf inschrijven is niet nodig): zie bovenaan deze pagina.

Wenst u door ons op de hoogte gebracht te worden van onze infomomenten en opendeurdagen in de basisschool (kleuter en lager), dan kunt u ons contacteren via het interesseformulier.

Wie is broer of zus?
• twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
• halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
• kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben

Belangrijk: een broer of zus in de basisschool geeft geen voorrang op inschrijving in de middelbare school en vice versa.

Inschrijvingsprocedure

 • Om een broer/zus, die geboren is in 2019, bij ons op school in te schrijven, maak je een afspraak met Marion Otto. Deze periode loopt vanaf 18 januari tot en met 29 januari 2021.
 • Kinderen die geen broer/zus bij ons op onze school hebben melden hun kind aan via het digitaal aanmeldingssysteem.
 • De school volgt de centraal vastgelegde tijdslijn voor aanmelden en inschrijven:
  • 24 februari (12 uur) – 19 maart 2021 (12 uur): elektronische aanmeldingsperiode voor alle overige leerlingen.
  • 26 maart 2021: communicatie naar de ouders i.v.m. de elektronische aanmeldingsperiode
  • 29 maart – 30 april 2021: omzetten van het ticket in een inschrijving, na afspraak met Marion Otto
  • 6 mei 2021: startdatum voor de inschrijvingen voor de resterende vrije plaatsen, maak een afspraak met Marion Otto.
 • De school past de dubbele contingentering toe.

Specifiek voor de kleuterafdeling:

Alle kinderen geboren in 2019 kunnen ingeschreven worden, ook al zijn ze nog geen 2,5 jaar.

De kinderen in de kleuterschool worden samengebracht in twee leeftijdsgroepen:

 • peuterklas voor de 2,5 tot 4-jarigen
 • kleuterklas voor de 4-jarigen tot overstap naar klas 1

Wij hanteren 7 instapmomenten (het instapmoment is het tijdstip waarop uw kind voor het eerst naar school gaat). Kinderen die 2,5 jaar geworden zijn:

 • vóór 1 maart stappen in na de zomervakantie
 • vóór 6 mei stappen in na de herfstvakantie
 • vóór 8 juli stappen in na de kerstvakantie
 • vóór 1 augustus stappen in op 1 februari
 • vóór 19 augustus stappen in na de krokusvakantie
 • vóór 16 oktober stappen in na de paasvakantie
 • vóór 14 november stappen in na Hemelvaartsdag

Ouders kunnen, in overleg met de school, er voor kiezen om hun kind niet op het eerste instapmoment te laten instappen, maar op een later moment.

Wij verwachten dat het kind overdag zindelijk is wanneer het de kleuterschool instapt.

Specifiek voor de lagere school:

Kinderen die overstappen van de kleuterschool naar het 1e leerjaar hoeven niet opnieuw in te schrijven. Enkel kinderen die nog niet bij ons op school zitten moeten inschrijven.

Alle contacten lopen via Marion Otto, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie. Zij is bereikbaar via e-mail (leerlingenadministratiebs@steinerschoolgent.be) of op het rechtstreeks telefoonnummer 09 235 78 14, op maandag en dinsdag (8 uur tot 12 uur, van 13 uur tot 16 uur) en op donderdag van 8 uur tot 12 uur.

Inschrijven middelbare school

Aandachtspunten voor elke geïnteresseerde

Heb je interesse in onze school voor jouw kind?
Gezien het specifieke karakter van het steineronderwijs is het belangrijk je goed te informeren over ons pedagogisch project op onze website en/of tijdens een infomoment: zie bovenaan deze pagina.

Belangrijk: een broer of zus in de basisschool geeft geen voorrang op inschrijving in de middelbare school en vice versa.

 

Inschrijvingen voor klassen 7 t.e.m. 12 dit schooljaar

Gelieve het schoolreglement en pedagogisch project vooraf door te nemen.

De inschrijvingen zullen net zoals vorig schooljaar, online moeten gebeuren: HIER EEN LINK VOOR INSCHRIJVEN. Het tijdstip van aanmelden is belangrijk, want de inschrijvingen gebeuren in chronologische volgorde. Broers en zussen op de middelbare school geven helaas geen voorrang!

Na de inschrijving in het inschrijvingsregister (chronologische volgorde) ontvangt u als kandidaat een inschrijvingsdocument of een document van niet-gerealiseerde inschrijving (wachtlijst). Ouders op de wachtlijst worden chronologisch opgebeld van zodra een gerealiseerde inschrijving schriftelijk wordt opgezegd en de wachtlijst dus opschuift.

Na de inschrijving maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Indien het kind ons niet bekend is via een steinerschool gelieve vooraf contact op te nemen met Elke De Gussem, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie, via e-mail leerlingenadministratiems@steinerschoolgent.be.

Alle contacten lopen via Elke De Gussem, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie. Zij is bereikbaar via e-mail leerlingenadministratiems@steinerschoolgent.be of op het rechtstreeks telefoonnummer 09 235 78 12, op maandag en dinsdag tussen 9 uur en 16 uur, en op donderdag tussen 9 uur en 15.30 uur.