Inschrijven

U bent welkom op onze infomomenten in de BASISSCHOOL:

  • Wenst u een rondleiding of een oriënteringsgesprek te plannen voor de lagere school, de onderbouw, mail dan naar mieke.geenens@steinerschoolgent.be om een afspraak te maken.
  • De opendeurdag op 8 mei 2021 gaat NIET door.

U bent welkom op onze infomomenten in de MIDDELBARE SCHOOL:

 • De ouders met interesse voor de 2de en 3de graad zijn welkom op de online infoavond op 3 mei 2021.
 • De ouders met interesse voor de tso-richting Bouwtechnieken, dubbele finaliteit, 2de en 3de graad zijn welkom op de online infoavond op 9 juni 2021.

Informatie over het aanmelden en inschrijven vindt u in de volgende links:

Inschrijven basisschool

Aandachtspunten voor elke geïnteresseerde

Heb je interesse in onze school voor jouw kind?
Gezien het specifieke karakter van het steineronderwijs is het belangrijk je goed te informeren over ons pedagogisch project op onze website en/of tijdens een infomoment (vooraf inschrijven is niet nodig): zie bovenaan deze pagina.

Wenst u door ons op de hoogte gebracht te worden van onze infomomenten en opendeurdagen in de basisschool (kleuter en lager), dan kunt u ons contacteren via het interesseformulier.

Wie is broer of zus?
• twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
• halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
• kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben

Belangrijk: een broer of zus in de basisschool geeft geen voorrang op inschrijving in de middelbare school en vice versa.

Inschrijvingsprocedure

 • Om een broer/zus, die geboren is in 2019, bij ons op school in te schrijven, maak je een afspraak met Marion Otto. Deze periode loopt vanaf 18 januari tot en met 29 januari 2021.
 • Kinderen die geen broer/zus bij ons op onze school hebben melden hun kind aan via het digitaal aanmeldingssysteem.
 • De school volgt de centraal vastgelegde tijdslijn voor aanmelden en inschrijven:
  • 24 februari (12 uur) – 19 maart 2021 (12 uur): elektronische aanmeldingsperiode voor alle overige leerlingen.
  • 26 maart 2021: communicatie naar de ouders i.v.m. de elektronische aanmeldingsperiode
  • 29 maart – 30 april 2021: omzetten van het ticket in een inschrijving, na afspraak met Marion Otto
  • 6 mei 2021: startdatum voor de inschrijvingen voor de resterende vrije plaatsen, maak een afspraak met Marion Otto.
 • De school past de dubbele contingentering toe.

Specifiek voor de kleuterafdeling:

Alle kinderen geboren in 2019 kunnen ingeschreven worden, ook al zijn ze nog geen 2,5 jaar.

De kinderen in de kleuterschool worden samengebracht in twee leeftijdsgroepen:

 • peuterklas voor de 2,5 tot 4-jarigen
 • kleuterklas voor de 4-jarigen tot overstap naar klas 1

Wij hanteren 7 instapmomenten (het instapmoment is het tijdstip waarop uw kind voor het eerst naar school gaat). Kinderen die 2,5 jaar geworden zijn:

 • vóór 1 maart stappen in na de zomervakantie
 • vóór 6 mei stappen in na de herfstvakantie
 • vóór 8 juli stappen in na de kerstvakantie
 • vóór 1 augustus stappen in op 1 februari
 • vóór 19 augustus stappen in na de krokusvakantie
 • vóór 16 oktober stappen in na de paasvakantie
 • vóór 14 november stappen in na Hemelvaartsdag

Ouders kunnen, in overleg met de school, er voor kiezen om hun kind niet op het eerste instapmoment te laten instappen, maar op een later moment.

Wij verwachten dat het kind overdag zindelijk is wanneer het de kleuterschool instapt.

Specifiek voor de lagere school:

Kinderen die overstappen van de kleuterschool naar het 1e leerjaar hoeven niet opnieuw in te schrijven. Enkel kinderen die nog niet bij ons op school zitten moeten inschrijven.

Alle contacten lopen via Marion Otto, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie. Zij is bereikbaar via e-mail (leerlingenadministratiebs@steinerschoolgent.be) of op het rechtstreeks telefoonnummer 09 235 78 14, op maandag en dinsdag (8 uur tot 12 uur, van 13 uur tot 16 uur) en op donderdag van 8 uur tot 12 uur.

Inschrijven middelbare school

Dit schooljaar hebben we nog enkele plaatsen vrij in klas 7 (1ste leerjaar A) .
Het aanmeldingsformulier voor klas 7 staat HIER online. We houden rekening met het tijdstip van aanmelden.
Om de inschrijving vlot te laten verlopen, dringen wij erop aan om uw kind vooraf digitaal te registreren via het registratieformulier voor klas 7.

Aandachtspunten voor elke geïnteresseerde

Heb je interesse in onze school voor jouw kind?
Gezien het specifieke karakter van het steineronderwijs is het belangrijk je goed te informeren over ons pedagogisch project op onze website en/of tijdens een infomoment: zie bovenaan deze pagina.

Belangrijk: een broer of zus in de basisschool geeft geen voorrang op inschrijving in de middelbare school en vice versa.

Inschrijvingsprocedure voor klas 7 (1e middelbaar) volgend schooljaar

Wens je je zoon of dochter in te schrijven in een Gentse secundaire school voor het schooljaar 2021-2022? Meld hem of haar dan eerst aan via het digitaal aanmeldingssysteem. Door dit aanmeldingssysteem hoef je niet meer aan een school te kamperen en worden alle vrije plaatsen op een transparante en objectieve manier verdeeld. Alle Gentse secundaire scholen en enkele scholen uit de randgemeenten nemen deel.

Zesde klassers die reeds een broer of zus op onze middelbare school hebben (of wiens ouder op onze middelbare school werkt) genieten voorrang voor een inschrijving in klas 7 (1ste secundair). Je hoeft enkel in meldjeaansecundair.gent.be die school aan te duiden en aan te geven dat je voorrang broer/zus of personeelslid wilt. De elektronische aanmeldingsperiode voor alle leerlingen, inclusief voor kinderen van broers en zussen, gaat door vanaf 22 maart tot en met 21 april 2021. De voorrang is enkel geldig tijdens deze elektronische aanmeldingsperiode.

Wie is broer of zus?
• twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
• halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
• kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben

Deze link, brochure en dit filmpje beantwoorden al uw vragen over het aanmelden en inschrijven van uw kind. Hoe maak je een keuze uit alle scholen, hoe meld je je kind precies aan, wanneer zijn de inschrijvingen en nog veel meer…

De school past de dubbele contingentering toe.
Onze school volgt de centraal vastgelegde tijdslijn voor aanmelden en inschrijven:

 • 22 maart (12 uur) tot en met 21 april (12 uur) 2021: elektronische aanmeldingsperiode voor alle leerlingen, inclusief voor kinderen van personeel en broers en zussen. Schrijf je in met voorrangsrecht broer/zus en kinderen van personeel in de middelbare school, dan moet u dit vermelden.
 • 3 mei 2021: communicatie naar de ouders i.v.m. de elektronische aanmeldingsperiode
 • 5 mei tot en met 31 mei 2021: je kan de toegewezen plaats digitaal omzetten naar een inschrijving. We sturen een bericht naar de ouders die een toegangsticket hebben ontvangen met meer informatie over de werkwijze. Als je je kind niet hebt ingeschreven op 10 juni, verlies je de toegewezen plaats.

Start vrije inschrijvingen vanaf 5 mei 2021 om 9 uur.

Indien jouw kind kan ingeschreven worden op onze school kan je jouw kind digitaal inschrijven.

Gelieve het schoolreglement en pedagogisch project vooraf door te nemen.

De vrije inschrijvingen zullen net zoals vorig schooljaar, online moeten gebeuren. Op woensdag 5 mei 2021 om 9 uur stipt zal er HIER EEN LINK VOOR INSCHRIJVEN verschijnen. Het tijdstip van aanmelden is belangrijk, want de inschrijvingen gebeuren in chronologische volgorde. Broers en zussen op de middelbare school geven helaas geen voorrang!

Na de inschrijving in het inschrijvingsregister (chronologische volgorde) ontvangt u als kandidaat een inschrijvingsdocument of een document van niet-gerealiseerde inschrijving (wachtlijst). Ouders op de wachtlijst worden chronologisch opgebeld van zodra een gerealiseerde inschrijving schriftelijk wordt opgezegd en de wachtlijst dus opschuift.

Hieronder zullen we de hulpmiddelen bekendmaken die jou helpen bij de digitale inschrijving:

– Om de inschrijving vlot te laten verlopen, dringen wij erop aan om uw kind vooraf digitaal te registreren via het registratieformulier.
– Hoe je het eid-bestand van de identiteitskaart van jouw kind aan ons kan bezorgen, kom je in dit filmpje te weten: video-uitleg via YouTube
– Hoe je een digitale handtekening moet plaatsen vind je via dit filmpje.

In uitzonderlijke omstandigheden kan een school een ouder fysiek op school toelaten die, na aanmelden, een gunstige toewijzing wil omzetten in een inschrijving, en voor wie digitaal inschrijven om één of andere reden moeilijk is, dan kan je na afspraak via e-mail jouw kind komen inschrijven (toegang via Eendrachtstraat 54). De school doet dit op afspraak en neemt de gebruikelijke veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht.

Zorg dat je bij de fysieke inschrijving de volgende documenten bij hebt:

 • identiteitskaart van je kind (of kids-ID of geboortepas + isi+-kaart).
 • eventuele bewijsstukken die kunnen staven dat uw kind aan één van de volgende twee ‘sociale mix indicatoren’ voldoet:
  • een bewijs van het ‘recht op een studietoelage’ van uw kind voor dit of vorig schooljaar. De inschrijving is pas definitief bij het afgeven van een geldig bewijs.
  • de tweede sociale mix indicator ‘moeder geen diploma secundair onderwijs’ kan men in vertrouwen aanduiden.

 

Inschrijvingen voor klassen 8 t.e.m. 12 (vanaf 2e middelbaar) volgend schooljaar

De inschrijvingen voor klassen 8 t.e.m. 12 starten op maandag 19 april 2021 om 9 uur. Gelieve het schoolreglement en pedagogisch project vooraf door te nemen.

De inschrijvingen zullen net zoals vorig schooljaar, online moeten gebeuren. Op maandag 19 april om 9 uur stipt zal er HIER EEN LINK VOOR INSCHRIJVEN verschijnen. Het tijdstop van aanmelden is belangrijk, want de inschrijvingen gebeuren in chronologische volgorde. Broers en zussen op de middelbare school geven helaas geen voorrang!

Na de inschrijving in het inschrijvingsregister (chronologische volgorde) ontvangt u als kandidaat een inschrijvingsdocument of een document van niet-gerealiseerde inschrijving (wachtlijst). Ouders op de wachtlijst worden chronologisch opgebeld van zodra een gerealiseerde inschrijving schriftelijk wordt opgezegd en de wachtlijst dus opschuift.

Indien het kind ons niet bekend is via een steinerschool gelieve vooraf contact op te nemen met Elke De Gussem, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie, via e-mail leerlingenadministratiems@steinerschoolgent.be. Na de inschrijving maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek na 30 juni.

Alle contacten lopen via Elke De Gussem, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie. Zij is bereikbaar via e-mail leerlingenadministratiems@steinerschoolgent.be of op het rechtstreeks telefoonnummer 09 235 78 12, op maandag en dinsdag tussen 9 uur en 16 uur, en op donderdag tussen 9 uur en 15.30 uur.