Lessentabel middelbare school tso

De lessentabel bevat vakken die op wekelijkse basis terugkeren in het weekrooster, maar ook vakken die in ochtendperiodes worden ingericht. Dit vak wordt dan drie weken lang de eerste twee uur van de dag onderwezen. Daarnaast hebben de tso-klassen telkens vier volledige intra- of extra-murosweken. Een uur van de lessentabel dat ingericht wordt als intra of extra muros, staat niet op het weekrooster. Het aantal uren op de lessentabel is hierdoor meestal iets hoger dan de effectieve uren op het weekrooster.

 

Lessentabel tso Bouw- en houtkunde
2de graad en 3de graad
KLAS 9 (3de jaar) KLAS 10 (4de jaar) KLAS 11 (5de jaar)
 TALEN  
Engels   2 2 2
Frans   2 2 2
Nederlands
(inclusief toneel in klas 10)  
4 4 2
 WETENSCHAP, WISKUNDE en ICT  
aardrijkskunde   1 1 1
natuurwetenschappen   2 2
wiskunde   3 4 3
informatica   1 1
 KUNST  
esthetica (architectuur)   1 1
boetseren   1
koperbewerking   1
houtsculptuur   1
muziek   1 1 1
koor/orkest  
plastische opvoeding
(tekenen / schilderen)  
1 1 1
 MAATSCHAPPIJ  
cultuurbeschouwing   1 1 1
geschiedenis   1 1 1
economie   1
 BEWEGING  
lichamelijke opvoeding   2 2 2
 PROJECTWEKEN, STAGES en WERKWEKEN  
natuurbeheer (bosbouw)   1
landmeten   1
Parcivaltocht / Chartres   1
werkweek bouw/hout   1 1 1
bouw/houtstage (individueel)   2 2 2
 BOUW HOUT  
praktijk bouw/hout   3 3 3
waarnemingstekenen   1 1 1
meetkundig tekenen   1 1
toegepaste fysica   1 1
toegepaste wetenschappen   2
bouwmanagement   2
labo   2
materiaalleer, constructieleer,  werkvoorbereiding, conceptueel   ontwerpen, vormgeving   1 1 3
 EXTRA  
titularisuur   1 1 1