Lessentabel middelbare school aso

De lessentabel bevat vakken die op wekelijkse basis terugkeren op het weekrooster, vakken die in periodes worden gegeven en tevens vakken die ingericht worden als intra of extra muros.

Een uur van de lessentabel dat ingericht wordt als intra of extra muros, staat niet op het weekrooster dat uw kind op 1 september meekrijgt. Het aantal uren op de lessentabel, die hieronder wordt weergegeven, is hierdoor in de meeste klassen iets hoger dan de effectieve uren op de weekrooster.

In het algemeen secundair onderwijs (aso) wordt er maximum 3 uren ingericht als intra of extra muros, in klas 12 maximum 4 uren.

Via de link krijgt u een overzicht van de intra of extra-murosweken.

De keuzevakken in de 1e  graad en opties in de 3e graad maken individuele varianten in de lessentabel mogelijk.

 

1ste jr

klas 7

2de jr

klas 8

3de jr

klas 9

4de jr

klas 10

5de jr

klas 11

6de jr

klas 12

 Talen
Duits    0 of 1  0 of 1
Engels    2  2  2  2  2 of 3  2 of 3
Frans    3  3  3  3  3 of 4  3 of 4
Latijn    0 of 2  0 of 2
Nederlands (incl. Toneel)    5  5  4  4,5  4  5,5
  Wetenschap en wiskunde
Aardrijkskunde   1  1  1  1  1  1
Biologie   1  1  1  1  2  1 of 1,5
Chemie   1 1 1  1 of 1,5  1
Fysica   1 1 1,5 1   1  1,5 of 2
Informatica   1
Wiskunde   5  5  4  4  3 of 5  3 of 5
 Kunst en technische creatie
Esthetica   1,5  1  1 of 1,5  1 of 2
Expressie   3 2  2  2  2 of 3  1 of 2
Muziek   2 of 4  2 of 4  3  3  2  3
Plastische opvoeding   2  2  3  2,5  2 of 3  2 of 3
Techniek   0 of 2  1 of 3
 Welzijn en maatschappij
Cultuurbeschouwing   1  1  1  1  1  1
Cultuurwetenschappen   0 of 2  0 of 2
Geschiedenis   2  2  1,5  1,5  1,5  1,5
 Lichamelijke opvoeding  2  2  2  2  2  2
 Extra Muros  1  1  2  2  2  2
 Klasbegeleiding  1  1  1 1 1  1