Inschrijven middelbare school

Aandachtspunten voor elke geïnteresseerde

U bent welkom op onze infomomenten

  • woensdag 27 februari 2019 om 20 u: INFOAVOND 1ste graad voor de ouders met interesse in de 1ste graad
  • zaterdag 16 maart 2019 van 13.30 tot 17u: EXPLORATIENAMIDDAG 1ste graad voor de ouders en kinderen met interesse in de 1ste graad, inclusief infosessies en demolessen; ‘Groene school in de stad: kennismaking met de keuzemogelijkheden voor uw kind’. Vanaf 1 maart kunt u met uw vragen i.v.m. het programma terecht via info@steinerschoolgent.be
  • zaterdag 11 mei 2019: OPENDEURDAGNAMIDDAG met nadruk op 2de en 3de graad, inclusief infosessies en demolessen tso Bouw- en houtkunde, meer info: tso@steinerschoolgent.be

Hier kunt u het Pedagogisch project middelbare school en het Schoolreglement middelbare school raadplegen.

Hier kunt u de brochure in verband met het inschrijven in de Gentse middelbare scholen raadplegen.

Inschrijven in de zevende klassen (1ste jaar secundair)

Voor het vastleggen van de inschrijvingsdata volgt de school de richtlijnen van het decreet inschrijvingsrecht en de afspraken die hieruit volgen binnen het Lokaal Overlegplatform.

Het digitaal aanmelden voor de Gentse middelbare scholen start op maandag 1 april 2019 en eindigt vrijdag 26 april 2019, inclusief voor kinderen van personeel en broers en zussen.

In deze periode hebt u het recht uw kind op de school of de scholen van uw keuze aan te melden via het centrale aanmeldingsregister van het Lokaal Overleg Platform meldjeaansecundair.gent.be. Deze aanmeldingsperiode geeft u tevens voorrang op de reguliere inschrijving voor klas 7 (= 1ste leerjaar A) die op woensdag 29 mei 2019 begint. Het tijdstip waarop u aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Toeval wordt gebruikt om op elke lijst leerlingen gunstig of ongunstig te ordenen afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om aan te melden en uw gegevens aan te passen. Opgelet: de aanmelding is op zich nog geen inschrijving.

De uitslag wordt bekendgemaakt op maandag 27 mei 2019

Het omzetten van het toegangsticket naar de inschrijving voor klas 7 (= 1ste leerjaar A) dient te gebeuren tussen woensdag 29 mei 2019 en donderdag 20 juni 2019.

De inschrijving is pas officieel als de aanmelding wordt omgezet door zich persoonlijk (ouder of familielid) in te schrijven op school, na telefonische afspraak met Els Meyns, in de periode van woensdag 29 mei 2019 t.e.m. donderdag 20 juni 2019. Ingang via de Eendrachtstraat 40.

Zorg dat u bij de fysieke inschrijving de identiteitskaart (of kids-ID, of geboortepas + isi+-kaart) van uw kind bij u hebt!

Om de inschrijving vlot te laten verlopen, dringen wij erop aan om uw kind vooraf digitaal te registreren via het registratieformulier voor klas 7.

Inschrijvingen voor klassen 8 t.e.m. 12 (vanaf 2de jaar secundair)

Deze inschrijvingen kunnen vanaf woensdag 24 april 2019 vanaf 9 u op het secretariaat van de middelbare school. Ingang via de Eendrachtstraat 40.

Zorg dat u bij de fysieke inschrijving de identiteitskaart van uw kind bij u hebt!

Om de inschrijving vlot te laten verlopen, dringen wij erop aan om uw kind vooraf digitaal te registreren via het registratieformulier voor klas 8-12.

Na de ondertekening van het inschrijvingsregister (chronologische volgorde) ontvangt u als kandidaat een inschrijvingsdocument of een document van niet-gerealiseerde inschrijving (wachtlijst). Ouders op de wachtlijst worden chronologisch opgebeld van zodra een gerealiseerde inschrijving schriftelijk wordt opgezegd en de wachtlijst dus opschuift.

Indien het kind ons niet bekend is via een steinerschool gelieve vooraf telefonisch contact op te nemen met Els Meyns, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie, dan sturen we u een infopakket. Na inschrijving maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek na 30 juni.

Alle contacten lopen via Els Meyns, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie. Zij is bereikbaar via e-mail (voornaam.naam@steinerschoolgent.be) of op het rechtstreeks telefoonnummer 09 235 28 02, op weekdagen tussen 9 u en 12 u, uitgezonderd op maandag, dan enkel van 13u tot 16u.