Inschrijven basisschool

Aandachtspunten voor elke geïnteresseerde

U hebt interesse in onze school voor uw kind?
Gezien het specifieke karakter van het steineronderwijs vinden wij het heel belangrijk dat u zich, voorafgaande aan een inschrijving, goed informeert over ons pedagogisch project. Om u hiertoe de mogelijkheid te geven organiseert de school verschillende infomomenten:

 • zaterdag 17 november 2018: PEDAGOGISCHE STAND over de basis- en middelbare school op onze jaarlijkse geschenkenbeurs de BAZAR.
 • donderdag 7 februari 2019 om 20 u: INFORMATIEAVOND over de basisschool (kleuter- en lagere school)
 • donderdag 12 maart 2019 om 20 u: KENNISMAKINGSAVOND met de klaspraktijk in de kleuterschool
 • zaterdag 11 mei 2019: OPENDEURDAGVOORMIDDAG

Wenst u door ons op de hoogte gebracht te worden van onze infomomenten en opendeurdagen in de basisschool (kleuter en lager), dan kunt u ons contacteren via het interesseformulier.

Hier kunt u het Pedagogisch project basisschool en het Schoolreglement basisschool raadplegen.

 

Betreft beslissing Vlaamse regering:
wijziging inschrijvingsrecht voor het gewoon basisonderwijs

Beste ouders

Vermoedelijk heeft u, via de media, al één en ander over de aanstaande wijziging van het inschrijvingsrecht voor het gewoon basisonderwijs en de onderhandelingen die hierover gevoerd worden tussen de Vlaamse regering en de LOP’s (lokale overlegplatformen onderwijs) vernomen.

Wat betekent dit nu concreet voor u?

 • De kalender aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 wijzigt en de data verschuiven naar later in het schooljaar. De juiste data zijn nu nog niet bekend. Van zodra de school deze van het LOP Gent krijgt, wordt u hierover langs deze weg op de hoogte gebracht.
 • Dit betekent dat, in afwachting van de nieuwe data, de eerder gemelde data van de inschrijvingsperiode voor broer/zus in het basisonderwijs komen te vervallen.

Wat we wel al weten vanuit de communicatie van de Vlaamse overheid:

 • De school is verplicht om de inschrijvingen te organiseren via een digitaal aanmeldingssysteem.
 • De school volgt de centraal vastgelegde tijdslijn voor aanmelden en inschrijven:
  • Februari 2019: voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel
  • 1 maart – 29 maart 2019: aanmeldingsperiode voor alle overige leerlingen
  • 6 mei 2019: startdatum voor het verzilveren van de tickets
  • 28 mei 2019: startdatum voor de inschrijvingen voor de resterende vrije plaatsen
 • De school past de dubbele contingentering toe

Specifiek voor de kleuterafdeling:

Alle kinderen geboren in 2017 kunnen ingeschreven worden, ook al zijn ze nog geen 2,5 jaar.

De kinderen in de kleuterschool worden samengebracht in twee leeftijdsgroepen:
 • peuterklas voor de 2,5 tot 4-jarigen
 • kleuterklas voor de 4-jarigen tot overstap naar klas 1
Wij hanteren 7 instapmomenten (het instapmoment is het tijdstip waarop uw kind voor het eerst naar school gaat). Kinderen die 2,5 jaar geworden zijn:
 • vóór 1 maart 2017 stappen in na de zomervakantie
 • vóór 6 mei 2017 stappen in na de herfstvakantie
 • vóór 8 juli 2017 stappen in na de kerstvakantie
 • vóór 1 augustus 2017 stappen in op 1 februari
 • vóór 19 augustus 2017 stappen in na de krokusvakantie
 • vóór 16 oktober 2017 stappen in na de paasvakantie
 • vóór 14 november 2017 stappen in na Hemelvaartsdag

Ouders kunnen, in overleg met de school, er voor kiezen om hun kind niet op het eerste instapmoment te laten instappen, maar op een later moment.

Wij verwachten dat het kind overdag zindelijk is wanneer het de kleuterschool instapt.

Specifiek voor de lagere school:

Kinderen die overstappen van de kleuterschool naar het 1ste leerjaar hoeven niet opnieuw ingeschreven te worden. De inschrijving betreft alleen kinderen die nog niet bij ons op school zijn.

Alle contacten lopen via Marion Otto, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie. Zij is bereikbaar via e-mail (voornaam.naam@steinerschoolgent.be) of op het rechtstreeks telefoonnummer 09 235 78 14, op maandag en dinsdag (8u tot 12u, van 13u tot 16u) en op donderdag van 8u tot 12u.