Inschrijven basisschool

Aanmeldingen en inschrijvingen in de basisschool tijdens het schooljaar 2017-2018

Aandachtspunten voor elke geïnteresseerde

U hebt interesse in onze school voor uw kind?
Gezien het specifieke karakter van het steineronderwijs vinden wij het heel belangrijk dat u zich, voorafgaande aan een inschrijving, goed informeert over ons pedagogisch project. Om u hiertoe de mogelijkheid te geven organiseert de school verschillende infomomenten:

 • zaterdag 17 november 2018: PEDAGOGISCHE STAND over de basis- en middelbare school op onze jaarlijkse geschenkenbeurs de BAZAR.
 • donderdag 7 februari 2019 om 20 u: INFORMATIEAVOND over de basisschool (kleuter- en lagere school)
 • donderdag 12 maart 2019 om 20 u: KENNISMAKINGSAVOND met de klaspraktijk in de kleuterschool
 • zaterdag 11 mei 2019: OPENDEURDAGVOORMIDDAG

Wenst u door ons op de hoogte gebracht te worden van onze infomomenten en opendeurdagen in de basisschool (kleuter en lager), dan kunt u ons contacteren via het interesseformulier.

Hier kunt u het Pedagogisch project basisschool en het Schoolreglement basisschool raadplegen.

Inschrijvingen van de instappers (°2017) met voorrang als broer/zus of kind van personeel: vanaf 15 oktober tot en met 26 oktober 2018 op de school (herfstvakantie van 29/10 tot 2/11).

De elektronische aanmelding voor alle Gentse basisscholen start op1 februari 2019 om 12 u en eindigt 22 februari 2019 om 12 u stipt.

Deze aanmeldingsperiode is voor alle kinderen geboren in 2017 die volgend schooljaar voor de eerste keer naar school mogen, voor oudere kinderen die volgend schooljaar van school veranderen en kinderen waarvan een broer of zus reeds leerling is in de basisschool of een ouder werkt in de basisschool en niet in 2017 geboren zijn.

In deze periode hebt u het recht uw kind op de school of de scholen van uw keuze aan te melden via het centrale aanmeldingsregister van het Lokaal Overleg Platform meldjeaan.gent.be. Deze aanmeldingsperiode geeft u tevens voorrang op de reguliere inschrijving die op 24 april 2019 begint.

Opgelet, de aanmelding is op zich nog geen inschrijving.

Bekendmaking van de resultatenordening vanaf vrijdagnamiddag 1 maart 2019

Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode krijgt u een e-mail met een toegangsticket voor onze school of met een toegangsticket voor een andere school en een weigering voor onze school.

Bij ontvangst van een gunstig toegangsticket dient u uw kind persoonlijk in te schrijven in de school van 12 maart tot en met 1 april 2019.

Voor de inschrijving van uw kind komt u naar het secretariaat bij Marion Otto. Dit kan na afspraak op maandag en dinsdag (8u tot 12u, van 13u tot 16u) en op donderdag van 8u tot 12u via tel. 09 235 78 14. Marion Otto is tevens bereikbaar via e-mail (voornaam.naam@steinerschoolgent.be). Niet vergeten om een identiteitsbewijs en de SIS-kaart van uw kind mee te brengen.

Hebt u zich tijdens deze inschrijvingsperiode niet langs de website aangemeld dan kan u nog vanaf 24 april 2019 uw kind persoonlijk op school komen inschrijven.

Wanneer u een weigering kreeg via het centrale aanmeldingsregister voor onze school raden wij u aan om toch contact op te nemen met ons. Er kan ondertussen immers een plaats vrijgekomen zijn.

Specifiek voor de kleuterafdeling:

Alle kinderen geboren in 2017 kunnen ingeschreven worden, ook al zijn ze nog geen 2,5 jaar.

De kinderen in de kleuterschool worden samengebracht in twee leeftijdsgroepen:
 • peuterklas voor de 2,5 tot 4-jarigen
 • kleuterklas voor de 4-jarigen tot overstap naar klas 1
Wij hanteren 7 instapmomenten (het instapmoment is het tijdstip waarop uw kind voor het eerst naar school gaat). Kinderen die 2,5 jaar geworden zijn:
 • vóór 1 maart 2017 stappen in na de zomervakantie
 • vóór 6 mei 2017 stappen in na de herfstvakantie
 • vóór 8 juli 2017 stappen in na de kerstvakantie
 • vóór 1 augustus 2017 stappen in op 1 februari
 • vóór 19 augustus 2017 stappen in na de krokusvakantie
 • vóór 16 oktober 2017 stappen in na de paasvakantie
 • vóór 14 november 2017 stappen in na Hemelvaartsdag

Ouders kunnen, in overleg met de school, er voor kiezen om hun kind niet op het eerste instapmoment te laten instappen, maar op een later moment.

Wij verwachten dat het kind overdag zindelijk is wanneer het de kleuterschool instapt.

Specifiek voor de lagere school:

Kinderen die overstappen van de kleuterschool naar het 1ste leerjaar hoeven niet opnieuw ingeschreven te worden. De inschrijving betreft alleen kinderen die nog niet bij ons op school zijn.

Alle contacten lopen via Marion Otto, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie. Zij is bereikbaar via e-mail (voornaam.naam@steinerschoolgent.be) of op het rechtstreeks telefoonnummer 09 235 78 14, op maandag en dinsdag (8u tot 12u, van 13u tot 16u) en op donderdag van 8u tot 12u.