Inschrijvingen voor klas 7 (= 1ste leerjaar A)

 • De school is verplicht om de inschrijvingen te organiseren via een digitaal aanmeldingssysteem.
 • De school volgt de centraal vastgelegde tijdslijn voor aanmelden en inschrijven:
  • 1 april (12u) tot en met 26 april (12u) 2019: elektronische aanmeldingsperiode voor alle leerlingen, inclusief voor kinderen van personeel en broers en zussen. Schrijft u zich in met voorrangsrecht broer/zus en kinderen van personeel in de middelbare school, dan moet u dit vermelden.
  • 13 mei 2019 (late namiddag): communicatie naar de ouders i.v.m. de elektronische aanmeldingsperiode
  • 15 mei tot en met 7 juni 2019: omzetten van het ticket in een inschrijving
  • 15 mei 2019 vanaf 9 u: startdatum voor de inschrijvingen voor de resterende vrije plaatsen
 • De school past de dubbele contingentering toe

Inschrijvingen voor klassen 8 t.e.m. 12 (vanaf 2de leerjaar secundair)

Deze inschrijvingen kunnen vanaf woensdag 24 april 2019 vanaf 9 u op het secretariaat van de middelbare school. Ingang via de Eendrachtstraat 40.