Beste ouders

Vermoedelijk heeft u, via de media, al één en ander over de aanstaande wijziging van het inschrijvingsrecht voor het gewoon basisonderwijs en de onderhandelingen die hierover gevoerd worden tussen de Vlaamse regering en de LOP’s (lokale overlegplatformen onderwijs) vernomen.

Wat betekent dit nu concreet voor u?

  • De kalender aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 wijzigt en de data verschuiven naar later in het schooljaar. De juiste data zijn nu nog niet bekend. Van zodra de school deze van het LOP Gent krijgt, wordt u hierover langs deze weg op de hoogte gebracht.
  • Dit betekent dat, in afwachting van de nieuwe data, de eerder gemelde data van de inschrijvingsperiode voor broer/zus in het basisonderwijs komen te vervallen.