Zorg middelbare school

Onze school biedt aan leerlingen van de middelbare school bij wie door een bevoegd therapeut (logopedist) is vastgesteld dat er zich een probleem voordoet, de kans ondersteunende maatregelen aan te gaan met de school.  Zo bieden wij een aantal faciliteiten die moeten verhinderen dat alleen omwille van bv. dyslexie en/of dysorthografie teveel onvoldoendes op toetsen en taken worden gehaald. Deze ondersteunende maatregelen kunnen voor de leerling een hulp zijn die spanningen vermindert en ontmoediging voorkomt.

Net zoals andere scholen werken wij samen met een CLB: Vrij CLB regio Gent.

Vestiging Holstraat
Halvemaanstraat 96
9040 Sint-Amandsberg
Tel.: 09 277 84 00
info@vclbgent.be

Open van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:30 of na telefonische afspraak.

CLB-contactpersoon middelbare school: Linde Holvoet (psycholoog/pedagoog)