Vacatures

Hier vind je onze vacatures.

Vacature: VAKLEERKRACHT P.O. (m/v/x)

Onze middelbare school zijn op zoek naar een:

VAKLEERKRACHT PLASTISCHE OPVOEDING (m/v/x)

voor een lesopdracht van 8 lesuren
van 25 januari 2021 tot en met 2 april 2021
met eventuele verlenging tot het einde van het schooljaar

 

De kandidaat beschikt over:
o een subsidieerbaar diploma
o kennis van het vak P.O.
o interesse, opleiding of ervaring in de steinerpedagogie

De opdracht:
o 2 lestijden tekenen/schilderen in de 8e klas (1e graad middelbaar, 2e leerjaar)
o 2 lestijden schilderen in de 10e klas tso (2e graad middelbaar, 2e
leerjaar)
o 4 lestijden boetseren in de 11e klas aso (3e graad middelbaar, 1e
leerjaar)
o de lessen vallen op maandag en vrijdag

Wij verwelkomen graag iemand die met enthousiasme en motivatie voor het vak, de steinerpedagogie en de leerlingen deze opdracht wil opnemen. De kandidaat draagt eveneens mee verantwoordelijkheid over de schooltuin.
De school voorziet begeleiding, maar verwacht dat de kandidaat zelfstandig de
opdracht kan waarmaken.

Elke donderdag is er vergadering, deze maakt deel uit van de opdracht, alsook het vieren van de jaarfeesten, begeleiden van extra-murosactiviteiten, opendeurdagen, speelwachten, etc. Samenwerking met collega’s is een inherente vereiste bij deze opdracht.

Sollicitaties (motivatie + cv) voor 10 januari 2021 te
bezorgen aan: directiems@steinerschoolgent.be

Vacature: KANSEN-COÖRDINATOR-BRUGFIGUUR (m/v/x)

Keerpunt Freinetscholen West, middelbare IVG School Gent en Middelbare Steinerschool Vlaanderen, vestiging Gent zijn op zoek naar een:

KANSEN-COÖRDINATOR-BRUGFIGUUR (m/v/x)
i.f.v. ontwikkelingsachterstand door corona

voor een opdracht van 10 à 12 lesuren
van 18 januari 2021 tot het einde van het schooljaar

 

Stad Gent voorziet bijkomende middelen om de leer- of  ontwikkelingsachterstand bij leerlingen omwille van de coronacrisis weg te werken.

Vanuit OKO Gent (Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers) bundelen we met de drie middelbare scholen de krachten en zijn we op zoek naar een coördinator die de noden van de scholen in kaart kan brengen en oplossingsgericht de scholen assisteert bij het zoeken naar interne en externe hulp, o.a. door beroep te doen op het aanbod van het Onderwijscentrum Gent (OCG).

Wij verwelkomen graag iemand met pedagogische ervaring en/of kennis en sterke coördinerende en communicatieve vaardigheden.

De kandidaat beschikt over:
o een subsidieerbaar diploma
o ervaring en/of interesse in de pedagogische projecten van de scholen
o kennis van het Gentse onderwijsveld is een pluspunt
o praktijkervaring in een schoolomgeving is een meerwaarde

De opdracht:
o een deeltijdse opdracht, aantal uren te bepalen a.d.h.v. barema diploma
o extra handen voor extra leerbegeleiding o.b.v de gedetecteerde noden in de
standplaatsschool, aanklampend werken naar leerlingen toe en ondersteuning bij afstandsonderwijs.
o verbindingsrol tussen de andere scholen in de groep met het OCG, i.f.v. vraagcreatie / verhelderen van de leernoden en inzet extra mensen vanuit het OCG; hulp bij coaching van de extra via het OCG ingezette profielen

Plaats van tewerkstelling: Middelbare Steinerschool Vlaanderen – vestiging Gent, Kasteellaan 54, 9000 Gent.

Sollicitaties (motivatie + cv) voor 8 januari 2021 te
bezorgen aan: directiems@steinerschoolgent.be

Trui Vetters, coördinator Keerpunt Freinetscholen West
Bram De Rycke & Olivier Szafiro, directie middelbare IVG School Gent
Tom Weyn & Sylvie De Vogelaere, directie middelbare Steinerschool Gent