Vacatures

Hier vind je onze vacatures.

Vacature: VAKLEERKRACHT FRANS (m/v/x)

Onze middelbare school is op zoek naar een:

VAKLEERKRACHT Frans (m/v/x) voor een lesopdracht van 17 lestijden in de 2de graad en 3de graad aso-tso van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022

De kandidaat beschikt over:

 • een subsidieerbaar diploma
 • kennis van het vak Frans
 • ervaring in of kennis van de steinerpedagogie is een pluspunt

De opdracht:

 • 6 lestijden in de 9e klas ASO (2e graad middelbaar, 1e leerjaar)
 • 3 lestijden in de 10e klas ASO (2e graad middelbaar, 2e leerjaar)
 • 2 lestijden in de 9e klas TSO (2e graad middelbaar, 1e leerjaar)
 • 2 lestijden in de 10e klas TSO (2e graad middelbaar, 2e leerjaar)
 • 2 lestijden in de 11e klas TSO (3e graad middelbaar, 1e leerjaar)
 • 2 lestijden in de 12e klas TSO (3e graad middelbaar, 2e leerjaar)

Wij verwelkomen graag iemand die met enthousiasme en motivatie voor toneel, de steinerpedagogie en de leerlingen deze opdracht wil opnemen.

De school voorziet begeleiding, maar verwacht dat de kandidaat zelfstandig de opdracht kan waarmaken.

Elke donderdag is er vergadering, deze maakt deel uit van de opdracht, alsook het vieren van de jaarfeesten, begeleiden van extra-murosactiviteiten, opendeurdagen, speelwachten, etc. Samenwerking met collega’s is een inherente vereiste bij deze opdracht.

Sollicitaties (motivatie + cv) voor 16 juni te bezorgen aan: sylvie.de.vogelaere@steinerschoolgent.be

Vacature: VAKLEERKRACHT TUINBOUW (m/v/x)

Onze middelbare school is op zoek naar een:

VAKLEERKRACHT Tuinbouw (m/v/x) voor een lesopdracht van 12 lestijden in de 1ste graad van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022

De kandidaat beschikt over:

 • een subsidieerbaar diploma
 • kennis van het vak Tuinbouw
 • ervaring in of kennis van de steinerpedagogie is een pluspunt

De opdracht:

 • 12 lestijden in de 7e klas (1e graad middelbaar, 1e leerjaar)

Wij verwelkomen graag iemand die met enthousiasme en motivatie voor tuinbouw, de steinerpedagogie en de leerlingen deze opdracht wil opnemen. De kandidaat draagt eveneens mee verantwoordelijkheid over de schooltuin.

De school voorziet begeleiding, maar verwacht dat de kandidaat zelfstandig de opdracht kan waarmaken.

Elke donderdag is er vergadering, deze maakt deel uit van de opdracht, alsook het vieren van de jaarfeesten, begeleiden van extra-murosactiviteiten, opendeurdagen, speelwachten, etc. Samenwerking met collega’s is een inherente vereiste bij deze opdracht.

Sollicitaties (motivatie + cv) voor 30 juni te bezorgen aan: sylvie.de.vogelaere@steinerschoolgent.be

Vacature: VAKLEERKRACHT EXPRESSIE: KOKEN (m/v/x)

Onze middelbare school is op zoek naar een:

VAKLEERKRACHT Expressie Koken (m/v/x) voor een lesopdracht van 6 lestijden in de 1ste graad van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022

De kandidaat beschikt over:

 • een subsidieerbaar diploma
 • kennis van het vak Koken
 • ervaring in of kennis van de steinerpedagogie is een pluspunt

De opdracht:

 • 6 lestijden in de 7e en 8e klas (1e graad middelbaar, 1e leerjaar + 2e leerjaar)

Wij verwelkomen graag iemand die met enthousiasme en motivatie voor koken, de steinerpedagogie en de leerlingen deze opdracht wil opnemen.

De school voorziet begeleiding, maar verwacht dat de kandidaat zelfstandig de opdracht kan waarmaken.

Elke donderdag is er vergadering, deze maakt deel uit van de opdracht, alsook het vieren van de jaarfeesten, begeleiden van extra-murosactiviteiten, opendeurdagen, speelwachten, etc. Samenwerking met collega’s is een inherente vereiste bij deze opdracht.

Sollicitaties (motivatie + cv) zo snel mogelijk bezorgen aan: sylvie.de.vogelaere@steinerschoolgent.be

Vacature: Pedagogisch Gevolmachtigde Middelbare Steinerschool Vlaanderen vestiging Gent (m/v/x)

Onze middelbare school is op zoek naar een:

PEDAGOGISCH GEVOLMACHTIGDE Middelbare Steinerschool Vlaanderen vestiging Gent (m/v/x) vanaf 1 september 2021.

Middelbare Steinerschool Vlaanderen  (MSV), vestiging Gent, is op zoek naar een plaatselijk leidinggevende (M/V/X)

Elke leidinggevende van MSV werkt zowel plaatselijk als overkoepelend.

Plaatselijk, samen met een stuurgroep uit de eigen vestiging

 • stuur je de dagelijkse werking in de eigen vestiging aan;
 • draag je zorg voor de administratie van de vestiging in samenwerking met de administratief medewerker;
 • volg je de logistieke en financiële aspecten van de vestiging op in samenspraak met de financieel en logistiek verantwoordelijke;
 • implementeer je het gemeenschappelijk beleid in verband met pedagogie en kwaliteitszorg;
 • ben je verantwoordelijk voor de leerlingenbegeleiding en zorg én verzorg je de contacten met CLB en andere instanties;
 • voer je het personeelsbeleid in samenspraak met de directie van MSV;
 • ben je afgevaardigde van de pedagogisch directeur van MSV.

Overkoepelend, samen met de collega’s van de andere vestigingen en de pedagogische directeur

 • ben je lid van het beleidscollege van MSV;
 • realiseer je het gemeenschappelijke pedagogisch beleid;
 • ben je lid van bestuursorgaan van de inrichtende macht MSV vzw.

Profiel:

 • Je hebt een subsidieerbaar diploma.
 • Je inspireert, enthousiasmeert met aandacht voor een breed draagvlak.
 • Je geeft leiding vanuit het principe van gedeeld leiderschap.
 • Je hebt gedegen voeling met en kennis van de steinerpedagogie in theorie en praktijk, of je bent bereid je daarin te bekwamen.
 • Je hebt kennis en inzicht in de eindtermen en leerplannen van de steinerschool, of je bent bereid je daarin te bekwamen.
 • Je bent bereid en bekwaam om in een vlakke organisatiestructuur processen te voeren en te sturen.
 • Je bent bereid en bekwaam om administratief werk te delegeren en op te volgen.
 • Je communiceert duidelijk en werkt verbindend met alle geledingen van de school.

Aanbod:

 • Een voltijdse betrekking betaald in lerarenuren
 • Een functie met brede verantwoordelijkheid in een inspirerende school met veel dynamiek.

Je kandidatuur mail je ten laatste op 21 juni 2021 naar Thomas Vercauteren, waarnemend directeur (thomas.vercauteren@msv-vzw.be)

Vacature: Halftijds financieel en logistiek verantwoordelijke (m/v/x)

Onze middelbare school is op zoek naar een:

Halftijds financieel en logistiek verantwoordelijke (m/v/x) vanaf 1 september 2021

Jouw taak

 • Je maakt deel uit van het directieteam op vestigingsniveau en werkt mee aan de verdere uitbouw van de Gentse vestiging.
 • Je bent verantwoordelijk voor het financieel beleid van de vestiging:
  • Je werkt intensief samen met de boekhoudster en de financieel adviseur van de school.
  • Je volgt de leerlingenfacturatie op.
  • Je werkt een lange termijnplanning uit.
  • Je werkt nauw samen met de directie van de basisschool en met de verantwoordelijken van onze ondersteunende Oudervereniging.
 • Je bent verantwoordelijk voor de logistiek en infrastructuur van de vestiging:
  • Je werkt intensief samen met de technische dienst en de poetsdienst, in nauw overleg met de directie van de basisschool.
  • Je bent verantwoordelijk voor de verdere implementatie van het nieuwbouwproject. o Je werkt nauw samen met de lokale preventieadviseur op het vlak van veiligheidsbeleid.

Kennis en ervaring

 • Je beschikt over een degelijke financiële kennis;
 • Je beschikt over ervaring in algemene administratie
 • Kennis van en ervaring in het onderwijsveld is een pluspunt
 • Affiniteit met de steinerpedagogie is een pluspunt

Vaardigheden

 • Je hebt grote organisatorische kwaliteiten: maakt duidelijke afspraken, legt de nodige prioriteiten, werkt resultaatgericht en doelgericht, ordelijk, planmatig en nauwgezet
 • Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling
 • Je bent stressbestendig
 • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin

Jouw profiel

Je beschikt minimum over een bachelordiploma.

Verloning

Je wordt tewerk gesteld als administratief medewerker (18/36). Verloning volgens diploma op basis van de loonschalen van het Vlaams Onderwijs.

 

Sollicitaties met cv kunnen gestuurd worden naar directiems@steinerschoolgent.be, ten laatste op 15 juni 2021.