tso Bouw- en Houtkunde

Waarvoor staat het tso op de steinerschool?
Op de steinerschool hechten we veel belang aan een brede, algemene opvoeding. Dat is voor de tso-richting op onze school niet anders. Enkel de manier waarop we jongeren stimuleren in hun ontwikkeling verschilt. We willen het praktisch denken veel meer stimuleren in een brede technische richting bouw- en houtkunde met een klemtoon op duurzaamheid en ecologische bouwtechnieken, naast aandacht voor esthetiek en natuur.

Voor wie is deze richting?
Bouw- en houtkunde is een richting voor jongeren die op een andere, meer praktische manier willen leren en geïnteresseerd zijn in wiskundig en ruimtelijk denken. Ook voor diegenen die meer met hun handen aan de slag willen gaan, is de opleiding geschikt. Leerlingen leren er creatief en probleemoplossend denken, één of meerdere oplossingen uitwerken, analyseren en evalueren.

De meest logische vooropleiding voor de studierichting bouw- en houtkunde is de eerste graad A-stroom, al dan niet aan de steinerschool. Er is geen specifieke voorkennis nodig van toegepaste wetenschappen of bouw- en houtconstructies.

Hoe ziet de richting eruit?
Bouw- en houtkunde is een doorstromingsrichting die bestaat uit verschillende onderdelen:

 • technisch praktische vakken in het vakgebied bouw- en houtkunde
 • algemene vakken (waaronder talen, wiskunde en wetenschappen)
 • kunstvakken (waaronder muziek, koor, tekenen, schilderen en boetseren)

In de technisch praktische vakken staat het probleemoplossend denken centraal bij het maken van bouw- en houtconstructies. De klemtoon ligt vooral op het verwerven van eigen inzichten en op het zelf plannen, organiseren en uitwerken. Er wordt ook ruime aandacht besteed aan het bestuderen van praktische uitvoeringen: bijvoorbeeld bouw- en houtrealisaties, het veilig organiseren van de werkomgeving, enz.

Wat zijn de belangrijkste verschillen met tso-onderwijs op andere scholen?

 • Bouw- en houtkunde op de Steinerschool legt expliciet de klemtoon op duurzaamheid, ecologie, hernieuwbare grondstoffen, houtskeletbouw en passief bouwen.
 • Als enige tso-richting in Vlaanderen biedt bouw- en houtkunde op de steinerschool ook kunstzinnige vakken als muziek, koor, tekenen, schilderen, boetseren, koperslaan en houtsculptuur.
 • Leerlingen gaan al van in het eerste jaar vier volledige weken de praktijk in, zowel samen met de klas als in individuele stageweken.
 • We werken met kleine klassen van maximum 16 leerlingen, met veel ruimte voor eigen initiatieven.
 • Speeltijden, jaarfeesten, evenementen, sportdagen en sommige vakken (zoals kunst, lichamelijke opvoeding en koor) gaan samen door met leerlingen uit het aso.
 • Er is een nauwe opvolging door en band met de titularis en andere leraren.
 • Vooral in de derde graad werken we projectmatig; zo kunnen onderwerpen als energie, passiefhuis, bio-ecologie, “de nieuwe stad”, “het bouwen van morgen” centrale thema’s zijn voor enkele weken.
 • De eerste twee uren van elke dag is er periodeonderwijs. Een periode duurt drie weken, met op het einde een toets. Zo wordt er intensief en niet versnipperd gewerkt rond bepaalde (voornamelijk theoretische) leerstofonderdelen.
 • Ook de andere principes waarop het steineronderwijs gestoeld is, blijven uiteraard van toepassing in de tso-richting.

Meer vragen?
Neem gerust contact op met ons via tso@steinerschoolgent.be. Voor inschrijvingen kan u terecht bij Elke De Gussem via leerlingenadministratie@steinerschoolgent.be.

Lessentabel tso Bouw- en houtkunde