Projecten

Op 1 juli zijn de afbraakwerken op de basis- en de middelbare school begonnen. Dit zorgt ervoor dat een groot deel van de site nu een werf is en ook zal blijven het komende schooljaar.

Verbouwingswerken op de site van de lagere en middelbare school!

De gebouwen en infrastructuur van onze campus Steinerschool Gent (lager en middelbaar) zijn al ruime tijd aan vernieuwing toe. De recente goedkeuring van een aantal subsidiedossiers heeft ons, na lang wachten, eindelijk in staat gesteld een aantal verbouwings- en nieuwbouwprojecten op te starten. Graag hadden wij jullie zo omstandig mogelijk geïnformeerd over deze projecten, de planning en de te verwachten impact tijdens en na de werkzaamheden.

Het geheel van de geplande projecten zit ook vervat in een algemene toekomstvisie op de school binnen het bouwblok, dat uitgewerkt werd in samenwerking tussen de school, de architecten en Stad Gent. Hierbij trachten we, waar mogelijk, rekening te houden met de bezorgdheden van onze buren.

Middelbare Steinerschool

Architecten PERNEEL OSTEN ARCHITECTEN bv i.s.m. BACK Architectenbureau

Fase 2: afbraak blok R, nieuwbouw blok M en P, gedeeltelijke heraanleg speelplaats middelbare school:

  • Bouwaanvraag: goedkeuring: 2016
  • Werken: start 1 juli 2020 – najaar 2021

Fase 4: aanpak blok W en toneelzaal blok B, gedeeltelijke heraanleg speelplaats middelbare school:

  • Bouwaanvraag: indienen voorjaar 2021
  • Geplande werken: voorjaar 2023 – najaar 2024

 

Lagere Steinerschool

Architecten Compagnie – O architecten

Fase 1: afbraak en nieuwbouw van bestaande brandtrap blok A:

  • Bouwaanvraag: goedkeuring: 2019
  • Werken: start werken 1 juli 2020 – september 2020

Fase 3: afbraak en nieuwbouw klasgebouw blok O, interne aanpassingswerken blok A, heraanleg speelplaats lagere school:

  • Bouwaanvraag: indienen najaar 2020
  • Werken: voorjaar 2022 – najaar 2023

Voor vragen kan je terecht bij Sofie Van der Perre via directiems@steinerschoolgent.be.