Lessentabel middelbare school tso

We zijn verheugd om in september 2016 te starten met het pilootproject technisch secundair onderwijs (tso) Bouw- en houtkunde in het 1ste leerjaar van de 2de graad.

De lessentabel bevat vakken die op wekelijkse basis terugkeren op het weekrooster, vakken die in periodes worden gegeven en tevens vakken die ingericht worden als intra- of extra-murosweek. Een uur van de lessentabel dat ingericht wordt als intra of extra muros, staat niet op het weekrooster. Het aantal uren op de lessentabel is hierdoor in de meeste klassen iets hoger dan de effectieve uren op de weekrooster.

 

Lessentabel tso Bouw- en houtkunde
2de graad, 1ste en 2de leerjaar  
 BASISVORMING  lesuren
Cultuurbeschouwing  1
Aardrijkskunde  1
Engels  2
Frans  2
Geschiedenis  1
Lichamelijke Opvoeding  2
Nederlands  4
Natuurwetenschappen 3
Wiskunde 3
19
 SPECIFIEK GEDEELTE
Bouw-en houtwetenschappen  6
Exploratie  2
Techniek  4
12
 COMPLEMENTAIR GEDEELTE
Muzikale opvoeding  2
Plastische opvoeding  2
4
 KLASBEGELEIDING (titularisuur) 1
 Totale som 36