Lessentabel middelbare school tso

De lessentabel bevat vakken die op wekelijkse basis terugkeren in het weekrooster, maar ook vakken die in ochtendperiodes worden ingericht. Dit vak wordt dan drie weken lang de eerste twee uur van de dag onderwezen. Daarnaast hebben de tso-klassen telkens vier volledige intra- of extra-murosweken. Een uur van de lessentabel dat ingericht wordt als intra of extra muros, staat niet op het weekrooster. Het aantal uren op de lessentabel is hierdoor meestal iets hoger dan de effectieve uren op het weekrooster.

 

Lessentabel tso Bouw- en houtkunde
2de graad, 1ste en 2de leerjaar  
   lesuren
 TALEN
Engels  2
Frans  2
Nederlands (inclusief toneel in klas 10)  4
 WETENSCHAPPEN EN WISKUNDE
Aardrijkskunde  1
Informatica (enkel in klas 10)  1
Natuurwetenschappen (biologie, chemie, fysica)  3
Wiskunde  3
 MAATSCHAPPIJ
Cultuurbeschouwing  1
Geschiedenis  1
 BEWEGING
Lichamelijke Opvoeding   2
 KUNST
Esthetica  1
Muziek  1
 Koor / Orkest  1
Plastische opvoeding: tekenen (enkel in klas 9)  1
Plastische opvoeding: schilderen (enkel in klas 10) 
1
Koperbewerking (enkel in klas 10)  1
 PROJECTWEKEN, STAGES EN WERKWEKEN
Natuurbeheer – bosbouw (enkel in klas 9)  1
Landmeten (enkel in klas 10)  1
Werkweek bouw- en hout  2
Bouw- en houtstage (individueel)  1
 PRAKTIJK
Praktijk bouw- en hout  3
Waarnemingstekenen  1
Meetkundig tekenen  1
Toegepaste fysica  1
Materiaalleer, constructieleer, werkvoorbereiding  1
 EXTRA
 Titularisuur  1