Lessentabel middelbare school aso

De lessentabel bevat vakken die op wekelijkse basis terugkeren op het weekrooster, vakken die in periodes worden gegeven en tevens vakken die ingericht worden als intra of extra muros.

Een uur van de lessentabel dat ingericht wordt als intra of extra muros, staat niet op het weekrooster dat uw kind op 1 september meekrijgt. Het aantal uren op de lessentabel, die hieronder wordt weergegeven, is hierdoor in de meeste klassen iets hoger dan de effectieve uren op de weekrooster.

In het algemeen secundair onderwijs (aso) wordt er maximum 3 uren ingericht als intra of extra muros, in klas 12 maximum 4 uren.

Via de link krijgt u een overzicht van de intra of extra-murosweken.

De keuzevakken in het 2de leerjaar (uitdoofscenario schooljaar 2019-2020) en keuzevakken in de 3e graad maken individuele varianten in de lessentabel mogelijk.

De modernisering van het secundair onderwijs heeft ervoor gezorgd we een kleine wijziging hebben aangebracht in onze lessentabel voor het 1e middelbaar (klas 7). De keuzevakken verdwijnen vanaf schooljaar 2019-2020 en zullen vervangen worden door twee uur atelier. Dit zal twee uur per week ingericht worden en focussen op hoofd, hart én handen. Elke leerling zal daarbij een derde van het jaar taalatelier krijgen, een derde textielatelier (vilten) en een derde techniekatelier (fietsatelier en koken). Er hoeft dus niet meer gekozen te worden.
 
Zoals op elke school bestaat ook onze lessentabel uit 27 uur basisvorming en 5 uur differentiatiegedeelte. Dit laatste is niet expliciet zichtbaar in de tabel op de website, maar de volgende vakken vallen onder dit gedeelte: 
– 1 uur wiskunde
– 1 uur Nederlands
– 1 uur houtbewerking
– 2 uur atelier
 
Dit wilt zeggen dat we in deze vijf lesuren expliciet gaan differentiëren. Uiteraard gebeurt dit ook in de vakken binnen de basisvorming. Heeft u meer vragen over deze wijziging in de lessentabel? Aarzel dan niet om contact op te nemen.
 

1ste jr

klas 7

2de jr

klas 8

3de jr

klas 9

4de jr

klas 10

5de jr

klas 11

6de jr

klas 12

 TALEN
Engels    2  2  2  2  2 of 3  2
Frans    3  3  3  3  4  3 of 4
Latijn    0 of 2
Nederlands  4  4  4  4  4  5,5
Nederlands / Toneel  1 1 1 2
  WETENSCHAP en WISKUNDE
Aardrijkskunde   1  1  1  1  1  1
Biologie   1  1  1  1  2  1
Chemie   1 1 1  1  1
Techniek / Fysica   1 2 1,5 1   1  1
Informatica   1
Wiskunde   5  5  4  4  4  4
 EXPRESSIE
Tuinbouw  2
Hout  1 1
Handwerk  1
 ATELIER
Taal / Textiel / Techniek  2
 KUNST en TECHNISCHE CREATIE
Esthetica   1,5  1  1  1
Expressie   3  3  3 2 of 3
Muziek / Koor    2  2 of 4  3  3  2 of 3 2 of 3
Plastische opvoeding   2  2  2  1,5 1 of 2 1 of 2
Techniek   1 of 3
 MAATSCHAPPIJ
Cultuurbeschouwing   1  1  1  1  1  1
Maatschappij    1  1
Geschiedenis   2  2  1,5  1,5  1,5  2
 LICHAMELIJKE OPVOEDING  2  2  2  2  2  2
 EXTRA MUROS / STAGE  1  1  2  2  2  2
 TITULARISUUR  1  1  1 1 1  1

 

Om tegemoet te komen aan de toenemende verscheidenheid aan interesses, krijgen de leerlingen van de derde graad aso naast de algemene basis, de mogelijkheid om eigen accenten te leggen. Via keuzevakken kan de inhoud van het lesprogramma naar keuze worden bijgekleurd.

Keuzevakken in klas 11: Engels toneel, extra uur muziek, grafisch werk

Keuzevakken in klas 12: Franse conversatie, extra uur muziek, portrettekenen, steenkappen