Kleuters

In de peuterklassen zitten ongeveer 15  kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud bijeen.

In de kleuterklassen zitten ongeveer 20-25 kinderen tussen 4 en ongeveer 7 jaar oud bijeen.

In een geborgen sfeer wordt heel veel belang gehecht aan ritme, regelmaat en structuur. Zij zijn de ideale voedingsbodem voor vertrouwen en houvast bij het jonge kind. Tijdens deze ontwikkelingsfase speelt nabootsing een heel belangrijke rol: het samenspel van jongere en oudere kinderen in de klas en het voorbeeld van de leerkracht zijn hier zeer waardevol. Bij de klasactiviteiten is er veel ruimte voor fantasie. Hier vind je geen les- of ontwikkelingsmethoden. Tijdens het vrij en geleid spel bieden de kleuterleerkrachten de kinderen datgene aan waar zij op dat moment aan toe zijn: door kunstzinnige activiteiten, handvaardigheidstechnieken, huishoudelijke taakjes, liederen, kringspelletjes, vingerrijmpjes belanden de kleuters ongedwongen en vol overgave in de wereld van de fantasie.

Schooluren