Kinderopvang

Na de schooluren kunnen de kinderen van de peuterklassen, kleuterklassen en onderbouw tot ten laatste 18u terecht in de kinderopvang op school. De naschoolse kinderopvang is voorzien iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en start bij het belsignaal om 15.05u. Op woensdagnamiddag is er geen opvang voorzien.

De naschoolse kinderopvang sluit aan bij het pedagogisch project van de school.

Vier vaste medewerkers verzorgen, verdeeld over drie groepen de opvang.

Wilt u uw kind graag inschrijven voor de naschoolse kinderopvang, dan kan u bij hen terecht. Zij geven u ook graag verdere informatie over de werking.

peuteropvang

Peuters en kleuters

Opvang van prille peuters bij onthaalouders

Al voorziet de school in de opvang van prille peuters, voor de opvang van de jongste kindjes geven wij toch nog steeds de voorkeur aan de huiselijke sfeer die onthaalouders kunnen bieden. Bekijk dus eerst of uw kindje terecht kan bij één van hen.

 

 

 

Opvang van peuters en kleuters in de naschoolse kinderopvang

Wanneer de school uit is, blijvenkleuteropvang de peuters en kleuters in de kleutertuin. De opvangjuffen verzamelen de kinderen daar bij het begin van de opvang. De peuters gaan mee met juf Sylvia, de kleuters met juf Kristel. Beide opvangjuffen starten de opvang met een eetmoment. De kinderen eten een van thuis meegebracht boterhammetje, krijgen een maïskoek en er wordt drinkwater beschikbaar gesteld. Daarna kunnen de kinderen naar hartenlust spelen tot hun ouders hen komen ophalen. Zodra het weer het toelaat, eten en spelen de peuters en kleuters zoveel mogelijk allen buiten in de kleutertuin. Bij koud, te nat weer gaan de kinderen naar de opvangklasjes van hun leeftijdsgroep.

 

Onderbouwonderbouw

Leerlingen van de onderbouw die in de opvang blijven, melden zich bij de start van de opvang aan bij de opvangjuf in het opvangklasje. In de opvang kunnen de kinderen vrij binnen en buiten spelen, knutselen en handwerkjes maken in een gezellige sfeer tot hun ouders hen ophalen. Er wordt ook ruimte voorzien voor het maken van huiswerk.

Om 16u eten de kinderen allemaal samen fruit en boterhammen, meegebracht van thuis.

 

 

Inschrijving

  • Weet u bij inschrijving in de school al dat u gebruik wenst te maken van de kinderopvang, dan kunt u op de inschrijvingsformulieren het luik ‘kinderopvang’ alvast invullen.
  • De eerste keer dat uw kind naar de opvang komt informeert u de opvangjuf welke dag(en) uw kind naar de opvang zal komen.
  • U krijgt van de opvangjuf ook het inschrijvingsformulier van de kinderopvang. Bezorg dit zo snel mogelijk ingevuld terug.
  • U krijgt van de opvangjuf eveneens het huishoudelijk reglement van de kinderopvang mee. Daarop staat alle informatie over de werking en de tarieven, alsook de telefoonnummers van de opvangjuffen.

Tarieven 2018-2019

Het inschrijvingsgeld voor kinderen die frequent naar de opvang komen, bedraagt € 50 per gezin per schooljaar. Dit bedrag wordt bij de eerste factuur aangerekend.

Peuters die vanaf januari instromen betalen een éénmalige inschrijvingskost van 25 euro.

Ouders die sporadisch gebruik willen maken van de kinderopvang kunnen er voor kiezen niet in te schrijven. Zij betalen dan geen inschrijvingsgeld maar wel de dubbele dagprijs (onderstaande dagprijs x 2). Deze optie kan u aanvinken op het inschrijvingsformulier van de kinderopvang.

De dagprijs van de opvang bij inschrijving bedraagt voor peuters, kleuters en onderbouw op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag:

vanaf 15.05 tot 16.05    € 4.10
vanaf 15.05 tot 16.35    € 4.85
vanaf 15.05 tot 17.05    € 5.60
vanaf 15.05 tot 17.35    € 6.35
vanaf 15.05 tot 18.00    € 7.10

Indien u uw kind niet op tijd ophaalt, nl. na 18u, dan wordt u 10 euro hiervoor aangerekend.

Het moment dat u met uw kind uit de opvang vertrekt, meldt u dit aan de opvangjuf. De juf registreert digitaal (met een scanner) het vertrekuur van uw kind. Op basis hiervan wordt de maandelijkse factuur opgemaakt.

Bovenstaande prijzen worden aangerekend voor de eerste twee kinderen uit het gezin. Vanaf het derde kind betaal je de kortingsregeling zoals wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement.

U ontvangt maandelijks de factuur van de kinderopvang per e-mail.

Wie gebruik wil maken van het sociaal tarief, bezorgt een document ‘omniostatuut’ (via het ziekenfonds), een document van ‘verhoogde tegemoetkoming’ of een attest voor aanvraag van sociaal tarief (via het OCMW, de thuisbegeleidingsdienst, dienst pleegzorg,het CAW…). Het sociaal tarief bedraagt € 0,50 per kind en per half uur.

De bedragen van de kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar. In het laatste trimester van het schooljaar ontvangt u van de school een fiscaal attest van de effectief betaalde bedragen van het vorige kalenderjaar.