Inschrijven middelbare school

Aanmeldingen en inschrijvingen in de middelbare school

(in de loop van september 2017 wordt de informatie aangepast naar schooljaar 2017-2018)

Aandachtspunten voor elke geïnteresseerde

Kom op onze infomomenten

Hier kunt u het Pedagogisch project middelbare school en het Schoolreglement middelbare school raadplegen.

Inschrijven in de zevende klassen (1ste jaar secundair)

1. Voorrangsperiode voor broers, zussen en kinderen van personeel

van 6 februari t.e.m. 24 februari 2017: melden bij Els Meyns. Onmiddellijke inschrijving is mogelijk, na telefonische afspraak en met identiteitskaart (of kids-ID, of geboortepas + isi+-kaart) van uw kind en eventueel bewijs van het ‘recht op een studietoelage’ van uw kind voor dit of vorig schooljaar. Indien uw kind ons niet bekend is via een steinerschool maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

2. Telefonische aanmelding voor alle andere geïnteresseerden voor klas 7 (= 1ste leerjaar A)

op zaterdag 11 maart 2017, tussen 10 u en 14 u. Om de telefonische aanmelding vlot te laten verlopen, dringen wij erop aan om uw kind vooraf digitaal te registreren via het registratieformulier.

Telefonische oproep op het nummer 078 151 888 (zonaal tarief):

  • Niet bellen via Skype of met privénummer want dan wordt het oproepnummer niet geregistreerd.
  • De volgorde van het telefonisch aanmelden bepaalt de chronologie op de lijst van de INDICATOR-/NIET-INDICATORleerlingen (2 aparte lijsten).

Voor kinderen die ons niet via een steinerschool bekend zijn, organiseren wij een kennismakingsgesprek. 

3. Bekendmaking van de resultatenordening binnen de 4 werkdagen aan de ouders (13 maart – 16 maart 2017)

4. Omzetten van een toegangsticket naar een inschrijving klas 7 (= 1ste leerjaar A)

De inschrijving is pas officieel als de aanmelding wordt omgezet door zich persoonlijk (ouder of familielid) in te schrijven op school, na telefonische afspraak met Els Meyns, in de periode van 17 maart – 21 april 2017.

Het inschrijvingsregister blijft vanaf die datum geopend. De middelbare steinerschool streeft naar een gezonde sociale mix met een verhouding van 25% INDICATOR- tot 75% NIET-INDICATORleerlingen (meer info vindt u onder de titel ‘Nodige documenten…’, verderop op deze pagina).

Het inschrijvingsregister wordt ondertekend (validering van de inschrijving). Ofwel krijgt u een officieel inschrijvingsdocument mee, of een document van niet-gerealiseerde inschrijving (wachtlijst). Ouders op de wachtlijst worden chronologisch opgebeld van zodra een gerealiseerde inschrijving schriftelijk wordt opgezegd en de wachtlijst dus opschuift.

Nodige documenten bij de inschrijving in de zevende klassen (1ste jaar secundair)

Zorg dat u bij de fysieke inschrijving de volgende documenten bij u hebt!

  • identiteitskaart (of kids-ID, of geboortepas + isi+-kaart) van uw kind.
  • indien u aan één van de twee sociale mix INDICATORen voldoet, dient u dit te staven:
    – een bewijs van het ‘recht op een studietoelage’ van uw kind voor dit of vorig schooljaar. De inschrijving is pas definitief bij het afgeven van een geldig bewijs.
    – de tweede sociale mix indicator ‘moeder geen diploma secundair onderwijs’ kan men in vertrouwen aanduiden.

Inschrijvingen voor klassen 8 t.e.m. 12 (vanaf 2de jaar secundair)

Deze inschrijvingen kunnen vanaf dinsdag 18 april 2017, vanaf 9 u op het secretariaat van de middelbare school. Onmiddellijke inschrijving is mogelijk met identiteitskaart van het kind. Om de inschrijving vlot te laten verlopen, dringen wij erop aan om uw kind vooraf digitaal te registreren via het registratieformulier.

Na de ondertekening van het inschrijvingsregister (chronologische volgorde) ontvangt u als kandidaat een inschrijvingsdocument of een document van niet-gerealiseerde inschrijving (wachtlijst). Ouders op de wachtlijst worden chronologisch opgebeld van zodra een gerealiseerde inschrijving schriftelijk wordt opgezegd en de wachtlijst dus opschuift. De chronologie van de wachtlijst blijft bestaan tot 10 oktober 2017.

Indien het kind ons niet bekend is via een steinerschool gelieve vooraf telefonisch contact op te nemen met Els Meyns, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie, dan sturen we u een infopakket. Na inschrijving maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek na 30 juni.

Alle contacten lopen via Els Meyns, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie. Zij is bereikbaar via e-mail (voornaam.naam@steinerschoolgent.be) of op het rechtstreeks telefoonnummer 09 235 28 02, op weekdagen tussen 9 u en 12 u, uitgezonderd op maandag, dan enkel van 13u tot 16u.