Inschrijven middelbare school

Aandachtspunten voor elke geïnteresseerde

U bent welkom op onze infomomenten

  • zaterdag 23 november 2019: PEDAGOGISCHE STAND over de basis- en middelbare school op onze jaarlijkse geschenkenbeurs de BAZAR.
  • woensdag 11 maart 2020 om 20 u: INFOAVOND 1ste graad enkel voor de ouders met interesse in de 1ste graad (deze avond is niet geschikt voor de kinderen!)
  • zaterdag 21 maart 2020 van 13.30 tot 16.30 u: OPENDEURNAMIDDAG voor de ouders en kinderen met interesse in de middelbare school, inclusief infosessies en demolessen; ‘Groene school in de stad: kennismaking met de keuzemogelijkheden voor uw kind’. Vanaf 11 maart kunt u met uw vragen i.v.m. het programma terecht via info@steinerschoolgent.be
  • maandag 18 mei 2020 om 20 u: INFOAVOND middelbare school enkel voor de ouders met interesse in de middelbare school (deze avond is niet geschikt voor de kinderen!)

 

Hier kunt u het Pedagogisch project middelbare school en het Schoolreglement middelbare school raadplegen.

Hier kunt u het filmpje over de nieuwe aanmeldingsprocedure raadplegen.

 

Inschrijven in de zevende klassen (1ste jaar secundair)

Beste ouder

Volgend schooljaar zet uw kind de stap van het lager naar het secundair onderwijs!

Wenst u uw zoon of dochter in te schrijven in een Gentse secundaire school voor het schooljaar 2020-2021? Meld hem of haar dan eerst aan via het online aanmeldingssysteem. Met dit systeem hoeft u niet meer aan een school te kamperen en worden alle vrije plaatsen op een transparante en objectieve manier verdeeld.
Alle Gentse secundaire scholen en enkele scholen uit de randgemeenten nemen deel.

Deze brochure 2019-2020 beantwoordt al uw vragen over het aanmelden en inschrijven van uw kind. Hoe maakt u een keuze uit alle scholen, hoe meldt u uw kind precies aan, wanneer zijn de inschrijvingen en nog veel meer…

Wat betekent dit nu concreet voor u?

 • De school past de dubbele contingentering toe
 • Onze school volgt de centraal vastgelegde tijdslijn voor aanmelden en inschrijven:
  • 30 maart (12u) tot en met 24 april (12u) 2020: elektronische aanmeldingsperiode voor alle leerlingen, inclusief voor kinderen van personeel en broers en zussen. Schrijft u zich in met voorrangsrecht broer/zus en kinderen van personeel in de middelbare school, dan moet u dit vermelden.
  • 20 mei 2020 (late namiddag): communicatie naar de ouders i.v.m. de elektronische aanmeldingsperiode
  • 25 mei tot en met 12 juni 2020: omzetten van het ticket in een inschrijving; op maandagvoormiddag 25 mei 2020 kunt u met een toegangsticket zonder afspraak uw kind komen inschrijven vanaf 8.30 u tot 12 u. 

Zorg dat u bij de fysieke inschrijving de volgende documenten bij u hebt:

 • identiteitskaart van uw kind (of kids-ID of geboortepas + isi+-kaart).
 • eventuele bewijsstukken die kunnen staven dat uw kind aan één van de volgende twee ‘sociale mix indicatoren’ voldoet:
  • een bewijs van het ‘recht op een studietoelage’ van uw kind voor dit of vorig schooljaar. De inschrijving is pas definitief bij het afgeven van een geldig bewijs.
  • de tweede sociale mix indicator ‘moeder geen diploma secundair onderwijs’ kan men in vertrouwen aanduiden.

Om de inschrijving vlot te laten verlopen, dringen wij erop aan om uw kind vooraf digitaal te registreren via het registratieformulier voor klas 7.

25 mei 2020 vanaf 9 u: startdatum voor de inschrijvingen voor de resterende vrije plaatsen

Tot binnenkort!

 

Inschrijvingen voor klassen 8 t.e.m. 12 (vanaf 2de leerjaar secundair)

Deze inschrijvingen kunnen vanaf maandag 25 april 2020 vanaf 9 u op het secretariaat van de middelbare school. Ingang via de Eendrachtstraat 40. Op woensdagvoormiddag 24 april kunt u zonder afspraak uw kind komen inschrijven vanaf 9 u tot 12 u.

Zorg dat u bij de fysieke inschrijving de identiteitskaart van uw kind bij u hebt!

Om de inschrijving vlot te laten verlopen, dringen wij erop aan om uw kind vooraf digitaal te registreren via het registratieformulier voor klas 8-12.

Na de ondertekening van het inschrijvingsregister (chronologische volgorde) ontvangt u als kandidaat een inschrijvingsdocument of een document van niet-gerealiseerde inschrijving (wachtlijst). Ouders op de wachtlijst worden chronologisch opgebeld van zodra een gerealiseerde inschrijving schriftelijk wordt opgezegd en de wachtlijst dus opschuift.

Indien het kind ons niet bekend is via een steinerschool gelieve vooraf telefonisch contact op te nemen met Els Meyns, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie, dan sturen we u een infopakket. Na inschrijving maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek na 30 juni.

Alle contacten lopen via Els Meyns, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie. Zij is bereikbaar via e-mail (voornaam.naam@steinerschoolgent.be) of op het rechtstreeks telefoonnummer 09 235 28 02, op weekdagen tussen 9 u en 12 u, uitgezonderd op maandag, dan enkel van 13u tot 16u.