Inschrijven middelbare school

Aandachtspunten voor elke geïnteresseerde

U bent welkom op onze infomomenten

 • woensdag 27 februari 2019 om 20 u: INFOAVOND 1ste graad voor de ouders met interesse in de 1ste graad
 • zaterdag 16 maart 2019 van 13.30 tot 17u: EXPLORATIENAMIDDAG 1ste graad voor de ouders en kinderen met interesse in de 1ste graad, inclusief infosessies en demolessen; ‘Groene school in de stad: kennismaking met de keuzemogelijkheden voor uw kind’. Vanaf 1 maart kunt u met uw vragen i.v.m. het programma terecht via info@steinerschoolgent.be
 • zaterdag 11 mei 2019: OPENDEURDAGNAMIDDAG met nadruk op 2de en 3de graad, inclusief infosessies en demolessen tso Bouw- en houtkunde, meer info: tso@steinerschoolgent.be

Hier kunt u het Pedagogisch project middelbare school en het Schoolreglement middelbare school raadplegen.

Hier kunt u het filmpje over de nieuwe aanmeldingsprocedure raadplegen.

Inschrijven in de zevende klassen (1ste jaar secundair)

Voor het vastleggen van de inschrijvingsdata volgt de school de richtlijnen van het decreet inschrijvingsrecht en de afspraken die hieruit volgen binnen het Lokaal Overlegplatform.

Beste ouders

Vermoedelijk heeft u, via de media, al één en ander over de aanstaande wijziging van het inschrijvingsrecht voor het gewoon middelbaar onderwijs, nl. klas 7 (= 1ste leerjaar A)  en de onderhandelingen die hierover gevoerd worden tussen de Vlaamse regering en de LOP’s (lokale overlegplatformen onderwijs) vernomen.

Wat betekent dit nu concreet voor u?

 • De school is verplicht om de inschrijvingen te organiseren via een digitaal aanmeldingssysteem.
 • De school volgt de centraal vastgelegde tijdslijn voor aanmelden en inschrijven:
  • 1 april (12u) tot en met 26 april (12u) 2019: elektronische aanmeldingsperiode voor alle leerlingen, inclusief voor kinderen van personeel en broers en zussen. Schrijft u zich in met voorrangsrecht broer/zus en kinderen van personeel in de middelbare school, dan moet u dit vermelden.
  • 13 mei 2019 (late namiddag): communicatie naar de ouders i.v.m. de elektronische aanmeldingsperiode
  • 15 mei tot en met 7 juni 2019: omzetten van het ticket in een inschrijving; op woensdagvoormiddag 15 mei kunt u met een toegangsticket zonder afspraak uw kind komen inschrijven
   vanaf 9 u tot 12 u.
  • 15 mei 2019 vanaf 9 u: startdatum voor de inschrijvingen voor de resterende vrije plaatsen
 • De school past de dubbele contingentering toe

Inschrijvingen voor klassen 8 t.e.m. 12 (vanaf 2de leerjaar secundair)

Deze inschrijvingen kunnen vanaf woensdag 24 april 2019 vanaf 9 u op het secretariaat van de middelbare school. Ingang via de Eendrachtstraat 40. Op woensdagvoormiddag 24 april kunt u zonder afspraak uw kind komen inschrijven vanaf 9 u tot 12 u.

Zorg dat u bij de fysieke inschrijving de identiteitskaart van uw kind bij u hebt!

Om de inschrijving vlot te laten verlopen, dringen wij erop aan om uw kind vooraf digitaal te registreren via het registratieformulier voor klas 8-12.

Na de ondertekening van het inschrijvingsregister (chronologische volgorde) ontvangt u als kandidaat een inschrijvingsdocument of een document van niet-gerealiseerde inschrijving (wachtlijst). Ouders op de wachtlijst worden chronologisch opgebeld van zodra een gerealiseerde inschrijving schriftelijk wordt opgezegd en de wachtlijst dus opschuift.

Indien het kind ons niet bekend is via een steinerschool gelieve vooraf telefonisch contact op te nemen met Els Meyns, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie, dan sturen we u een infopakket. Na inschrijving maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek na 30 juni.

Alle contacten lopen via Els Meyns, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie. Zij is bereikbaar via e-mail (voornaam.naam@steinerschoolgent.be) of op het rechtstreeks telefoonnummer 09 235 28 02, op weekdagen tussen 9 u en 12 u, uitgezonderd op maandag, dan enkel van 13u tot 16u.