Inschrijven basisschool

Aandachtspunten voor elke geïnteresseerde

U hebt interesse in onze school voor uw kind?
Gezien het specifieke karakter van het steineronderwijs vinden wij het heel belangrijk dat u zich, voorafgaande aan een inschrijving, goed informeert over ons pedagogisch project. Om u hiertoe de mogelijkheid te geven organiseert de school verschillende infomomenten (vooraf inschrijven is niet nodig):

 • woensdag 25 maart 2020 om 13 uur: INFORMATIENAMIDDAG over de basisschool (kleuter- en lagere school) GAAT NIET DOOR.
 • maandag 4 mei 2020 om 20 uur: KENNISMAKINGSAVOND met de klaspraktijk in de kleuterschool
 • zaterdag 9 mei 2020: OPEN DEUR VOORMIDDAG

Wenst u door ons op de hoogte gebracht te worden van onze infomomenten en opendeurdagen in de basisschool (kleuter en lager), dan kunt u ons contacteren via het interesseformulier.

Hier kunt u het Pedagogisch project basisschool en het Schoolreglement basisschool 2018-2019 raadplegen.

Vermoedelijk heeft u, via de media, al één en ander over de aanstaande wijziging van het inschrijvingsrecht voor het gewoon basisonderwijs en de onderhandelingen die hierover gevoerd worden tussen de Vlaamse regering en de LOP’s (lokale overlegplatformen onderwijs) vernomen.

Wat betekent dit nu concreet voor u?

 • De school is verplicht om de inschrijvingen te organiseren via een digitaal aanmeldingssysteem.
 • De school volgt de centraal vastgelegde tijdslijn voor aanmelden en inschrijven:
  • 2 maart – 31 maart 2020: elektronische aanmeldingsperiode voor alle overige leerlingen. Schrijft u zich in met voorrangsrecht broer/zus en kinderen van personeel in de basisschool, dan moet u dit vermelden.
  • 30 april 2020: communicatie naar de ouders i.v.m. de elektronische aanmeldingsperiode
  • 4 mei – 26 mei 2020: omzetten van het ticket in een inschrijving
  • 29 mei 2020: startdatum voor de inschrijvingen voor de resterende vrije plaatsen
 • De school past de dubbele contingentering toe

Specifiek voor de kleuterafdeling:

Alle kinderen geboren in 2017 kunnen ingeschreven worden, ook al zijn ze nog geen 2,5 jaar.

De kinderen in de kleuterschool worden samengebracht in twee leeftijdsgroepen:
 • peuterklas voor de 2,5 tot 4-jarigen
 • kleuterklas voor de 4-jarigen tot overstap naar klas 1
Wij hanteren 7 instapmomenten (het instapmoment is het tijdstip waarop uw kind voor het eerst naar school gaat). Kinderen die 2,5 jaar geworden zijn:
 • vóór 1 maart 2017 stappen in na de zomervakantie
 • vóór 6 mei 2017 stappen in na de herfstvakantie
 • vóór 8 juli 2017 stappen in na de kerstvakantie
 • vóór 1 augustus 2017 stappen in op 1 februari
 • vóór 19 augustus 2017 stappen in na de krokusvakantie
 • vóór 16 oktober 2017 stappen in na de paasvakantie
 • vóór 14 november 2017 stappen in na Hemelvaartsdag

Ouders kunnen, in overleg met de school, er voor kiezen om hun kind niet op het eerste instapmoment te laten instappen, maar op een later moment.

Wij verwachten dat het kind overdag zindelijk is wanneer het de kleuterschool instapt.

Specifiek voor de lagere school:

Kinderen die overstappen van de kleuterschool naar het 1ste leerjaar hoeven niet opnieuw ingeschreven te worden. De inschrijving betreft alleen kinderen die nog niet bij ons op school zijn.

Alle contacten lopen via Marion Otto, de verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie. Zij is bereikbaar via e-mail (voornaam.naam@steinerschoolgent.be) of op het rechtstreeks telefoonnummer 09 235 78 14, op maandag en dinsdag (8 uur tot 12 uur, van 13 uur tot 16 uur) en op donderdag van 8 uur tot 12 uur.