Frontpage rechts onder (In de kijker)

In de kijker

 

Vrije plaatsen in de peuterklas

De basisschool heeft nog enkele plaatsen vrij voor kinderen die geboren zijn in 2015, geboortedatum moet zich situeren van 23/4/2015 tot en met 31/12/2015.

Heeft u recht op een schooltoelage?

Voor het komende schooljaar 2017-2018 kunnen ouders vanaf begin augustus opnieuw een school- of studietoelage aanvragen. Dat kan digitaal of via een papieren formulier. Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe aanvraag in te dienen. De afdeling School- en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar mensen aan met de vraag of zij ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hen hierbij een vooraf ingevuld formulier. Ouders moeten dit formulier enkel nog nakijken, eventueel verbeteren en terugsturen.

Meer informatie vindt u op de onderwijswebsite via schooltoelage

 

 

Onze Facebookpagina