Antroposofie

Bij het lesgeven gaan leraren uit van het antroposofisch mensbeeld, zij onderwijzen dit mensbeeld echter niet. Twaalfdeklassers die de steinerschool na misschien wel 15 jaar steinerpedagogie verlaten kunnen geen theoretische uiteenzetting geven over deze pedagogie noch over de antroposofie. Ze kunnen enkel vertellen hoe het er in de praktijk op een steinerschool aan toegaat. Met andere woorden: een school is geen steinerschool omdat er een vak ‘Steiner’ wordt onderwezen, maar omdat er elke dag opnieuw vanuit de antroposofische bezieling wordt gewerkt.