Rondleidingen op school niet toegelaten
De inschrijvingen voor volgend schooljaar komen eraan. Voor bezoeken, rondleidingen, infomomenten… voor ouders die je in dat kader mogelijk plant de komende weken, geldt tot nader order de richtlijn rond derden op school: die mogen enkel aanwezig zijn voor zover dat noodzakelijk is om de leerplandoelstellingen te behalen. Dat betekent concreet dus dat deze activiteiten niet fysiek kunnen plaatsvinden op school.

Momenteel is het onzeker of de infoavond op 9 februari en de snuffeldag op 18 maart op school kunnen doorgaan.

Mail gerust naar leerlingenadministratiems@steinerschoolgent.be  indien er nog vragen zijn.