Paasvakantie van 29 maart tot en met 18 april 2021.

Lessen geschorst vanaf maandag 29 maart

Op 24 maart heeft het Overlegcomité beslist dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

De paasvakantie zal verlengd worden: alle scholen (lager-, secundair-, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs) openen opnieuw op maandag 19 april tot de paasvakantie.

Concreet betekent dit dat:

  • er pas vanavond (vrijdag 26 maart) uitsluitsel kan geven worden of de kleuters van de steinerschool volgende week naar de klas kunnen komen; en of er noodopvang wordt voorzien.
  • in het lager en secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs de lessen zowel fysiek als digitaal geschorst zijn.
Wat na de paasvakantie?

De situatie wordt op de voet gevolgd. Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie is het streefdoel dat alle leerlingen van het basis- en secundair onderwijs vanaf maandag 19 april opnieuw 100% contactonderwijs volgen.