“Bekendmaking CLB-werking coronatijd”

Je bent een leerling en je maakt je zorgen over …
– het online les volgen en alle taken die je tijdig moet indienen,
– de terugkeer naar school en hoe dat dan precies zal verlopen,
– je rapport op het einde van het schooljaar, en of je wel zal mogen overgaan,
– je gevoel van eenzaamheid: je mist je vrienden en alle leuke dingen die anders op school gebeuren,
– de spanningen en ruzies die er thuis soms zijn, nu iedereen altijd in huis is,
– hoe het verder zal gaan met dat Corona-virus. Het maakt je een beetje bang
– hoe de zomervakantie er zal uitzien … wat zal je dan mogen doen,
– de opstart van volgend schooljaar. Zal je wel alles geleerd hebben om naar een volgend jaar te gaan,
– …

Je bent ouder en je maakt je zorgen over …
– hoe je je kind(eren) kan helpen bij de opdrachten voor school, terwijl je zelf misschien ook moet werken,
– de manier waarop je kind(eren) met deze crisis omgaan: misschien willen ze niet in hun kot blijven … of misschien krijg je hen er net niet meer uit,
– het gedrag van je puber dat veranderd is in deze periode: gamen, gebruik van social media, ongezonde eetgewoontes, een omgeslagen dag- en nachtritme, …,
– verdriet, angst, onzekerheid, boosheid bij je kind(eren),
– de terugkeer naar school en of dat wel veilig zal zijn,
– keuzes die jullie moeten maken voor volgend schooljaar,
– …

Zoek je iemand die naar je luistert en samen met jou naar een antwoord
of oplossing zoekt?

Het CLB helpt!
Ook in coronatijd

Wat kunnen we doen?
Een luisterend oor bieden, samen in gesprek gaan om zo tot een aanpak op maat
te komen, jou in contact brengen met de juiste dienst of organisatie.

Hoe kunnen we dat doen?
– Telefonisch
– Via videochat
– Via een gesprek op school of op het CLB
– Door eens langs te komen op de stoep aan jouw huis
– Door samen een wandelingetje te doen in je buurt of op een plek die jij leuk vindt

Natuurlijk houden we ons telkens aan de maatregelen, zowel voor jouw als voor onze veiligheid. We vragen daarom om steeds een afspraak te maken.
Je kan ons iedere werkdag tussen 8.30 u. en 16.30 u. bereiken via het onthaal van het CLB op het nummer 09/277.84.00,
per mail via secundair@vclbgent.be
De onthaalmedewerkers brengen je dan in contact met de juiste CLBmedewerker.
Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de CLB-medewerkers van je school. Hun namen kan je vinden via https://www.vclbgent.be/onzescholen.php

Daarnaast heb je misschien ook vragen over de contactmomenten of vaccinaties. Deze zijn door de coronamaatregelen immers niet allemaal kunnen doorgaan. Is er nog een vaccinatie of contactmoment voor jouw kind gepland? We bekijken wat nog mogelijk is dit schooljaar en houden je hiervan zeker op de hoogte.
Afhankelijk van het verdere verloop van het schooljaar en de haalbaarheid voor de scholen en het CLB zal voorrang geven worden aan inhaalvaccinaties, de vaccinatie kroep/klem/kinkhoest voor de leerlingen 3de secundair alsook op de 2de vaccinatie tegen HPV voor de leerlingen 1ste secundair. Vaccinaties die dit schooljaar niet meer kunnen worden toegediend, zullen zeker ingehaald worden begin volgend schooljaar.
En als er een personeelslid of leerling op school besmet is met corona, zal het CLB een contactonderzoek doen en de gepaste maatregelen nemen.