Omwille van de geldende coronamaatregelen wordt de aanmeldingsperiode voor het secundair onderwijs verlengd tot en met 8 mei 2020 (12u ’s middags). Hierdoor krijgen ouders meer ruimte om zich te informeren over hun schoolkeuze nu sommige secundaire scholen hun infodagen hebben  geannuleerd. Daarnaast kan er langer ondersteuning geboden worden bij het online aanmelden voor zij die moeilijkheden ondervinden.

Op welke dag of uur je aanmeldt, is niet belangrijk zolang het tijdens die periode gebeurt. Duid zeker meerdere favoriete scholen aan, er is geen limiet. Als onze school je grootste voorkeur geniet, zet het dan op de eerste plaats.

Je vindt onze school in het aanmeldingssysteem onder de naam: Middelbare Steinerschool Vlaanderen, Vestiging Gent.

De verlenging van de aanmeldingsperiode houdt wel in dat je als ouder pas op 15 mei 2020 in de late namiddag een mail zal krijgen met het resultaat van je aanmelding. Ook als je je kind nu reeds hebt aangemeld.

Als je een plaats krijgt toegewezen in een school, kan je je kind daar vanaf 16 mei 2020 inschrijven. Op 16 mei 2020 kunt u, na de bekendmaking van de toegewezen plaats, zonder afspraak uw kind komen inschrijven op onze school vanaf 9 uur tot 12 uur. 

Als je je kind niet aanmeldt, dan kan je het pas vanaf 16 mei 2020 vanaf 9 uur tot 12 uur inschrijven in onze school, indien er nog plaats is of in een andere school met vrije plaatsen. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal beperkt zijn.

Meer info over onze school en de inschrijvingen: middelbare steinerschool in Gent

Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent