Vanaf 15 mei starten de inschrijvingen in de scholen. Heeft jouw kind een plaats toegewezen gekregen op onze school, dan kan je op 15 mei tussen 8.30u en 12u zonder afspraak jouw kind komen inschrijven. Indien het niet lukt op 15 mei maak dan een afspraak via e-mail. Als je je kind niet ten laatste op 7 juni hebt ingeschreven, verlies je de toegewezen plaats.

Op woensdagvoormiddag 15 mei tussen 8.30u en 12u kan je jouw kind MET een toegangsticket zonder afspraak komen inschrijven vanaf 8.30 u tot 12 u. 

Zorg dat je bij de fysieke inschrijving de volgende documenten bij je hebt:

  • identiteitskaart van jouw kind (of kids-ID of geboortepas + isi+-kaart).
  • eventuele bewijsstukken die kunnen staven dat jouw kind aan één van de volgende twee ‘sociale mix indicatoren’ voldoet:
    • een bewijs van het ‘recht op een studietoelage’ van jouw kind voor dit of vorig schooljaar. De inschrijving is pas definitief bij het afgeven van een geldig bewijs.
    • de tweede sociale mix indicator ‘moeder geen diploma secundair onderwijs’ kan men in vertrouwen aanduiden.

Om de inschrijving vlot te laten verlopen, dringen wij erop aan om jouw kind vooraf digitaal te registreren via het registratieformulier voor klas 7.

Kreeg je een plekje toegewezen op een andere school en sta je bij ons op de wachtlijst? Schrijf je in in de andere school en wacht tot er plaats bij ons vrijkomt. Een latere inschrijving overschrijft een eerdere inschrijving.

Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent