• De school is verplicht om de inschrijvingen te organiseren via een digitaal aanmeldingssysteem.
  • De school volgt de centraal vastgelegde tijdslijn voor aanmelden en inschrijven:
    • 1 maart – 29 maart 2019: elektronische aanmeldingsperiode voor alle overige leerlingen. Schrijft u zich in met voorrangsrecht broer/zus en kinderen van personeel in de basisschool, dan moet u dit vermelden.
    • 29 april 2019: communicatie naar de ouders i.v.m. de elektronische aanmeldingsperiode.
    • 6 mei – 24 mei 2019: omzetten van het ticket in een inschrijving.
    • 28 mei 2019: startdatum voor de inschrijvingen voor de resterende vrije plaatsen.
  • De school past de dubbele contingentering toe