Beste ouders

Vermoedelijk heeft u, via de media, al één en ander over de aanstaande wijziging van het inschrijvingsrecht voor het gewoon basisonderwijs en de onderhandelingen die hierover gevoerd worden tussen de Vlaamse regering en de LOP’s (lokale overlegplatformen onderwijs) vernomen.

Wat betekent dit nu concreet voor u?

 • De school is verplicht om de inschrijvingen te organiseren via een digitaal aanmeldingssysteem.
 • De school volgt de centraal vastgelegde tijdslijn voor aanmelden en inschrijven:
  • 4 februari – 15 februari 2019: voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel in de basisschool.
  • 1 maart – 29 maart 2019: elektronische aanmeldingsperiode voor alle overige leerlingen. Schrijft u zich in met voorrangsrecht broer/zus en kinderen van personeel in de basisschool, dan moet u dit vermelden.
  • 29 april 2019: communicatie naar de ouders i.v.m. de elektronische aanmeldingsperiode.
  • 6 mei – 24 mei 2019: omzetten van het ticket in een inschrijving.
  • 28 mei 2019: startdatum voor de inschrijvingen voor de resterende vrije plaatsen.
 • De school past de dubbele contingentering toe