Beste ouders

Vermoedelijk heeft u, via de media, al één en ander over de aanstaande wijziging van het inschrijvingsrecht voor het gewoon middelbaar onderwijs, nl. klas 7 (= 1ste leerjaar A)  en de onderhandelingen die hierover gevoerd worden tussen de Vlaamse regering en de LOP’s (lokale overlegplatformen onderwijs) vernomen.

Wat betekent dit nu concreet voor u?

De scholen, en bijgevolg ook u als ouder, zullen pas in de loop van januari 2019 de juiste data kennen, na goedkeuring door het Vlaams parlement en publicatie in het Belgisch staatsblad.

 • De school is verplicht om de inschrijvingen te organiseren via een digitaal aanmeldingssysteem.
 • De school volgt de centraal vastgelegde tijdslijn voor aanmelden en inschrijven:
  • april 2019: elektronische aanmeldingsperiode voor alle leerlingen, inclusief voor kinderen van personeel en broers en zussen.
  • x mei 2019: communicatie naar de ouders i.v.m. de elektronische aanmeldingsperiode
  • vanaf eind mei 2019: omzetten van het ticket in een inschrijving
  • eind mei 2019: startdatum voor de inschrijvingen voor de resterende vrije plaatsen
 • De school past geen de dubbele contingentering toe

Inschrijvingen voor klassen 8 t.e.m. 12 (vanaf 2de leerjaar secundair)

Deze inschrijvingen kunnen vanaf woensdag 24 april 2019 vanaf 9 u op het secretariaat van de middelbare school. Ingang via de Eendrachtstraat 40.