In de steinerpedagogie hechten wij veel belang aan een brede algemene opvoeding waarbij een onderzoekende houding, kunstzinnigheid en een harmonieuze verhouding met de omgeving enkele belangrijke pijlers zijn van een gezonde ontwikkelingsweg. Toch geven sommige leerlingen na de 8ste klas aan op een andere manier te willen gaan werken.

Een meer praktische manier van denken en leren sluit beter aan bij hun vragen en noden. De school wil hen tegemoetkomen met een brede technische richting bouw- en houtkunde met een klemtoon op duurzaamheid, ecologische bouwtechnieken en aandacht voor esthetiek en natuur. We trachten alle leerinhouden op een meer bruikbare, toegepaste en vindingrijke manier te benaderen.

Ook in de tso-richting staat dus, net zoals in het aso, een ontwikkeling met hoofd, hart en handen centraal, waarbij de nadruk vooral op de handen wordt gelegd.

Enkele pijlers voor deze richting zijn:

  • Brede, algemene vorming
  • Kleine klasgroepen (max. 16 leerlingen)
  • Directe link met het werkveld door stages, bedrijfsbezoeken en projecten
  • 4 extra-murosweken per jaar
  • Ruimte voor kunst, muziek en expressie
  • Belang voor esthetische kwaliteiten
  • Oog voor elke individuele leerling door een nauwe opvolging
  • Grote verbondenheid met de ouders
  • Leren creatief en out of the box denken
  • Het jaarwerk en de stages bieden kansen tot verdieping van eigen interesses

Wens je meer informatie over deze richting? Ben je gewoon nieuwsgierig? Dan ben je van harte welkom op de infoavond op woensdag 13 juni 2018 om 19.30u in lokaal 9A. Ingang via Kasteellaan 54, 9000 Gent.

Graag uw komst doorgeven via: tso@steinerschoolgent.be
Inschrijvingen: els.meyns@steinerschoolgent.be

Sylvie De Vogelaere (coördinator tso, titularis 10T en leerkracht)
Tom Weyn (coördinator tso, titularis 9T en leerkracht)

Wens je meer info in verband met het inschrijven in de middelbare school?