De inschrijving is pas officieel als de aanmelding wordt omgezet door zich persoonlijk (ouder of familielid) in te schrijven op school, na telefonische afspraak met Els Meyns, in de periode van 5 maart – 23 maart 2018.

Om de inschrijving vlot te laten verlopen, dringen wij erop aan om uw kind vooraf digitaal te registreren via het registratieformulier voor klas 7.

Zorg dat u bij de fysieke inschrijving de volgende documenten bij u hebt!

  • identiteitskaart (of kids-ID, of geboortepas + isi+-kaart) van uw kind.
  • indien u aan één van de twee sociale mix INDICATORen voldoet, dient u dit te staven:
    – een bewijs van het ‘recht op een studietoelage’ van uw kind voor dit of vorig schooljaar. De inschrijving is pas definitief bij het afgeven van een geldig bewijs.
    – de tweede sociale mix indicator ‘moeder geen diploma secundair onderwijs’ kan men in vertrouwen aanduiden.