Voorrangsperiode voor broers, zussen en kinderen van personeel vanaf 8 januari t.e.m. 26 januari 2018: onmiddellijke inschrijving is mogelijk, na telefonische afspraak en met identiteitskaart (of kids-ID, of geboortepas + isi+-kaart) van uw kind en eventueel bewijs van het ‘recht op een studietoelage’ van uw kind voor dit of vorig schooljaar. Indien uw kind ons niet bekend is via een steinerschool maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Om de inschrijving vlot te laten verlopen, dringen wij erop aan om uw kind vooraf digitaal te registreren via het registratieformulier voor broer/zus/medewerker.